En el Climate Change Challenge Barcelona, el món acadèmic i l'Ajuntament de la ciutat comparteixen dades i codi sobre canvi climàtic

Es lliuren els premis del Climate Change Challenge. Big data for the city', un dels 11 projectes ciutadans subvencionats pel Pla Clima 2018-2030 de Barcelona
21/11/2019 - 11:46

El passat 14 de novembre va tenir lloc la darrera sessió del 'Climate Change Challenge. Big data for the city', un dels 11 projectes ciutadans subvencionats sota el paraigües del Pla Clima 2018-2030 de Barcelona. En aquesta presentació final es van poder veure els resultats assolits dels quatre equips que han obtingut els millors resultats en els dos reptes del projecte. L'objectiu d’aquestes presentacions era explicar com han resolt els respectius reptes a partir de propostes originals, atractives i fàcils d’entendre pel públic general.

El que es pretenia amb els reptes proposats era:

  • Com obtenir una temperatura mitjana de la ciutat de Barcelona que sigui representativa.
  • Quantes estacions meteorològiques caldrien i on s’haurien d’ubicar per obtenir una temperatura més precisa.
  • Finalment, un repte creatiu: què fer amb aquesta informació perquè tingui un alt impacte sobre la ciutadania i quina informació addicional es necessitaria.

Els 4 equips finalistes (Ligs, Spoilers, Undo i Blackburn), els quals van obtenir les màximes puntuacions en les mesures quantitatives d’avaluació; van ser els que van fer les seves presentacions, amb un diàleg constant amb els membres del jurat:

  • Ares Gabàs, de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Marc Prohom, del Servei Meteorològic de Catalunya.
  • Gemma Conde, de Barcelona Regional.
  • Laura Igual, de la Universitat de Barcelona.
  • Xavier Rodó, de ISGlobal.

Finalment, els guanyadors van ser l’equip dels Undo. La seva proposta es va caracteritzar per la creació de models generatius per tal d’augmentar la resolució dels models matemàtics, permetent una predicció climàtica a llarg termini. Com altres equips participants, van demostrar amb les dades que la vegetació té un important paper termoregulador a la ciutat. Això recolza una de les parts més importants del Pla Clima pel que fa a la necessitat de renaturalitzar més la ciutat per prevenir els efectes de la calor sobre la població.

El segon premi va ser per Blackburn, que més enllà de proposar també una metodologia d’anàlisi de les dades de partida molt creativa centrada en la discretització del mapa de temperatures, va enumerar tota una sèrie d’aplicacions interessants que es podria aconseguir en disposar de més dades sobre el clima a la ciutat: possibilitat de realitzar un estudi de la correlació de la vegetació i la temperatura de Barcelona amb proves pilot per trobar quins són els punts òptims on potenciar una vegetació de tipus termoreguladora; detecció, estudi i quantificació dels edificis que emeten més calor que la mitja per crear noves normatives per reduir i controlar les emissions; i estudi de correlació entre el flux de la circulació i la temperatura de Barcelona.

El tercer premi va ser per Spoilers, que va centrar la seva proposta innovadora en els col·lectius vulnerables i les possibles aplicacions que podria tenir el tractament de totes les dades disponibles de la ciutat sobre clima, mobilitat, urbanisme, verd urbà, etc. Fins i tot es van atrevir a proposar una malla que permeti acotar encara més la zona de baixes emissions de manera dinàmica per permetre una transició vers un model amb menys cotxes de manera que resulti més fàcil i progressiu per a la ciutadania. I el que és més important, i coincident amb la resta d’equips, el tractament de les dades existents i futures pot permetre quantificar els efectes de les polítiques ambientals a la ciutat, com seria per exemple les Superilles.

El jurat va coincidir en l’interès de l’exercici realitzat i en les ganes de seguir treballant aquesta línia, ja que encara hi ha moltes preguntes per respondre. En aquest sentit es plantegen possibilitats de realitzar Datatons centrats en dades climàtiques i de la ciutat. A més de la continuïtat que pot donar peu el fet de tenir el codi disponible a un repositori públic. D’aquesta manera, un dels 11 projectes ciutadans subvencionats pel Pla Clima esdevé una oportunitat per aprendre com afecta el canvi climàtic a la ciutat de Barcelona i per avaluar les actuals i futures polítiques climàtiques que més impacte positiu tinguin sobre la ciutadania.


 

Relacionats

Butlletí