Els rius Llobregat i Besòs aboquen al mar mitja tona de plàstic a l'any

Font: Mon Planeta

11/03/2020 - 09:02

Un estudi emmarcat en el projecte RIMMEL de la CE ha revelat que els rius Llobregat i Besòs aboquen al mar cada any mitja tona de plàstics aproximadament, principalment envasos, ampolles i bosses, és el material més freqüent entre els residus flotants identificats. Es vol crear un model estadístic que permeti impulsar estratègies per mitigar el problema de les deixalles marines.

En el cas del Llobregat va suposar el 67,7% del total i el 50,5% en el Besòs. Les possibles fonts de contaminació són fonamentalment els centres urbans, les activitats d'oci i, en una menor proporció, la indústria. L'estudi busca crear un model estadístic dels residus flotants més comuns que permeti desenvolupar estratègies de futur per mitigar el problema de les deixalles marines.

L'estudi ha estat realitzat per l'IDAEA-CSIC, ICRA, CEIMAR-INMAR-Universidad de Cádiz, Comisión Europea-JRC i l'Asociación Paisaje Limpio i s'emmarca en el projecte RIMMEL, dirigit pel Joint Research Centre de la Comissió Europea, i creat davant la necessitat de quantificar les aportacions de residus flotants que arriben des de les aigües continentals a la mar. Tots dos rius van ser mostrejats entre el mes d'octubre de 2016 i el mes de setembre del 2017 fent observacions de la làmina d'aigua superficial entre mitja hora i una hora cada setmana des d'una posició elevada i pròxima a la desembocadura dels dos rius. En total van ser identificats 684 ítems.

Per obtenir els resultats, s'ha fet una extrapolació de l'amplària mostrejada a l'ample total del riu i s'ha normalitzat el temps de mostreig per expressar el flux de residus caracteritzats per hora. S'estima que aproximadament 0.4-0.6 tones de plàstic són abocades durant un any per aquests dos rius al mar.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

El tex limita per primera vegada els plàstics d'un sol ús, obliga els establiments a oferir aigua de l’aixeta als clients, prohibeix els cosmètics i detergents que continguin microplàstics afegits i la destrucció d'excedents no venuts de productes no peribles, com ara tèxtils, joguines, aparells elèctrics, etc. La nova norma també estableix objectius concrets pel que fa a les mesures de prevenció en la política de residus i  fixa objectius més ambiciosos de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus municipals, i entre d’altres, habilita les comunitats autònomes a articular un mercat per la reutilització de substàncies o objectes, com a impuls de l’economia circular.

Butlletí