Gavà impulsa nous projectes per promoure l'estalvi econòmic i energètic

28/01/2013 - 00:00

En el decurs de 2013, s'implementaran noves mesures que suposaran un estalvi de més de 700.000 euros al llarg del mandat

700.000 euros és la xifra que el consistori de Gavà pretén estalviar arrel de les iniciatives impulsades pel govern municipal, durant el 2013, amb l'objectiu de promoure l'estalvi econòmic i de recursos energètics. Aquestes accions s'emmarquen en el Pla Gavà 21, una eina que planifica les estratègies que han de permetre optimitzar i dedicar els recursos de l'Ajuntament de manera més eficient per afrontar en les millors condicions la situació actual.

Segons ha explicat l'alcalde, Joaquim Balsera, el Pla d'Estalvi Energètic que s'implementarà en edificis i equipaments municipals "ens ajudarà a avançar cap a una ciutat més eficient i sostenible" aconseguint un estalvi de 216.000 euros durant el 2013, que al llarg del mandat arribarà fins a 510.000 euros. Les accions es concreten en la regulació dels termostats del control de climatització i la instal·lació de detectors de presència i/o de llum. També s'estendran la substitució de làmpades, la realització de plans de manteniment preventiu i plans de formació perquè els empleats públics adoptin hàbits d'estalvi a la feina. Balsera precisa que "l'objectiu és fer sostenible l'administració local. Volem mantenir els nivells de qualitat en la prestació dels serveis municipals amb menys recursos, millorant les dinàmiques de gestió. Volem que l'Ajuntament sigui més eficient, més eficaç i més econòmic".

A l'edifici de l'Ajuntament i de la Biblioteca Josep Soler i Vidal s'han instal·lat detectors de presència i lluminositat i al llarg  d'aquest exercici  es substituiran els fluorescents per altres més eficients. També es preveu la instal·lació de climatització independent amb free-cooling a la sala de servidors informàtics, un sistema de refrigeració que aprofita l'aire de l'exterior per disminuir l'ús dels equips d'aire condicionat. En fase avançada d'estudi es troba l'optimització de la potència contractada. En aquesta fita serà cabdal la instal·lació d'un sistema informàtic de gestió de consums que permetrà obtenir dades en temps reals de possibles incidències i adequar les potències contractades a les necessitats reals.

A la Nova Piscina es regularan les bombes de filtratge i l'aïllament de col·lectors, filtres, vàlvules i canonades, unes actuacions que també es realitzaran a la Piscina de can Tintorer, on també s'instal·larà una bateria de condensadors. Aquesta darrera acció es farà extensiva al Parc Arqueològic. A l'escola Jacme March es procedirà a la substitució de fluorescents i a l'aïllament de les canonades, mentre que al conjunt d'equipaments es modificarà l'enllumenat exterior i s'instal·laran detectors de presència i lluminositat per a l'encesa i apagada automàtica dels llums.

Altres projectes en estudi versen sobre la viabilitat d'instal·lar una central de biomassa per convertir en combustible les restes vegetals per a l'obtenció d'aigua calenta sanitària a les instal·lacions de la Zona Esportiva Diagonal i climatitzar l'escola Jacme March.

Val a dir que, des del 2006, l'Ajuntament avança en el compromís d'estalviar en recursos energètics. En l'enllumenat públic, s'han substituït més de 2.100 làmpades de vapor de mercuri per altres de vapor de sodi o halogenurs, cosa que ha permès acumular fins a 2011 un estalvi energètic de més de 2.800.000 kw/h, que suposa reduir la despesa més de 600.000 euros.

A això cal afegir la modificació dels horaris d'encesa i apagada dels llums que s'ha portat a terme enguany. El retard de l'encesa en 15 minuts respecte l'ocàs solar i l'avançament de l'apagada en 20 minuts respecte la sortida del sol comporta un estalvi energètic anual de 230.000 kw/h  i una reducció del cost de 32.000 euros/any.

La substitució de les calderes de calefacció a les escoles de primària ha generat un estalvi acumulat l'any 2011 de 52.600 euros i una reducció de 172 tones mètriques d'emissions de CO2.

Una altra de les línies d'actuació ha estat la racionalització de l'aigua amb l'aprofitament de les aigües no potables per al reg i la neteja amb un estalvi fins al 2011 de 300.000 €. Les reduccions del consum energètic i d'aigua han permès l'Ajuntament estalviar al voltant d'1 milió d'euros.

L'estalvi també vindrà de la mà del Pla de racionalització de la tecnologia d'informació i comunicació, que s'ha començat a implementar en els darrers dies per fer un ús més eficient de les infraestructures tecnològiques (TIC) que l'Ajuntament posa a l'abast dels treballadors/es municipals. Aquest pla, que s'aplicarà en el període 2013-2015, permetrà un estalvi global de 217.584 euros. Serà durant aquest exercici quan més s'ajustarà la despesa, amb una rebaixa de fins a 162.000 euros.

El Pla de racionalització de les TIC inclou la substitució de les actuals estacions de treball (PC) per escriptoris virtuals amb la finalitat de guanyar en rapidesa, flexibilitat i productivitat. En una primera fase (2013-2014), es canviarà el 50% de les estacions de treball actuals per aquest nou sistema, i la resta en el decurs de 2015. També es farà ús de programari lliure i es promourà  la compartició d'equips

 

Municipis: 
AdjuntMida
Image icon Ajuntament de Gavà83.84 KB

Relacionats

Notícia

Sota el lema “A Gavà reutilitzem la roba” es vol conscienciar de la importància de recuperar i reciclar els productes tèxtils

Article


La BaixCicletada tindrà lloc el dia 1 d’octubre en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible que se celebra del 16 al 23 de setembre. Es tracta d’una activitat gratuïta oberta  tothom que vulgui gaudir d’un recorregut en bicicleta pel Baix Llobregat.  

Acte
15/09/2023 - 08:25

Butlletí