Granollers fa un nou pas per impulsar la integració de la via de tren

29/03/2005 - 00:00
L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha presentat al Secretari d'Estat d'Infraestructures i Planificació del Ministeri de Foment, Víctor Morlán, el projecte d'integració de la línia de ferrocarril Barcelona-Portbou en el nucli urbà. L'alcalde ha explicat el secretari d'Estat que aquest projecte es vol portar a terme en dues fases: una primera, que preveu la cobertura de quasi un quilòmetre de via i el desenvolupament urbà de l'àmbit entre els ponts del carrer de Josep Umbert i de Francesc Ribas, i una segona, que es planteja a mig termini, delimitat d'una banda entre el carrer de Josep Umbert i la Ronda sud i de l'altra des de l'estació de Granollers Centre fins a la carena de llevant, que proposa una nova estructura urbana a l'entorn de l'estació de Granollers Centre i el trasllat de l'estació de mercaderies. L'alcalde i el secretari d'Estat han analitzat la proposta municipal i han acordat començar a treballar en la redacció d'un protocol que permeti regular les relacions i els compromisos entre les administracions que han de fer possible la integració de la via del tren: Ajuntament, Generalitat i Ministeri de Foment. Aquest protocol haurà de concretar el que preveu el POUM sobre aquest projecte.

Relacionats

Butlletí