Gavà renova tots els contenidors i engega una campanya de foment del reciclatge

Font: Javi Cózar. El bruguers digital

03/11/2018 - 16:34

L’Ajuntament de Gavà ha iniciat la setmana del 22 d'octubre, a través de l’empresa municipal PRESEC, el canvi de contenidors de recollida de residus per altres més moderns i accessibles per a la ciutadania. El procés de substitució s’ha iniciat al barri de Gavà Mar i, de forma progressiva, arribarà al conjunt de la ciutat fins a completar la instal·lació de 1.130 nous contenidors.

El nou model de recollida i gestió de residus, que es va començar a implementar el passat mes de juliol, comporta una de les inversions més importants del mandant, amb prop de 5 milions d’euros, amb la finalitat d’augmentar l’índex de reciclatge i modernitzar el sistema de recollida. En aquest sentit l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez recorda que “ens hem marcat uns objectius com a ciutat però que al mateix temps ens estan marcats per les directrius europees que ens fixa que al 2020 hem d’arribar a un 50% de recollida selectiva”. Actualment Gavà està en la mitjana de l’Àrea Metropolitana amb prop d’un 35% però Sánchez ha puntualitzat que “tot i aquest indicador som una de les ciutats que més residus generem, és per això que tenim la necessitat i l’obligació de fer tots un esforç per reduir la generació de residus”.

Els nous contenidors formen part d una primera fase d’aquest nou model de recollida i gestió de residus. En un primer moment es col·locaran 830 contenidors de resta, vidre, paper i cartró, i plàstic, i a la tardor de 2019 es substituiran els contenidors de fracció orgànica per 300 nous models homogenis amb la resta de fraccions.

A tots els contenidors s’explica el que s’ha de dipositar en cadascú d’ells. Així mateix, l’alcaldessa ha destacat “la seva accessibilitat per tal que les persones invidents o amb problemes de mobilitat ho tingui més fàcil i còmode a l’hora de deixar els residus”.

El Pla inclou també la renovació de la flota de vehicles de PRESEC amb noves unitats que milloraran el servei de recollida, són menys sorolloses i menys contaminants, i estan propulsades amb Gas Natural Comprimit. El procés de renovació s’està fent de forma progressiva entre el 2017 i el 2019.

A més del canvi de contenidors i de vehicles, el nou model de recollida i gestió de residus contempla la millora i el foment d’altres serveis como ara el desplegament de la recollida porta a porta, que actualment s’està realitzant als barris de Bruguers i la Sentiu i que s’ampliarà el 2019 millorant el servei a l’Illa del Centre i la Rambla; el canvi del servei de recollida de restes vegetals, que s’estructurarà per zones i es farà a la porta de casa; o la millora en la recollida de trastos i voluminosos amb la incorporació de nous vehicles i canvis en el dispositiu.

Respecte als canvis en aquests serveis de recollida, la regidora delegada de Manteniment i Qualitat dels Barris, Activitats i Disciplina Urbanística, Gemma Badia, ha explicat que “la intenció a l’hora d’establir uns dies i hores concretes de recollida és aconseguir tenir una ciutat més neta i evitar acumular restes vegetals i els mobles al costat dels contenidors”.

Una altra de les accions d’aquest nou model implicarà la realització de tallers de sensibilització a les escoles de la ciutat. Raquel Sánchez ha destacat la importància d’aquests tallers donat que “els més petits estan més conscienciats i han de servir d’estímul a casa per tal de fer el reciclatge i la recollida selectiva”. És en aquest sentit que l’alcaldessa ha fet una crida a la ciutadania demanant el compromís de tots ja que “aboquem molts esforços i donem les màximes facilitats per tal d’aconseguir la màxima implicació per millorar els actuals índex de reciclatge”.


 

Relacionats

Notícia

Després d’haver-se instaurat amb èxit als barris de Bruguers, La Sentiu i Les Panes, la recollida de residus porta a porta arriba ara al centre de Gavà.

Notícia

A finals de maig, el sistema s’estendrà a totes les fraccions, excepte el vidre, amb l’objectiu d’augmentar els índexs de recollida selectiva

Notícia

Sota el lema “A Gavà reutilitzem la roba” es vol conscienciar de la importància de recuperar i reciclar els productes tèxtils

Butlletí