La Declaració d’Astúries: compromís internacional davant les causes ambientals del càncer

Font: Fundació Roger Torné

29/03/2011 - 00:00

Malgrat el seu relatiu escàs impacte en premsa, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha celebrat la “Conferència internacional sobre determinants ambientals i laborals del càncer: intervencions per a la prevenció primària” a Avilés i Gijón (Astúries) els dies 17 i 18 de març respectivament.

Aquesta Conferència ha reunit tant a representants polítics i governamentals, com a investigadors i professionals especialistes en salut i a representants de la societat civil, tant ONG’s, sindicats, associacions de lluita contra el càncer i pacients de diversos països.

L’objectiu principal d’aquesta Conferència ha estat estudiar les principals opcions polítiques destinades a reduir l’exposició humana als factors mediambientals i ocupacionals, així com a enfortir les mesures de prevenció dels tipus de càncer provocats per aquests factors.

Les xifres actuals desvetllen que el càncer és la primera causa de mortalitat a nivell mundial. Però la duresa d’aquesta afirmació es fa encara més crua quan coneixem que més del 30% de les defuncions per càncer es poden prevenir. Entre els factors de risc es troben el consum de tabac, l’excés de pes o l’obesitat, el consum insuficient de fruites i hortalisses, la inactivitat física, el consum de begudes alcohòliques, la infecció pel virus del papil·loma humà, la contaminació de l’aire de les ciutats i el fum generat a les llars per la crema de combustibles sòlids.

La importància d’aquestes dades ha portat l’OMS juntament amb el Centre Internacional d’Investigacions sobre el Càncer, organisme especialitzat que depèn d’ella, a desenvolupar el seu pla d’acció sobre malalties no transmissibles, en col·laboració amb organitzacions de les Nacions Unides i altres aliats. Entre les actuacions previstes es troba la de divulgació i conscienciació.

El principat d’Astúries ha estat escollit per donar nom a les conclusions d’aquesta Conferència. Amb el títol “La Declaració d’Astúries: una crida a l’acció” s’han presentat els compromisos assolits.

En primer lloc, aquesta Declaració posa de manifest la vulnerabilitat d’alguns sectors de la població davant els factors mediambientals i ocupacionals i per tant davant el càncer, com són els casos de les dones embarassades, els bebès, els nens i els treballadors. I en segon lloc, reconeix que els països més afectats pel càncer són els de renda mitjana i baixa.

Per aquest motiu, la Declaració d’Astúries insta els governs a prendre  decisions encaminades a protegir la població més vulnerable i per tant a fomentar la prevenció primària a tot el món, això és, l’exposició de la població mundial als factors causants del càncer.

Es tracta d’un compromís ambiciós en el que es proposen les pautes a seguir els pròxims anys. Resumidament, podríem concretar-les en tres idees. En primer lloc, fomentant la prevenció primària. En segon lloc, afavorint la realització de campanyes de conscienciació sobre la incidència dels factors mediambientals i ocupacionals en els casos de càncer. I en tercer lloc, aconseguint que mitjançant la investigació s’aconsegueixi investigar en profunditat l’existència de factors ambientals addicionals en la generació de càncer.

Com s’ha fet en aquesta Conferència Internacional, conscienciar la població de que un 19% dels tipus de càncer que es detecten al món es deuen a factors ambientals i ocupacionals, suposa reptar els governs perquè aquests prenguin partit. Conèixer que 1,3 milions de morts anuals són degudes a aquests factors obliga a que els nostres representants prenguin les mesures oportunes per atenuar la incidència d’aquests en la nostra salut. No obstant, els representants governamentals no són els únics destinataris d’aquesta Conferència. La realitat de les estadístiques compromet els ciutadans en la lluita contra el càncer i a favor de la seva prevenció.

Etiquetes: 

Relacionats

Article

L’Observatori de Salut i Impacte de Polítiques (OBSIP) s’ha impulsat conjuntament amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Es tracta d’un nou web que permet monitorar l’estat de salut de les persones residents a la ciutat i les desigualtats entre barris i grups socials. L’objectiu és facilitar l’accés a la informació i potenciar la gestió del coneixement i de l’evidència científica en la presa de decisions. Per a això, ofereix dades sistematitzades de vigilància i avaluació que permeten identificar i prioritzar les necessitats de salut de la població, així com les polítiques amb més capacitat de reduir les desigualtats.

Notícia

La contaminació atmosfèrica provocada per la combustió dels combustibles fòssils és la responsable de més de 8 milions de morts arreu del l'any 2018 segons un estudi de la Universitat de Harvard.

Butlletí