Entra en funcionament el nou contracte de recollida de residus i de neteja viària a El Masnou

Font: Ajuntament de El Masnou
18/02/2016 - 09:42

La preservació de la via pública és un aspecte amb una rellevància destacada en el Pla d’Acció Municipal, per la qual cosa s’espera del nou servei de neteja i de recollida de residus que aviat es notin les millores per poder disposar d’un espai públic més net.

Aquest 15 de febrer entra en funcionament el nou servei de recollida de residus i de neteja viària. Després d’un procés de licitació que ha estat interromput per les impugnacions de les empreses CLD i Fomento de Construcciones y Contratas, que optaven a l’adjudicació del concurs, finalment entrarà en vigor el nou contracte, adjudicat a l’empresa CLD. En aquest sentit, com que el manteniment de l’entorn és responsabilitat de tothom, el nou contracte també vol oferir un conjunt de millores que facilitin el reciclatge per part de la ciutadania.

El 15 de febrer, representants de l'empresa CLD i de l'Ajuntament –l'alcalde, Jaume Oliveras; el regidor de Manteniment i Serveis Municipals, Quim Fàbregas, i el regidor d'Hisenda, Jordi Matas– han visitat la nau on s'establiran els vehicles del servei i han pogut comprovar que ja es disposa d'alguns dels vehicles nous que donaran el nou servei de recollida de residus i de neteja viària, en concret dues escombradores, de 5 i 2 metres cúbics, i la baldejadora.

L'inici del nou servei de recollida de residus i de neteja viària coincideix amb la campanya de conscienciació"El Masnou és casa teva" que està duent a terme l'Ajuntament.

Nova maquinària

Entre les millores més evidents de la nova contractació es troba la renovació de gairebé tota la maquinària, tant de la neteja com de la recollida de residus. Es renoven els 3 camions recol·lectors, les 2 escombradores, la baldejadora, un vehicle pick-up per a la platja i un furgó d’hidropressió. El canvi permetrà un servei més sostenible i més eficient, que reduirà notablement l’emissió de gasos contaminants i la contaminació acústica. 

Més punts de recollida

Com a conseqüència del nou contracte, es farà una gestió íntegra de tots els serveis de recollida de residus, amb la qual cosa el Consell Comarcal del Maresme a través de l’empresa d’economia mixta, deixarà de realitzar la recollida d’envasos, paper, cartró i vidre. Aquest canvi també comporta una nova imatge dels contenidors: deixaran de ser habituals els contenidors de colors groc, blau i verd, ja que tots passaran a ser negres, de 1.100 litres, amb les portes de les obertures de colors diferents.

Per tal de fomentar el reciclatge, els punts d’aportació dels residus, és a dir, les àrees on es troben els contenidors, passaran de 60 a 180, i a la immensa majoria es trobaran els contenidors de totes les fraccions, excepte en els punts on sigui impossible per les seves característiques. Allà únicament hi haurà els contenidors d’orgànica i de rebuig. Segons els càlculs, la substitució dels contenidors vells pels nous podria començar el 15 de març i finalitzar el 31 del mateix mes. El nombre de contenidors de la fracció resta disminuirà, perquè es calcula que disminueixi el volum de residus que van a parar al rebuig, ja que hi haurà més contenidors per a les altres fraccions.

Entre les millores, també s’ha previst un augment en la freqüència de recollida de la fracció orgànica, que passarà, durant tot l’any, de 3 cops a la setmana a 4.

Per evitar que el veïnat deixi les escombraries a terra, al nucli històric s’instal·laran contenidors, als punts establerts, cada dia durant un horari concret i es retiraran cap a la mitjanit.

Neteja viària

Com ja s’ha comentat, la renovació de la maquinària i els vehicles de la neteja diària és una de les principals novetats del contracte. El municipi s’ha dividit en 10 àrees, i hi haurà un operari d'escombrat manual que netejarà cada una d’aquestes zones dos o tres cops per setmana. S’ha previst una intensificació del servei de repàs durant les festes de Nadal i durant la Festa Major de Sant Pere. Igualment, es farà una campanya de recollida de fulles en època de la caiguda, durant 45 dies a l’any, amb una escombradora i dos operaris amb bufadors elèctrics.

En conjunt, el regidor de Manteniment i Serveis Municipals, Quim Fàbregas, considera que el nou contracte “comportarà una millora important a l’espai públic, però cal no perdre de vista que per a millorar la neteja dels nostres carrers i incrementar el reciclatge dels residus que generem, és imprescindible la col·laboració de tota la ciutadania”.

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

L’Ajuntament va posar en marxa el nou servei concertat a domicili l’1 de setembre de 2021. El nou model de gestió és una aposta per millorar la qualitat ambiental i crear ocupació en sectors en situació d’exclusió social.

Notícia

El nou contracte de neteja i recollida de residus de l'Ajuntament de Barcelona per als pròxims vuit anys incrementarà la plantilla d’operaris i operàries i incorporarà tecnologia per al control i la gestió del servei, així com vehicles elèctrics per reduir la contaminació i el soroll. Aquestes millores, que es començaran a implementar el mes mes de març de manera gradual, permetran donar un servei adaptat a les particularitats de cada barri.

Notícia

Reduir la generació de residus i millorar la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva són dos dels objectius principals del nou Pla local de prevenció i gestió dels residus municipals. 

Butlletí