Estalvi versus finançament: les ESE d’enllumenat públic una realitat encara per consolidar

Avantatges i reptes a superar per les Empreses de Serveis Energètics (ESE) d’enllumenat públic
Sostenible.cat
27/06/2012 - 00:00
En el marc de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible 2012 (EUSEW 2012) es van celebrar dues jornades: la II Jornada Tècnica d'Empreses de Serveis Energètics en Enllumenat Públic, organitzada pel  Col·legi d'Enginyers; i una trobada coordinada per l'ICAEN al Palau Robert. En ambdues trobades es van tractar temes tan diversos com la mesura dels estalvis aconseguits, els sistemes de finançament, les clàusules del contracte, les característiques de la llum, casos reals, etc; entorn les ESE i l'enllumenat públic. Les visions van ser múltiples i variades entre els agents assistents: ESE del sector, dissenyadors de la il·luminació exterior, ens públics, finançadors, etc.

 

L'enllumenat representa una despesa important per molts municipis
Molts ajuntaments no disposen de sistemes de regulació de flux, i la pràctica més estesa ha estat apagar un de cada dos o tres fanals en molts carrers.

L'enllumenat representa, aproximadament i de mitjana, un 36% del consum municipal, tot comptant una despesa de manteniment d'uns 50 € per làmpada a l'any, aquest sector acaba essent una part representativa del pressupost municipal.

Opcions de finançament per les ESE, des del finançament públic fins al renting
Les fonts de finançament per les ESE van ser una tema recurrent en les dues jornades. El sector està preocupat perquè les ESE petites o mitjanes no tinguin capacitat per assumir el finançament de més d'un o dos contractes ESE, ja que el crèdit no s'obté fàcilment. Si els projectes fossin més petits, les ESE podrien assumir fins a 9-10 projectes cadascuna. Moltes vegades s'afegeix als contractes no només canvis per millorar l'eficiència de l'enllumenat sinó també millores dels suports dels punts de llum, cosa que incrementa el finançament necessari. També l'incrementa el fet que l'ESE hagi de ser qui pagui les factures d'electricitat, cosa que no sempre hauria de ser imprescindible.

Les ESE es poden finançar amb fons propis o amb finançament extern ja sigui públic o privat. Els mètodes de finançament públic acostumen a cobrir el 50% del projecte amb fons del BEI i l'altre meitat els aporten bancs i caixes, fet que dificulta la seva obtenció. També existeixen algunes ajudes de l'IDAE per les que ara cal un aval del projecte. Pel que fa al finançament privat, existeix el Project Finance, on és el propi projecte el que garanteix el pagament, les línies de crèdit, on la ESE avala el projecte, el renting o leasing, on els bancs són propietaris de la inversió i la ESE fa un claus en mà, i els fons d'inversió on cal trobar un inversor i la ESE dóna garantia tècnica durant tots els anys de contracte. El cas del renting operatiu sembla el més favorable, ja que s'aconsegueix que la inversió no computi en els balanços de l'ajuntament com un deute. En acabar el període del contracte de 7-8 anys, el banc ven la instal·lació a l'enginyeria que al seu torn la dóna a l'ajuntament.

La Diputació de Barcelona, mitjançant el Programa ELENA, pot donar suport als ajuntaments i a més pot finançar l'estudi lumínic o energètic i la redacció dels plecs. Per finançar els canvis en enllumenat, l'ajuntament pot recórrer a un contracte ESE o a demanar un crèdit a euríbor + 4%.

Altres aspectes rellevants alhora d'elaborar un projecte de canvi de l'enllumenat públic
En les jornades també s'han tractat altres temes com l'elaboració de les auditories prèvies i la importància de definir bé els consums de l'any base. La importància d'efectuar un control sobre els resultats que aporta el contractista (control d'execució de les obres, control documental i dels manteniments i control de l'estalvi), això suposo incloure una partida amb aquests conceptes en els plecs. Aspectes com la importància de la il·luminació en el pla vertical pels vianants, llum groga envers llum blanca, garantir la seguretat i el confort i valorar la il·luminació de la població en conjunt i no per carrers independents.

(P)

Què són les Empreses de Serveis Energètics (ESE)?

El model de les Empreses de Serveis Energètics, denominades ESE, representen un canvi en la manera com es plantegen les inversions necessàries per a l'execució de projectes d'envergadura als municipis. Aquest nou model és el que regeix en altres països europeus com és el cas d'Alemanya, França o Àustria.

Les Empreses de Serveis Energètics són empreses privades que gestionen el subministrament energètic complet de determinades instal·lacions municipals, també el manteniment d'aquestes, i les inversions necessàries en eficiència i renovables que garanteixin estalvis energètics. Suposen una oportunitat per les administracions que requereixen d'inversions per a la millora dels seus sistemes energètics i de les seves diferents instal·lacions, ja que mitjançant elles poden periodificar les inversions en el temps.

Aquestes empreses aporten el finançament per a l'execució de l'obra i obtenen un retorn econòmic gràcies als estalvis que les tecnologies més modernes i eficients permeten obtenir. Unes inversions adscrites al retorn que ofereix l'estalvi energètic i econòmic originat per la diferència entre el que es consumeix actualment amb la tecnologia eficient i el que s'hagués consumit si no s'hagués substituït el sistema obsolet. En general, s'estima que la gestió mitjançant ESE permet assolir estalvis energètics de fins al 30%.

Etiquetes: 
AdjuntMida
Image icon Font: Diputació de Barcelona30.35 KB

Relacionats

Acte
19/03/2024 - 18:00
Espai l'Amistat. Carrer Sant Antoni, 60. Premià de Mar
Acte
13/09/2023 - 09:00
DFactory Barcelona

Butlletí