Girona redueix en més de 500.000 metres cúbics el consum d'aigua a la ciutat en deu anys

Font: Ajuntament de Girona

21/01/2020 - 12:12

L’Ajuntament de Girona ha publicat  l’estudi que quantifica el consum d’aigua de la xarxa a la ciutat de Girona i el localitza sobre el territori. Els resultats de l’informe assenyalen com el consum d’aigua a la ciutat s’ha reduït en més de 100.000 metres cúbics en un any (5.655.168 metres cúbics el 2017 davant de 5.534.198 metres cúbics el 2018) i, si agafem les dades des del 2009, la disminució és de més de 500.000 metres cúbics (6.089.006 metres cúbics el 2009).

Els resultats, que es poden consultar al web de L’Observatori, indiquen també que el nombre de comptadors d’aigua l’any 2018 a la ciutat era de 53.772, davant dels 51.247 del 2009 o els 53.389 del 2017 i, per tant, malgrat que la xifra és superior el consum d’aigua no ha augmentat. Si s’observa l’evolució del consum en els darrers anys (2009-2018) les dades mostren que s’ha viscut un període de descens del 2009 fins al 2014, any en què el consum va tornar a augmentar de forma moderada fins al 2017.

“Aquesta és una dada positiva, que posa en relleu l’esforç que estem fent a la ciutat per reduir el consum d’aigua, i el grau de conscienciació que estem assolint tots plegats en l’àmbit de la gestió dels recursos naturals. Des de les administracions hem d’ajudar i donar exemple, però sense aquesta implicació col·lectiva això no seria possible. En el context actual, on cada vegada han de guanyar més pes les polítiques actives de mitigació i prevenció del canvi climàtic, la correcta gestió de l’aigua és un camp on avancem positivament tal com demostra aquest estudi”, ha ressaltat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Pel que fa al tipus de tarifa, el gran consum a la ciutat de Girona es dóna en la tarifa domèstica (3.992.990m3), seguit de la tarifa domèstica amb activitat (911.771m3). Els grans consums industrials registren un consum de 366.504m3, amb només 63 abonats en aquesta tipologia. La resta de consum, amb menys representativitat, es dóna en equipaments municipals (137.661m3), reg dels jardins i espais verds públics (109.754m3), fonts (14.782m3) i escomeses d’incendis (736m3 en total).

En l’anàlisi per sectors, cal assenyalar que el consum total equival a la suma dels consums de tots els comptadors i, que per tant, els sectors més grans és on hi ha més consum. En aquest cas és més descriptiva la dada que resulta de calcular el consum domèstic per habitant a cada sector, i que ens permet comprovar els sectors de la ciutat on hi ha més consum per habitant: el Mas Xirgu (121,32m3/habitant), Montjuïc (56,14m3/habitant) i Palau (53,04m3/habitant).

Si s’observa el consum per activitats econòmiques i industrials, es pot veure que els sectors on hi ha més percentatge de consum destinat a les activitats econòmiques són Mas Xirgu, La Creueta, Sant Ponç i Pla de Campdorà, i on es destina més aigua per activitats econòmiques i industrials és Sant Ponç (2.681,21m3/activitat), Palau (1395,89m3/activitat) i Pla de Campdorà (1387,92m2/habitant).

Les dades que s’hi inclouen, i que elabora anualment la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT) del consistori, corresponen al consum total al municipi de Girona durant l’any 2018. Aquest consum es registra en el cens d’usuaris i usuàries abonats a la companyia d’aigües municipal i està coordinat amb el cens d’edificis i locals de la ciutat, que en recull la codificació territorial.

Es pot consultar l’estudi del 2018 sencer, així com els dels anys anteriors, a l’enllaç següent


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Del 26 al 29 de juny, Girona acull la sisena edició el Congrés Internacional ecoSTP2023 dedicat a les tecnologies sostenibles per al tractament d’aigües residuals.

Notícia

L’Ajuntament de Girona instal·la tres noves reixes per filtrar l’aigua que desemboca als rius Onyar i Ter

Notícia

Davant l'agreujament de la situació de sequera, l'Agència Catalana de l'Aigua ha activat un nou escenari (no previst inicialment en el Pla de sequera), per aplicar mesures transitòries i d’adaptació i endarrerir la declaració efectiva d’emergència.

Butlletí