Estiu rècord d’infraccions detectades al medi natural i de persones informades en la campanya 2020 de prevenció d’incendis forestals

Font: Diputació de Barcelona

07/10/2020 - 12:00
Foto: Hermínia Codina

Foto: Hermínia Codina

Els informadors del PVI han detectat un increment de la pressió humana sobre el territori natural a causa del desconfinament i les restriccions de mobilitat derivades de la COVID-19 a partir del 21 de juny

L’increment de la pressió humana sobre el medi natural a causa del desconfinament i les restriccions de mobilitat motivades per la COVID-19, ha estat un dels factors més rellevants de la Campanya d’informació i vigilància d’incendis forestals (PVI), amb un increment superior al 50 % del nombre de persones informades i d’infraccions detectades en espais forestals respecte l’any passat, segons es desprèn de l’informe final del programa. La campanya del PVI, impulsada per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de 273 ajuntaments i 125 Agrupacions de Defensa Forestal i 9 Federacions d’ADF, s’ha desenvolupat entre el 12 de juny i el 31 d’agost en la major part del territori forestal de la demarcació de Barcelona que ocupa una superfície de 484.813 hectàrees.

Així, la pressió humana sobre el territori forestal de la demarcació de Barcelona s’ha traduït amb un rècord històric de nombre de persones informades, amb un total de 66.695, un 54% superior respecte l’any passat, així com de 252 infraccions detectades, especialment per l’ús de barbacoes que no segueixen la normativa, que significa el 30% de les infraccions, o l’ús de maquinària que genera guspires sense el permís pertinent, amb una efectivitat de les dissuasions superior al 90%.

PVI-2020 Informador amb un grup en zona forestal Foto: Eloi Paret Surinyach - PVI / Diputació de Barcelona

Pel que fa a incendis, s’han detectat un total de 124, quatre més que la temporada passada, que han afectat a 13,28 hectàrees, el que significa un 87% inferior a l’any passat, que van ser 91,22 les hectàrees afectades pel foc. Respecte de les dades de la darrera dècada, el nombre d’incendis d’aquest any 2020 ha estat un 6,77 % infe­rior, però molt rellevant respecte al nombre d’hectàrees de superfí­cie afectada, que ha estat un 96,82 % inferior a la mitjana de la dècada.

Quant a la tipologia dels incendis, s’ha produït un increment notable dels incendis de caràcter periurbà, un 68,10 % més que la mitjana de la darrera dècada. Per contra els incendis agrícoles i forestals han disminuït en un 8,33, % i un 52,65 %, respectivament.

Les condicions meteorològiques i la bona coordinació entre els diferents agents involucrats en la prevenció i extinció d’incendis forestals han estat claus per assolir una superfície afectada pels incendis molt inferior a anys anteriors tot i el lleuger repunt del nombre d’incendis.

PVI-2020 Abocament al medi natural . Foto: PVI / Diputació de Barcelona

Unitats mòbils, punts fixos i televigilància

 

Les 93 unitats mòbils del PVI desplegades al territori entre el 12 de juny i el 31 d’agost han fet tasques d’informació preventiva, dissuasió d’infraccions, detecció d’incidències i vigilància d’incendis. Aquesta xarxa d’unitats mòbils s’ha complementat amb 18 punts de vigilància fixa que han operat amb el PVI, els quals, com a novetat d’enguany, han disposat de la televigilància, gràcies a la in­corporació de sis persones que visualitzaven 63 càmeres de televigilància gestionades principalment per les ADF i la Federació d’ADF.

En aquesta campanya 2020 també s’han implementat una sèrie de millores organitzatives com l’ús de noves aplicacions infor­màtiques ha fet possible millorar l’eficàcia de les unitats mòbils d’informació i vigilància, i inspeccionar 3.281 punts d’aigua de prevenció d’incendis forestals, molt per sobre dels 208 punts ins­peccionats l’any 2019.

El Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) que va finalitzar el 31 d’agost, és el programa que impacta més directament sobre els usuaris del medi natural a partir de tasques de conscienciació, dissuasió enfront negligències, detecció d’incidències, revisió de l’estat de les infraestructures i vigilància efectuades durant el període estival. La campanya combina dues facetes fonamentals per l’anticipació i la prevenció activa dels incendis forestals com son la pedagogia i la vigilància. 

PVI-2020 Punt d'aigua zona Bages Foto: Roger Servitja - PVI / Diputació de Barcelona

Prevenció d’incendis forestals durant tot l’any

 

La prevenció d’incendis forestals no finalitza en acabar la campanya d’estiu i és per això que la Diputació de Barcelona durant tot l’any dona suport tècnic i econòmic als ajuntaments destinats a la prevenció integral de prevenció d’incendis forestals a través de cinc programes estratègics que estan dissenyats i coordinats per gestionar, preparar i crear oportunitats en el territori amb l’objectiu de minimitzar les conseqüències dels incendis forestals.

Per una banda, es fomenta, recupera i acompanya al territori per mantenir i impulsar una activitat agrària i ramadera perdurable amb l’objectiu de crear zones de compartimentació del paisatge. Aquesta estratègia es complementa amb el foment de l’associacionisme mitjançant suport tècnic i econòmic per a la gestió i explotació de la massa forestal.

De forma complementària es planifica la infraestructura municipal de prevenció d’incendis forestals, principalment xarxa viària de camins i de punts d’aigua per a extinció, i s’ofereix suport econòmic per a la seva implementació i manteniment. També es planifica i financen actuacions de protecció en la interfase urbana-forestal. 


 

Categories: 

Relacionats

Article
Recomanació per Sant Jordi 2024

Contra la sostenibilitat és el darrer llibre publicat per Andreu Escrivà​

Acte
23/03/2024 - 20:30

Butlletí