Es presenta l'Estratègia per al foment de la gestió forestal sostenible a les Terres de l'Ebre

Medi Ambient i els ajuntaments de la Sénia i Batea cooperaran per l'aprofitament energètic de la poda agrícola i de gestió forestal

Redacció

21/07/2010

Medi Ambient i Habitatge i els ajuntaments de la Sénia i Batea han signat acords de cooperació per impulsar mecanismes de recollida i aprofitament energètic de restes de poda agrícola i de gestió forestal. Els acords s'emmarquen en l'Estratègia per al foment de la gestió forestal sostenible a les Terres de l'Ebre associada a la valorització energètica de la biomassa, que impulsa el Medi Ambient.

Pel que fa a la Sénia s'impulsaran mecanismes de recollida i aprofitament energètic de restes de poda agrícola i de gestió forestal propers a la instal·lació de la planta d'Ecoenergia, SA. Aquesta instal·lació, actualment en construcció, s'havia de destinar bàsicament a l'aprofitament dels productes i subproductes derivats del sector del moble, afectat per la crisi econòmica actual. L'acord també detalla la voluntat de promoure la instal·lació d'una planta d'estellatge al municipi per generar la biomassa necessària per al seu subministrament.

L'Ajuntament de Batea i el Departament de Medi Ambient i Habitatge cooperaran per donar suport a la implantació d'un servei de gestió i recollida dels residus de la poda dels conreus i de neteja del bosc, i l'explotació d'una planta d'estellatge al municipi.

Diversificar les fonts energètiques, fomentar la biodiversitat i evitar incendis
El conseller Baltasar, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvadó, i el director gerent del Centre de la Propietat Forestal, Antoni Farrero, han presentat l'Estratègia, aquest 19 de juliol, un document que analitza el potencial de biomassa agrícola i forestal primària per a la producció d'energia tèrmica i elèctrica a les Terres de l'Ebre. La intenció és  fomentar la gestió forestal sostenible i millorar l'activitat agrícola, conservant alhora el paisatge agrari i mantenint la biodiversitat del territori. La millora de les estructures de les masses forestals existents permetrà reduir-ne la vulnerabilitat als grans incendis, amb la reducció de combustible, i també permetrà valoritzar els productes que se n'extreuen.

Tenint en compte els aprofitaments reduïts que es destinen actualment a la indústria de la serra i trituració i el potencial productiu de la zona, la biomassa es va acumulant de manera continuada en el bosc. També s'incrementa la coberta arbòria, tenint en compte el nombre creixent de conreus abandonats. D'altra banda cal subratllar que l'Estratègia facilitarà l'acompliment dels objectius fixats en la revisió del Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015 pel que fa a la utilització de biomassa, que estableix com a objectiu un consum de biomassa forestal i agrícola de 306,6 kilotones equivalents de petroli.

El document preveu, en l'escenari més adaptat a la realitat econòmica actual, que, a les Terres de l'Ebre podrien aprofitar-se fins a un total de 37.863,9 hectàrees forestals, cosa que representa un total de 36.395,1 tones anuals per al consum energètic i un potencial tèrmic i elèctric a instal·lar de 70,8 MW i 3,9 MW respectivament. Si hi afegim les 109.631 tones de biomassa provinents dels subproductes agrícoles (conreu de la vinya i de l'olivera, a partir de les restes vegetals generades per la poda anual) obtenim un total de 146.026 tones anuals disponibles per a la producció energètica: 258,9 MW de potencial tèrmic i 15,45 MW de potencial elèctric.

Les accions que preveu l'Estratègia són incrementar la mobilització de la biomassa en els boscos de propietat privada i pública, donar suport tècnic, econòmic i administratiu a les diferents iniciatives i projectes energètics que es desenvolupin en el territori, i difondre i divulgar els avantatges i les característiques tècniques i energètiques de la biomassa per a ús tèrmic, i dels incentius econòmics existents als diferents productors i consumidors potencials.

 

Relacionats

Notícia
L'Ajuntament de Lleida demana subvencions a dos fons europeus per promoure l'eficiència energètica i les energies renovables

La Fundació Lleida 21 s'encarregarà de gestionar-la i d'impulsar projectes com la licitació d'espais a teulades d'equipaments públics per a energia solar, l'assessorament en eficiència energètica i per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques
 

Notícia

Un centenar de persones provinents de diferents punts de Catalunya han participat al Fòrum Energia d’Ecoviure, la trobada sobre energies renovables que cada any reuneix professionals, experts i responsables de l’administració per posar en comú coneixements al voltant d’aquesta matèria.

Article

L'aprofitament tèrmic de l'energia solar consisteix en captar la radiació solar per augmentar la temperatura d'un fluid, generalment aigua, que s'acumula a aquesta temperatura fins que es necessita. 

Butlletí