En marxa una campanya informativa perquè els establiments de restauració millorin la recollida selectiva de residus, a Terrassa

25/06/2022 - 19:24

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat una campanya informativa per sensibilitzar els establiments d'hostaleria, restauració i cafeteries sobre la importància de fer una correcta selecció dels residus en origen i contribuir, així, a augmentar els índexs de reciclatge en aquests establiments comercials. L'equip d'inspecció de residus visitarà més de 1.000 establiments d'hostaleria, restauració i cafeteries repartits a tota la ciutat.

L'objectiu de la campanya és una recollida selectiva de qualitat, reduir la presència d'impropis en els contenidors que no corresponguin, informar sobre quins tipus de deixalles corresponen a cada fracció i vetllar pel compliment de l'ordenança reguladora de la gestió dels residus. Aquesta actuació reforça la campanya específica ‘És molt fàcil!... Si es menja… a l'orgànica!', iniciada el 2019.

Els equips d'inspecció de residus visiten, des del mes de maig, un total de 1.180 d'establiments repartits per tota la ciutat per fer una tasca informativa i d'assessorament. L'objectiu és comprovar si els locals disposen de l'espai suficient per emmagatzemar els residus i, també, si reciclen correctament les deixalles que generen. En el cas de l'orgànica, s'identifica la presència d'impropis i s'explica a quin contenidor han de dipositar els residus que no corresponen en aquesta fracció. Posteriorment, hi haurà una segona visita per fer una  comprovació.  

Es tracta d'augmentar la conscienciació d'aquest sector comercial per millorar els percentatges de la recollida selectiva i també per incorporar, de manera progressiva, un canvi d'hàbits. Paral·lelament, l'equip d'inspecció continuarà amb la seva tasca de contenció per reduir els comportaments incívics, com deixar les bosses o altres residus a la via pública, i fer que cada fracció vagi al contenidor corresponent.

 

Major reciclatge d'orgànica el 2021                                                                                                                                                                 

L'any 2021 la recollida de matèria orgànica va augmentar un 12,7% i va ser l'única fracció que va incrementar els índexs de recollida selectiva. Tot i això, encara està molt lluny del percentatge que s'hauria de recollir, que és un 38% segons bossa tipus. Les darreres campanyes informatives realitzades per l'Ajuntament han tingut com a objectiu, precisament, reduir la presència d'impropis, que són aquells residus que no corresponen en aquesta fracció, en els contenidors d'orgànica i evitar, també, que aquesta fracció es dipositi en el contenidor de resta. 
                                                                                                        
L'any passat, la presència d'impropis va ser del 16%, tot i que s'ha reduït un 0,8.% respecte a l'any 2020, però és un percentatge que encara està lluny del 10% que marca l'actual Pla de Prevenció i de Gestió dels Residus Municipals 2018-2030. A hores d'ara, molts residus de matèria orgànica van a parar, directament, al contenidor de resta. Aquesta circumstància representa una despesa econòmica important per l'Ajuntament perquè penalitza, ja que aquests residus que s'envien al Centre de Tractament de Residus del Vallès (CTRV) tenen uns costos extres associats, que superen els 5.000.000 d'euros anuals. A més de contribuir a la contaminació ambiental per l'augment de les emissions de gasos CO₂ eq.
                                                       
Aquesta actuació s'emmarca dins les accions per incrementar la separació en origen dels residus, informar sobre la necessitat de reduir-los, com una manera d'avançar en la lluita contra l'emergència climàtica. L'Ajuntament ha consolidat, els darrers anys, un equip d'inspecció que fa una vigilància continuada per millorar i reforçar el control de la neteja i la recollida selectiva, que forma part del programa d'actuació de l'actual Pla de Prevenció i de Gestió dels Residus Municipals.


 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Terrassa cedeix 308 bicicletes abandonades a l'entitat Biciclot perquè tinguin una segona vida

Acte
28/11/2022 - 09:15
Vapor Universitari (c/ de Colom, 114), Terrassa.
Notícia

L'Ajuntament de Terrassa en Ple ha aprovat per unanimitat l'Agenda Urbana de Terrassa i el Pla d'Acció 2022-2030. D'aquesta manera, s'arriba a la culminació d'un procés, que ha estat obert a la participació de la ciutadania i als agents socioeconòmics de la ciutat, per establir les bases estratègiques comunes del futur de Terrassa.

Butlletí