Figueres convoca un concurs per millorar l’eficiència energètica de semàfors i enllumenat públic

Font: Ajuntament de Figueres
17/12/2013

L'Ajuntament de Figueres ha anunciat que convocarà un concurs per a la contractació del manteniment i conservació dels semàfors de la ciutat. Aquest comprèn tant la xarxa semafòrica com les pilones mecanitzades. Entre els objectius principals de la proposta destaca la modernització de les instal·lacions i l'estalvi d'energia.

Com a millora es preveu la transformació d'alguns semàfors de lluminàries amb làmpades d'incandescència a tecnologia LED, la qual cosa permetrà progressos tècnics i un 80% d'estalvi energètic. El nou adjudicatari serà qui valorarà i decidirà quantes cruïlles han de fer el canvi. De les trenta cruïlles semafòriques presents a Figueres actualment, cinc ja funcionen amb tecnologia LED - ubicades a la zona de l'Avinguda Vilallonga i Plaça del Gra i a la carretera de Llançà.

Aquest canvi, a més, podria obrir la possibilitat que alguns d'aquests semàfors incorporin tecnologies de comunicacions Smart Cities. Això permetria que des de la central de comandament es poguessin programar a distància les fases semafòriques, en funció de les variacions del trànsit de la ciutat.

El contracte establert serà de tres anys i tres pròrrogues d'un any. El cost serà de 69.000€ més IVA, més 8.500€ anuals de provisió per si es malmet alguna de les instal·lacions. L'adjudicació es farà a la primavera del 2014 i durant el primer any de contracte totes les cruïlles programades es transformaran.

Estalvi energètic
Com explica el regidor de Via Pública, Joaquim Felip, 'l'execució de projectes per a l'estalvi energètic a la ciutat és una de les prioritats de l'Ajuntament com ho demostren les diverses actuacions realitzades els últims anys'.

Algunes de les actuacions realitzades són la transformació de 88 punts de llum del Parc Bosc a halogenurs metàl·lics que permetrà una reducció del 50% de l'energia contractada, és a dir, reduir substancialment el cost de la factura en aquesta zona de la ciutat.

També s'està transformant, progressivament, l'enllumenat públic a tecnologies de millor eficiència energètica. És el cas de catorze carrers de Figueres on gràcies a aquesta intervenció s'ha reduït en un 42% la potencia (estalvi de 17.000 Kw/h any que suposa un estalvi aproximat de 4.000 euros/any).

Municipis: 

Relacionats

Notícia

La zona forma part dels Aiguamolls del Baix Ter i als anys 80 havia estat parcialment edificada. La restauració, que s'ha fet dins del programa LIFE de la UE, inclou un xarxa d'itineraris per l'observació de la flora i la fauna.

Butlletí