La Diputació de Barcelona impulsa mesures contra la pobresa energètica

Font: Diputació de Barcelona
04/01/2016 - 00:00

La Diputació de Barcelona incrementarà durant aquest mandat el conjunt d'actuacions per fer front a la pobresa energètica, una de les problemàtiques socials que més ha crescut a la demarcació de Barcelona i al conjunt de Catalunya, on s'estima que un 10,9% de llars no poden mantenir l'habitatge a una temperatura adequada (una xifra que s'ha duplicat respecte l'inici de la crisi el 2008).

Des de la Diputació de Barcelona s'iniciarà una nova línia de suport tècnic de caràcter preventiu i adreçat a les famílies per tal de millorar l'eficiència energètica de les llars, tot educant en un consum racional, eficient i responsable de les energies amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica i reduir les despeses dels subministraments bàsics de les llars en situació de pobresa energètica.

En el marc d'aquesta iniciativa, l'Àrea d'Atenció a les Persones de la corporació està elaborant un estudi que presentarà una diagnosi sobre la problemàtica a la demarcació de Barcelona, així com un recull de bones pràctiques i d'accions per fer front a la pobresa energètica des del món local, tenint en compte els diferents agents i àmbits implicats i promovent el treball transversal.

Aquest estudi, que s'ha posat en marxa el mes de juliol, contempla un anàlisi d'experiències locals i internacionals; una enquesta a tots els municipis de la demarcació de Barcelona; entrevistes a experts i tallers de debat amb agents implicats de diferents institucions (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, ajuntaments, consells comarcals, universitats, empreses i  entitats), així com diferents àmbits sectorials (serveis socials, consum, habitatge i medi ambient).

El passat octubre es van engegar, també, dues proves pilot que ofereixen auditories i intervencions en habitatges en situació de pobresa energètica al Consell Comarcal d'Osona i a Vilanova i la Geltrú. S'està intervenint en 40 domicilis (20 en cada territori), on es realitza una auditoria energètica; amb la instal·lació gratuïta d'elements de baix cost d'eficiència energètica com ara bombetes de baix consum, virets per a les finestres, temporitzadors, regletes amb interruptor, sota-portes...; i s'estan donant pautes de consum eficient així com una avaluació de l'impacte d'aquesta intervenció. També es porten a terme sessions grupals per a l'apoderament de les persones beneficiàries i està prevista l'elaboració d'un manual que serà editat i distribuït a tota la ciutadania.

Aquest es un projecte que en els darrers mesos ja han iniciat alguns municipis amb molt bons resultats (Sabadell, Rubí, Cornellà i Vic) i que es vol estendre i ampliar les intervencions a tot el territori.

En base a l'experiència d'aquestes proves pilot, s'oferirà a tots els ens locals de la demarcació de Barcelona el recurs "Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica", de forma transversal entre 3 àmbits de la corporació: Benestar Social, Medi Ambient i Habitatge, per garantir una actuació integral. La finalitat és millorar l'eficiència energètica i reduir les despeses dels subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) dels habitatges en situació de pobresa energètica, identificats i derivats pels serveis socials municipals.

La primera fase d'aquest nou recurs sortirà a concurs al llarg de 2016 amb un pressupost conjunt de 500.000€ per poder intervenir en 1.600 habitatges. Benestar Social de la Diputació de Barcelona farà una aportació de 300.000€ i Medi Ambient i Habitatge aportaran 100.000 € cadascun.

Etiquetes: 
AdjuntMida
Image icon Pobresa_energetica_alta.jpg325.55 KB

Relacionats

Butlletí