En 4 anys Catalunya multiplicarà per sis la generació d’energia eòlica

Font: Eoliccat
22/06/2011 - 00:00
Catalunya multiplicarà per sis la quantitat d'electricitat  generada amb energia eòlica, passant de 1.424 GWh al 2010 a 8.121 al 2015, sempre i quan es faci efectiu el Pla de l'Energia de Catalunya. Aquesta darrera xifra és superior el consum elèctric de totes les llars de les quatre capitals de província catalanes en un any. Aquesta és una de les dades que s'han donat a conèixer aquest 21 de juny en la presentació del primer informe socioeconòmic de Deloitte, encarregat per l'Associació Eòlica de Catalunya, EolicCat.

 

Estudi socioeconòmic de l'energia eòlica a Catalunya és un document inèdit sobre l'impacte de l'energia eòlica en l'economia catalana, uns senyals que ja comencen a ser visibles, malgrat l'encara escassa potència implantada d'aquesta energia renovable.

L'informe, també indica que per assolir aquests objectius és clau fer efectiu el Pla de l'Energia de Catalunya que marca 3.500 MW al 2015. Si aquest es compleix, la consultora preveu que d'aquí a quatre anys l'energia eòlica aporti 316,2 milions d'euros constants al PIB; doni feina a 2.255 persones i eviti l'emissió de 2,5 milions de tones de CO2.

Pel director de l'informe de Deloitte, Enrique Doheijo, es tracta d'unes previsions que "fan viable mirar més enllà i marcar com a objectiu raonable al 2020 arribar fins als 5.000 MW amb una implantació racional de l'energia eòlica a Catalunya".

Vilalba dels Arcs, un model d'economia verda

Estudi socioeconòmic de l'energia eòlica a Catalunya, presentat al Col·legi de Periodistes de Barcelona recull també el cas particular de Vilalba del Arcs, a la Terra Alta. Un exemple que demostra que l'impacte econòmic on s'han instal·lat parcs eòlics ha estat considerable, ja que en alguns casos s'han arribat a duplicar els recursos públics dels ajuntaments, permetent el finançament d'infraestructura i serveis i, per tant, millorant de manera notable la qualitat de vida dels seus habitants.

Principals conclusions 2010:

-La contribució directa al PIB de l'energia eòlica durant l'any 2010 ha estat de 88,6 milions d'euros, el que ha suposat un creixement aproximat del sector d'un 23,1%. Si es suma l'impacte indirecte, el sector eòlic català hauria contribuït al PIB amb més de 109,2 milions d'euros al 2010.

-El sector eòlic ocupava l'any 2010 a 1.145 persones (933 directes i 212 indirectes).

-La dependència energètica de Catalunya s'ha vist reduïda, bé a través de la no importació d'electricitat (55,8 milions d'euros al 2010), bé per la substitució de producció d'electricitat a Catalunya a partir de centrals que utilitzen combustibles fòssils (60,5 milions d'euros al 2010).

-Els promotors de parcs eòlics haurien invertit en concepte d'infraestructura de xarxa 25 milions d'euros aproximadament durant el període 2008-2010.

Segons el president d'EolicCat, Ramon Carbonell, "aquestes xifres avalen la solidesa i la importància de l'energia eòlica i fan que el sector es marqui un objectiu més ambiciós de cara a arribar als 5.000MW al 2020".

Carbonell, també ha afegit durant la presentació que "a banda de la contribució que l'eòlica fa a la riquesa del país, el territori i el medi ambient, també cal remarcar la important aportació que aquesta fa en matèria de recerca i la investigació". En aquest sentit al  2009, un 17,6% de la contribució al PIB generada pel sector eòlic català es va dedicar a activitats relacionades amb l'R+D+i, una xifra molt superior a l'1,7% de mitjana enregistrada a Catalunya i l'1,4% d'Espanya.

De 35 a  146 parcs eòlics en funcionament
Actualment a Catalunya hi ha 35 parcs eòlics en funcionament, amb una potència eòlica instal·lada de 949,64 MW. L'objectiu de la Generalitat és arribar l'any 2015 als 3.500 MW; un fet que suposaria que Catalunya passés de la vuitena a la cinquena posició en el rànquing eòlic de comunitats autònomes.

Repecte a la producció, l'any 2010 l'energia eòlica va generar 1.424 GWh, l'equivalent al 3,06% de tota la producció elèctrica catalana. Segons la darrera revisió (2009) del Pla de l'Energia de Catalunya, l'eòlica generarà 8.121 GWh al 2015 equivalent al 13,7% de la generació elèctrica prevista en aquella data.

 

Parcs eòlics a Catalunya

Relacionats

Notícia

L’energia fotovoltaica en equipaments i espais públics de la metròpolis es multiplicarà per sis en els propers 18 mesos.

Article

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i el Consell de Protecció de la Natura publiquen els resultats del seminari sobre criteris i propostes per una implantació d’energies renovables compatibles amb la conservació i l’ús sostenible del medi natural i del paisatge.

Article

L'Ajuntament de Caldes d'Estrac disposa de dues noves instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en equipaments municipals. Les noves instal·lacions permeten generar energia renovable i estalviar en consums energètics i emissions de CO₂.

Butlletí