Investigadors de la UAB desenvoluparan una depuradora urbana capaç de generar energia

El projecte europeu LIFE-SAVING-E construirà a escala pilot una planta de depuració d’aigües residuals urbanes capaç de generar energia en lloc de consumir-la
11/02/2016 - 11:53

Investigadors del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB, encapçalats pels professors Julián Carrera, Maria Eugenia Suárez-Ojeda i Julio Pérez, coordinaran un projecte del programa LIFE de la Unió Europea per tal de comprovar que és possible depurar les aigües residuals urbanes tot generant energia. Es tracta del primer projecte d’aquest programa que coordina la UAB.


L’objectiu és redissenyar radicalment les plantes de tractament d’aigües residuals per tal d’aconseguir la producció d’energia sense afectar el seu rendiment de depuració o, fins i tot, millorant-lo. Les depuradores actuals requereixen, com a mínim, un consum anual d’energia d’entre 8 i 15 kWh per habitant, per tal de complir amb les exigències legals de descàrrega d’efluents, en termes de matèria orgànica, nitrogen i fòsfor. Això implica unes emissions de gasos d’efecte hivernacle considerables i un cost econòmic significatiu. Eliminar aquest cost implicaria un estalvi d’entre 500 i 1000 milions d’euros l’any per als països de la UE.

El projecte SAVING-E pretén demostrar, a escala pilot i amb aigües residuals reals, que el balanç energètic d’una depuradora urbana es pot millorar tant a elevades com a baixes temperatures, fins als 10oC que caldrien per poder desenvolupar el procés en països nòrdics, tot arribant a una producció energètica anual de 9 kWh per habitant.

Aquesta nova depuradora utilitzarà tota la matèria orgànica present a l’aigua residual per produir biogàs que és un gas combustible format fonamentalment per metà i que es pot usar per a obtenir calor i electricitat. D’altra banda, el nitrogen de l’aigua residual s’eliminarà de manera autòtrofa, és a dir, sense necessitat de matèria orgànica, mitjançant una nova tecnologia basada en dues etapes biològiques (un reactor aeròbic de nitritació parcial i un reactor anammox). Els científics preveuen que aquesta nova tecnologia reduirà significativament els costos d’aeració en comparació a les actuals depuradores urbanes.

“El repte tecnològic que suposa poder depurar les aigües residuals urbanes tot generant energia de forma neta és apassionant. Amb el projecte LIFE-SAVING-E tenim l’oportunitat d’aconseguir-ho. Esperem estar en disposició d’implementar aquesta innovadora tecnologia de depuració a escala real en 3 o 4 anys”, destaca el professor de la UAB Julián Carrera.

Els investigadors pertanyen al grup de recerca GENOCOV del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB, amb vint anys d’experiència en la recerca sobre el tractament d’aigües. El projecte LIFE14 ENV/ES/000633 – LIFE SAVING-E “Two-Stage Autotrophic N-remoVal for mainstream sewaGe trEatment” compta amb la participació de Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Plataforma Tecnològica Europea per a l’Aigua (WssTP), i compta amb un pressupost total de 1.169.068 €, del qual la Unió Europea aporta el 58%.

Programa LIFE
El programa LIFE es l’únic instrument de finançament de la Unió Europea dedicat exclusivament al medi ambient. L’objectiu general fins al 2020 és contribuir al desenvolupament sostenible i a la consecució dels objectius de l’estratègia Europa 2020, així com a les estratègies rellevants per al clima i el medi ambient.

Imatge:
Julián Carrera (amb ulleres), Maria Eugenia Suárez-Ojeda i Julio Pérez als laboratoris de la UAB

Categories: 

Relacionats

Article

La Regidoria de Canvi Climàtic i Transició Energètica ha realitzat aquest estiu dos projectes energètics que han comportat el canvi de la il·luminació de les escoles públiques i la instal·lació d’una planta fotovoltaica a l’Escola Bernat de Mogoda.

Article

La instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum a l’escola Guillem de Mont-rodon i a la llar d’infants dels Caputxins ha estat el projecte guanyador de la cinquena edició dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Vic.

Butlletí