En sis anys la recollida selectiva a Barcelona ha crescut el 165%

20/02/2007 - 00:00
En els últims sis anys la recollida selectiva ha crescut a Barcelona el 165% i actualment es recullen de forma separada el 31,4% dels residus generats, segons ha informat el regidor de Serveis Urbans i Manteniment, Francesc Narváez. Per aquest motiu, el consistori vol continuar incentivant la recollida selectiva entre la ciutadania i ho fa enviant casa per casa un lot amb tres bosses reutilitzables, una per recollir paper i cartró, una per a envasos i llaunes i una altra per al vidre, dels mateixos colors que els contenidors als quals s'han de dur les bosses per buidar-les. En total, des d'ara i fins al mes d'abril es repartiran aquestes bosses a 720.000 llars. Durant el 2006 es van recollir més de 266.000 tones de fraccions de brossa (recollida selectiva), que representen el 31,4% del total de residus generats a la ciutat i el 165% més que al 2000 (un 5% més que el 2005). Per tipus de residus els que han experimentat més augment de la recollida selectiva són els orgànics (ha crescut en cinc anys el 511,8%) i el paper i el cartró (el 215% més que l'any 2001). Pel que fa a la recollida selectiva de paper i cartró, l'any passat es van recollir 85.942 tones a la ciutat (53 kg de mitjana per habitant i any). En vidre es van recollir 25.901 tones (16 kg de mitjana per habitant i any), una xifra que representa un increment del 54% en els darrers sis anys. I en voluminosos (mobles i trastos) es van recollir 31.803 tones (20 kg per habitant i any), el 39,7% més que fa sis anys. Quant als envasos, se'n van recollir 14.086 tones (8,8 kg per persona i any), el 74% més que fa sis anys, i de matèria orgànica se n'han recollit 86.254 tones (53,7 kg per habitant i any). En aquest sentit, la matèria orgànica ha crescut de forma important (el 511,8%) en els darrers anys a partir de la implantació progressiva de contenidors bicompartimentats i la recollida de matèria orgànica comercial i de mercats. Tot i així, no és gens menyspreable la recollida de matèria orgànica que han fet els ciutadans, que representa el 36% del total de matèria orgànica reciclada. En total, la ciutat disposa actualment de 2.346 contenidors de paper-cartró (blaus), 2.368 contenidors de vidre (verds) i 2.299 contenidors d'envasos i llaunes (grocs), que estan situats junts a la majoria de zones de recollida.

Relacionats

Butlletí