Es constitueix el nou CILMA, ara adscrit al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona

23/02/2021 - 16:36

El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA), dissolt com a organisme autònom el 2019, exercirà ara com a òrgan consultiu i assessor sense personalitat jurídica.

El nou Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA) ja està formalment constituït. A partir d’ara, serà un òrgan consultiu i assessor sense personalitat jurídica adscrit al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, que n’assumirà les tasques i vetllarà pels seus objectius.

D’aquesta manera, s’obre una nova etapa en el CILMA, dissolt com a organisme autònom de la corporació el passat 31 de desembre del 2019. La Diputació de Girona va prendre aquesta decisió, en un acord unànime del ple, per a ajustar-se a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), que exigia racionalitzar recursos i reduir al màxim els consorcis i organismes autònoms. En tot cas, ja llavors tenia previst incorporar-lo a la seva estructura atesa l’estreta vinculació i l’alt grau de col·laboració que hi ha mantingut sempre.
 El CILMA es va constituir el 1999 com una associació integrada per un gran nombre d’ajuntaments, consells comarcals i la mateixa Diputació. El seu objectiu principal era exercir d’instrument de cooperació i d’intercanvi per al desenvolupament sostenible dels municipis de les comarques gironines, tant des del punt de vista social com econòmic i ambiental.
 
La voluntat ara no és cap altra que donar continuïtat a la tasca i les activitats que s’han portat a terme durant més de vint anys. En aquest sentit, s’oferiran a les administracions locals models, mètodes i tècniques de bones pràctiques de desenvolupament sostenible, es potenciaran accions conjuntes amb altres xarxes que treballen en el camp de la sostenibilitat i es promourà la incorporació de tots els sectors i agents socials d’arreu del territori. A més, es posarà èmfasi en l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
 
Aquest nou òrgan romandrà obert a ajuntaments i consells comarcals amb aquesta finalitat de facilitar i potenciar la consulta i la participació dels ens locals de la demarcació de Girona en les seves polítiques de sostenibilitat.
 
El president i la Comissió Permanent

Sergi Mir, que ja va ser president del CILMA en el darrer mandat com a organisme autònom (2015-2019), també exercirà el càrrec en l’inici de la nova etapa. Encapçalarà la Comissió Permanent, que és l’òrgan de gestió d’aquest nou Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines.
 
Aquesta comissió està formada per un màxim de nou vocals, encara per designar: tres representants de la Diputació de Girona; tres representants dels consells comarcals,  un representant dels municipis de menys de cinc-cents habitants; un representant dels municipis d’entre cinc-cents i deu mil habitants i un representant dels municipis amb una població superior als deu mil habitants.
 
Aquests vocals són escollits pel Plenari, que està constituït pels representants de tots els ens locals del CILMA. En l’actualitat, en són 182 repartits en 174 municipis —enguany s’hi han adherit l’Escala, Palau de Santa Eulàlia, Riudarenes, Sant Hilari, Sant Martí Vell, Santa Pau, Susqueda, Vilajuïga i Vilaür— , 7 consells comarcals i la Diputació de Girona.


 

Relacionats

Opinió

Persones, vinculades a diferents àmbits de la recerca científica dels Països Catalans, pregonament preocupades per la situació que vivim i les perspectives pronosticades, sense cap motivació política o econòmica que no sigui el bé comú, hem sentit el deure d’aportar a la societat la nostra visió sobre les crisis actuals, i apuntar algunes direccions que permetin fer front als reptes amb els quals ens enfrontem

Opinió

L’economia del dònut insisteix així en la idea de què el creixement econòmic infinit ha quedat obsolet, de què cal gestionar adequadament les grans desigualtats i desequilibris socials que existeixen, i de què “una economia saludable ha de ser dissenyada per a què tothom pugui prosperar, no per créixer sense fi”

Notícia

El Consell de Drets Humans de les Nacions Unides va declarar que tenir accés a un entorn “segur, net, saludable i sostenible” és un dret humà bàsic. Tot i que alguns països s’hi van oposar, entre els quals els Estats Units i el Regne Unit, aquesta nova resolució, a proposta de Suïssa, Eslovènia, Costa Rica, les Maldives i el Marroc, va aconseguir el suport de 43 membres del Consell.

Butlletí