Es presenta a Barcelona el Portal de la Sostenibilitat amb l'anunci de versions en català i anglès

04/02/2007 - 00:00
La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya ha presentat a Barcelona el Portal de la Sostenibilitat, una nova web que ofereix informació "sobre totes les dimensions de la sosteniblitat". Segons Enric Carrera, director de la càtedra, "fins ara no existia cap altre portal com aquest a internet, ni tan sols en anglès. Per a tots els que treballen en temes de sostenibilitat, és una web per posar a les adreces d'interès". L'objectiu del portal de la sostenibilitat és "crear un espai on trobar informació significativa i rellevant sobre sosteniblitat. És impossible donar tota la informació, i per això el que s'ha fet és triar les dades més rellevants". La web no està pensada tant per a especialistes o investigadors que tenen a l'abast bases de dades especialitzades, sinó més aviat per al públic general, estudiants de secundària o universitaris, polítics, tècnics de l'administració, periodistes, etc. Presentació ordenada de la informació La informació es presenta de manera clara i molt ben organitzada, distribuïda en quatre grans àrees: ambiental, social, econòmica i institucional. Cadascuna d'aquestes dimensions inclou un llistat de temes (per exemple, 'aigua' o 'residus' dins la categoria 'ambiental'), dividits, si s'escau, en categories més concretes (com ara 'residus agrícoles', 'residus nuclears', etc.). La informació de cadascun d'aquests temes específics es presenta en una fitxa amb diferents apartats que fan molt fàcil la consulta. En primer lloc, es pot llegir una descripció del tema, amb les dades més importants, com si fos una entrada enciclopèdica. Però, a més, cada fitxa inclou una desena dels enllaços més importants a la xarxa on poder ampliar la informació, informes de referència (amb l'enllaç des d'on poder descarregar-los, o en alguns casos directament en PDF), convenis, tractats i legislació, i un llistat de bibliografia bàsica sobre el tema. És a dir, a més de donar una informació contrastada, el portal resulta un ajut molt útil per trobar dades de les fonts més bones en cada matèria. I, com es va indicar a la presentació, "la navegació és totalment intuïtiva, i es garanteix que s'arriba a la informació amb un màxim de tres clics". Autors professionals La informació que conté el portal ha estat elaborada per una cinquantena de professionals, experts dels diferents continguts, i periodistes. Cada fitxa especifica qui n'ha estat l'autor, incloent-hi l'adreça electrònica. D'aquesta manera, si algú detecta una errada, vol fer algun comentari o suggerir millores o actualitzacions, pot posar-s'hi en contacte directament. Com va explicar Enric Carrera, "no és una wikipedia, perquè els autors no són anònims, però hem creat les vies de comunicació perquè els lectors hi puguin participar". A més, la web permet que els autors puguin fer canvis o ampliacions de manera immediata des de qualsevol ordinador, de manera que es garanteix l'actualització constant de la informació que conté el portal. Molta informació A més de les més de 1.500 fitxes específiques de les quatre grans àrees temàtiques, el portal de la sostenibilitat també inclou un apartat d'actualitat, amb les notícies més importants actualitzades mensualment, i una sèrie de temes destacats "de tipus transversal, que podrien estar a qualsevol de les quatre grans dimensions en què hem organitzat la resta de fitxes", va dir Carrera. En aquest apartat es pot trobar informació sobre canvi climàtic, relacions nord-sud o salut i qualitat de vida, per exemple. El portal de la sosteniblitat, per ara, només es presenta en castellà i, per tant, està adreçat principalment a internautes de l'estat espanyol i dels països de l'Amèrica llatina. S'està treballant, però, per aconseguir una versió en català i, més endavant i si hi ha finançament suficient, per traduir-lo a l'anglès. A la presentació, que va tenir lloc el passat 28 de març a l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, hi van participar, a més del director de la càtedra UNESCO de la UPC Enric Carrera, Miquel Barceló, comissionat per al desenvolupament sostenible de la UPC, i Maria Cardellach, directora de l'obra social i cultural de Caixa de Terrassa, que és la entitat que ha patrocinat la creació del portal.

Relacionats

Butlletí