En marxa el nou servei municipal de neteja i recollida de residus de Granollers, que permetrà anar cap a una ciutat més sostenible

16/09/2022 - 10:00

 

La campanya ‘Objectiu Sostenibilitat! Fem el Clic!’ convida a fer un canvi de mentalitat, fomentar el civisme i les conductes responsables i afavorir un canvi d’hàbits.

L’Ajuntament de Granollers ha iniciat el desplegament del nou contracte de servei municipal de recollida de residus i neteja viària aquest mes de setembre de 2022, amb un nou model que permetrà anar cap a una ciutat més neta i sostenible. Les millores i novetats del servei, que s’aniran posant en marxa de manera progressiva, s’han presentat aquest dilluns 12 de setembre als jardins del Museu de Ciències Naturals de Granollers, a càrrec de l’alcaldessa, Alba Barnusell, i la regidora de Serveis i Via Pública, Andrea Canelo.

Com a principals reptes a assolir es planteja, per una banda, el manteniment i la millora de l’estat de la neteja d’una ciutat com Granollers -que té un important ús de la via pública vinculat al seu rol de centre comercial de referència i capitalitat de comarca-, incidint especialment en barris, amb sistemes que tenen en compte els diferents usos i morfologies de cada espai i territori. Per altra banda, s’aposta pel foment de la recollida selectiva de residus per incrementar-ne el percentatge i complir amb els objectius mediambientals fixats pels propers anys. I sempre prestant un servei que garanteixi les mínimes molèsties per la ciutadania, i alhora s’ajustin a criteris de sostenibilitat que vetllin pel medi ambient en un moment, l’actual, crític i d’emergència climàtica.

 

Un nou salt de qualitat en el servei de neteja

Amb la implantació del nou contracte, es millora la cobertura en un 16 % i el repartiment del servei de neteja viària al llarg del dia i durant tota la setmana, per ajustar-la a les necessitats de la ciutat. D’aquesta manera, s’incrementa la neteja viària en els torns de tarda i vespre, amb un servei ininterromput de 6 del matí a 10 de la nit, i disposant, com fins ara, d’un servei nocturn d’urgències per primeres intervencions fins a les 3 de la matinada. Aquest horari s’aplica de dilluns a dissabte, mentre que diumenges i festius s’estableix un servei de 6 a 12 h, i entre les 12 i les 22 h un servei bàsic de manteniment i atenció d’incidències.

Tanmateix, s’amplien les freqüències en aquelles zones amb més ús per part de la ciutadania, així com també es reforça el servei de neteja als barris, on es faran actuacions més intensives els dissabtes, amb més mitjans dels que s’utilitzaran durant el servei diari assignat.

Els polígons industrials, incloses les zones d’oci, i els aparcaments de la ciutat també es veuran reforçats, a més a més d’incorporar la majoria de places toves (de sauló) de la ciutat al servei de neteja viària, que actualment fa el servei d’espais verds.

Els serveis amb baldeig, és a dir, la neteja amb aigua garanteixen una millor sanejament dels carrers i places, es reordenaran segons les necessitats de l’època de l’any per tal d’optimitzar l’ús de l’aigua (més a l’estiu i menys a l’hivern); i també es redistribuiran, traslladant-los als barris i altres punts amb necessitats especials. Es preveu poder cobrir aquest servei amb aigua regenerada per fer d’aquesta una neteja més eficient i sostenible.

El nou contracte inclou un servei d’emergència, de suport en cas d’inclemències meteorològiques com nevades, fortes pluges, vents... o a causa d’accidents de trànsit, incendis, vessaments... que afectin a la via pública.

De la mateixa manera, es posen en marxa dos nous serveis com són els relatius al mobiliari urbà, amb la neteja i manteniment periòdics dels elements majoritàriament verticals (plafons, fanals, cartelleres...) ubicats a la via pública, així com altres elements singulars de la ciutat com la torre de la plaça Maluquer i Salvador, les rampes mecàniques del carrer Carles Riba o el vidre de l’Olla de la plaça de les Olles; així com el servei de retirada de grafits, pintades i guixades que es realitzaran amb productes de neteja respectuosos amb el medi ambient, aplicant sistemes anti-grafit a aquells espais que, per les seves característiques i reincidència, es consideri necessari.

Per a fer front a aquest desplegament de servei, s’incorporaran un total de 25 vehicles elèctrics nous a unaflota que serà més eficient i respectuosa amb el medi ambient, i farà que la ciutat faci un salt d’escala en l’electrificació, ja que es passarà del 23 % al 65 % de vehicles elèctrics. En total, Granollers disposarà d’una flota 28 vehicles elèctrics dels 43 destinats a oferir aquest servei. Aquest pas farà reduir les emissions contaminants a l’atmosfera i la contaminació acústica, aportant confort a la ciutadania quant a millora de la qualitat de l’aire i a disminució de sorolls.

Presentació de la campanya ‘Objectiu Sostenibilitat! Fem el Clic!’

 

Foment de la recollida selectiva

Granollers se situa al 40,67 % de la recollida selectiva, i es preveu, amb el nou servei, tenir la capacitat d’arribar al 55 % l’any 2025 i al 60 % el 2030, com marca la Unió Europea, tot incidint en la prevenció de residus i minimitzant la fracció resta. I per aconseguir-ho, alguns dels canvis que es presenten amb el nou contracte se centren en estratègies per millorar la redistribució de les àrees d’aportació amb elements de contenció de les fraccions de matèria orgànica i resta; conformar el màxim d’àrees completes perquè l’esforç per trobar un contenidor de selectiva sigui el mateix que un de la fracció resta; reduir desbordaments provocats en les àrees d’aportació; facilitar el control de qualitat de la recollida comercial per ser més eficients davant dels establiments comercials amb l’ampliació de la recollida Porta a Porta a totes les zones comercials i als grans productors; incloure nous serveis de recollida selectiva de residus ...

En aquesta línia, s’implantaran dos nous serveis de recollida de residus. Un per l’oli domèstic usat, en contenidors específics que hi haurà en diferents equipaments municipals com a les associacions de veïns i centres cívics, amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania la seva separació i posar a disposició espais més pròxims a les llars per dipositar-lo. I un altre de voluminosos, que passarà de ser una recollida concertada mitjançant cita prèvia amb servei de repàs, a ser una recollida per barris amb la col·laboració de la policia local per evitar l’incivisme. Amb el nou sistema es pretén simplificar el procés i ser més accessible per la ciutadania, gràcies a la zonificació del servei, amb un dia de recollida assignat a cada barri. D’aquesta manera, el ciutadà podrà deixar els mobles a peu de carrer el dia que toqui, sense haver de fer cap gestió prèvia.

 

Objectiu Sostenibilitat! Fem el clic!

Amb la presentació de les novetats del servei municipal de neteja i recollida de residus, s’engega una campanya amb el lema ‘Objectiu Sostenibilitat! Fem el Clic!’, que vol evidenciar els beneficis que aporta les millores del nou contracte de servei de neteja i recollida de residus per la ciutat i, alhora, transmetre que és imprescindible fer un canvi de mentalitat com a societat per poder avançar cap a una ciutat millor i més verda... més sostenible.

En aquest sentit, es duran a terme accions per fomentar el civisme i les conductes responsables i que afavoreixin un canvi d’hàbits i que ajudin a assolir els objectius fixats per 2030. Entre elles, s’habilitarà una Oficina d’Atenció Ciutadana, amb atenció presencial, telefònica i telemàtica gratuïtes per a peticions i consultes relacionades amb el servei de neteja i de recollida de residus que es presten en el municipi... una atenció que es realitzarà tant a usuaris domèstics com a comercials.

Aquest contracte, adjudicat a l’UTE FCC-AREMA, és una de les prioritats del consistori, i alhora el més important amb un pressupost de 51.997.154,06 € per als pròxims 10 anys. Durant aquest període es contempla la incorporació de nous llocs de treball, obrint, tanmateix entorns de treball inclusius amb la previsió d’incorporar personal amb capacitats diverses o risc d’exclusió social.

Durant l’acte de presentació, l’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, ha explicat que es tracta del contracte “més ampli, que recull aspectes imprescindibles per assolir el model de ciutat cap a on volem anar” i per això, “Fem el clic!, canviem de mentalitat i ens orientem cap a una nova manera d’entendre els espais de convivència, més nets, més endreçats, però amb la premissa de l’objectiu sostenibilitat”. En aquest sentit, ha assenyalat que “ens cal una implicació col·lectiva per a una ciutat més neta i endreçada. És un camí que hem de recórrer plegats“.

Aquest contracte, d’altra banda, contempla les prestacions d’un servei que responen al compromís amb la ciutadania, i recollides al Consell de Ciutat, al compromís amb el planeta, amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i en el marc del Pla Estratègic Granollers 2030 i l’Agenda 2030.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Del 5 a l’11 de maig i en el marc de la celebració de la Setmana Internacional del Compost (International Compost Awareness Week – ICAW2024) diverses deixalleries del Bages o del Vallès Oriental oferiran compost gratuït provinent de les restes orgàniques.

Notícia

Durant aquest mes de novembre i fins als primers dies de desembre el Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental substitueix a Sant Fost de Campsentelles els contenidors de recollida selectiva d’envasos lleugers, de paper-cartó i de vidre per contenidors de càrrega lateral.

Article

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental instal·larà del 7 de novembre al 5 de gener a espais públics dels municipis consorciats i en el marc de la campanya Aquí no llencem res!- Aquí ho reciclem tot!, un punt informatiu itinerant d'àmbit ambiental per sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de millorar la qualitat de la recollida selectiva dels residus municipals.

Butlletí