Informadors ambientals assessoren la ciutadania a peu de carrer per augmentar el reciclatge de residus orgànics a Manresa

Font: Ajuntament de Manresa

19/04/2018 - 12:44

Aquesta actuació forma part del conjunt d’accions incloses en la campanya “Separa l’orgànica” que va posar en marxa el novembre passat  marxa l’Ajuntament de Manresa per millora les dades de recollida de residus orgànics.

Informadors ambientals han començat a treballar a peu de carrer, a diferents àrees d’aportació de la ciutat, per informar a manresans i manresanes de com millorar el reciclatge de residus urbans. Aquesta iniciativa forma part de les accions engegades per l’Ajuntament de Manresa dins la campanya de sensibilització “Separa l’orgànica” que va començar el novembre passat amb l’objectiu d’aconseguir que la ciutat superi l’impàs que viu el conjunt de Catalunya pel que fa al reciclatge de matèria orgànica.

Amb el lema “T’ho podem de dir mil maneres”, la campanya impulsada des de la regidoria de Qualitat Urbana consisteix també en diversos anuncis originals protagonitzats per persones de la ciutat que, de formes completament diferents, llancen un únic missatge clar i diàfan: “separa l’orgànica”.

Superar l’estancament de la recollida selectiva
L’inici de la iniciativa parteix de les dades que corroboren que en els darrers anys s’ha produït un estacament en la recollida selectiva. L’any 2016, la recollida dels residus municipals a Manresa s’ha tancat amb un 39,69 % de residus recollits selectivament (les fraccions valoritzables) respecte el total de residus. Tot i estar lleugerament per sobre de la mitjana a Catalunya (38,53% ), aquesta dada queda molt lluny de l’objectiu fixat per l’Agència de Residus de Catalunya, que en el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20) estableix el percentatge de recollida selectiva a assolir l’any 2020 en un 60%.

Si ens centrem en les diferents fraccions, una de les que s’ha considerat prioritàries és la fracció orgànica. La quantitat recollida al 2016 representa un 8,06% respecte el total dels residus, mentre que la mitjana de Catalunya està en un 9,97% (i l’any 2015 va ser del 8,77%).

Per tal de trencar aquestes tendències, l’Ajuntament de Manresa impulsa aquesta iniciativa de conscienciació per millorar el reciclatge de matèria orgànica: Després de 25 anys de campanyes de sensibilització sobre la importància de reciclar, s’estima que el 60% de ciutadans encara no reciclen correctament i l’estadística està completament estancada. Això significa que el problema no es troba en cap falta d’informació ni en manca d’esforç de sensibilització i, per tant, aposta per fer una campanya més original que pugui millorar-ne la conscienciació.
L’interès d’evitar que residus orgànics vagin a parar a l’abocador també s’origina en interessos mediambientals. La fracció orgànica dels residus municipals representa un percentatge elevat de la generació de residus municipals. És un material inestable, fermentable i potencialment generador d’emissions de gas metà, un gas de potent efecte hivernacle. Per això, és important que aquest residus es tracti i no vagi a parar a l’abocador. A més, pot esdevenir un recurs, ja que a partir del seu tractament se’n pot obtenir un adob agrícola (compost).

En paral·lel a aquesta campanya s’ha iniciat el procés d’elaboració del Pla Local de Gestió i Prevenció de Residus, que és un pla d’acció dirigit a  reduir la producció de residus i a millorar la seva gestió , doncs del que s’inclou la millora dels índex de recollida selectiva.

En aquests moments, l’Ajuntament ja ha arribat a acords amb alguns establiments i cadenes comercials d’alimentació que col·laboren en la campanya i que facilitaran la presència de publicitat i contribuiran a difondre el missatge. En tot cas, tenint en compte que a la ciutat hi ha més de 300 establiments amb venda de productes que generen matèria orgànica,  l’Ajuntament de Manresa fa una crida  a tots els establiments comercials que s’hi vulguin afegir a col·laborar en la campanya de conscienciació, ja que aquest suport es considera decisiu per aconseguir que Manresa separi més i millor els residus orgànics.

Nova etapa per interactuar directament amb els ciutadans
Es proposa una campanya de proximitat a la ciutat basada en la interpel·lació amb la ciutadania a peu de carrer mitjançant informadors ambientals. Els aspectes clau de la campanya són la interpel·lació amb la ciutadania en espais i moments ens els que serà més receptiva sobre recollida selectiva (mercats, àrees d’aportació, ...); el missatge adaptats als deferents tipus de públic, tenint en compte la realitat social i les hàbits de reciclatge de cadascun d’ells; i també en funció del lloc on es produeixi la interacció; i el seguiment, control i recollida de dades mitjançant un aplicatiu específicament dissenyat per a la gestió de campanyes de sensibilització ambiental

La campanya tindrà una durada total de 6 setmanes distribuïdes en 2 etapes. Durant la primera etapa s’actuarà més intensament al centre de la ciutat , i en la segona etapa  s’extendrà a la resta de municipi. La presència dels informadors al carrer es distribuirà de  dilluns a dissabte, tant de matí com de tardes, per tal de difondre el missatge i arribar al major nombre de ciutadans i ciutadanes possibles.

La campanya té diferents objectius: A banda dels més obvis com són sensibilitzar i informar la ciutadania sobre la recollida selectiva, i especialment la fracció orgànica;  incrementar l’índex de recollida selectiva i reduir els  impropis;  també  es pretén identificar les males pràctiques en relació a la  separació dels  residus,  per tal de poder-les corregir; Implicar i coresponsabilitzar la ciutadania en la correcta separació i gestió dels residus.

Per aconseguir aquests objectius s’abordaran 3 línies d’acció per informar que  l’orgànica no va al rebuig; quin residus hi van i què es fa amb l’orgànica.


 

Relacionats

Article

Del 5 a l’11 de maig i en el marc de la celebració de la Setmana Internacional del Compost (International Compost Awareness Week – ICAW2024) diverses deixalleries del Bages o del Vallès Oriental oferiran compost gratuït provinent de les restes orgàniques.

Notícia

La implantació del nou model als equipaments de la ciutat ha començat aquesta setmana i es farà de manera progressiva. Es recolliran sis fraccions diferenciades: envasos, orgànica, paper i cartró, vidre, fracció resta i tèxtil sanitari, que per primera vegada es recollirà de manera separada

Notícia

Es tracta del primer pas per a la implantació d’un nou model que inclourà també la recollida de les deixalles domèstiques a través de contenidors intel·ligents. El canvi s’emmarca en la lluita contra el canvi climàtic, en la promoció de l’economia circular i en el compliment de la normativa europea. La campanya que acompanyarà el desplegament té l’objectiu de positivitzar el fet de reciclar, fent que la ciutadania se senti partícip del canvi per ajudar a fer de Manresa una ciutat pionera en l’acció contra l’emergència climàtica

Butlletí