Els professionals analitzen el present i els reptes de futur de l’edificació sostenible

L’ICAEN organitza el II Congrés d’estalvi i eficiència energètica a l’edificació

Sostenible.cat

26/06/2010

El consum energètic dels sectors domèstic i de serveis representa el 25% del consum d'energia final a Catalunya, per això és tan important conèixer i difondre els conceptes relacionats amb l'eficiència energètica als edificis, així com les normatives existents i futures i els procediments per construir, rehabilitar i mantenir els edificis amb màxima eficiència. Conscients d'això, i dins de la Setmana de l'Energia l'Institut Català de d'Energia (ICAEN) ha reunit, a l'edifici Imagina de Barcelona, una gran nombre de professionals de l'edificació sostenible per celebrar el II Congrés d'estalvi i eficiència energètica a l'edificació.

Tant Joaquim Marfà, cap de programa d'edificis de l'ICAEN com Jaume Salom cap del grup Energia Tèrmica i Edificació de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) han coincidit a identificar com a reptes del sistema de certificació a Espanya la revisió de les directives europees d'una banda i la certificació dels edificis existents de l'altra. En aquest sentit, cal destacar que la nova Directiva Europea d'Edificis (Energy Performance of Buildings Directive) introdueix un nou concepte, el NZEB (Net-Zero Energy Buildings) o edificis de balanç energètic zero i obligarà a que tots els edificis de nova construcció a partir de 2020 i els que siguin públics a partir de 2018 siguin edificis de balanç energètic zero. El concepte NZEB no està clarament definit i actualment s'està en procés de buscar una definició harmonitzada i internacional.

Un altres dels punts forts del Congrés ha estat la intervenció de Christoph Peters, arquitecte responsable de l'àrea d'investigació de SaAS, qui ha presentat el nou edifici del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya. Aquest edifici de 16.000m2 aconsegueix una reducció global del 40% en el consum energètic respecte un edifici estàndard amb les mateixes característiques gràcies a actuacions com: la instal·lació d'una façana portant de formigó vist, la incorporació del pati anglès i de la pèrgola fotovoltaica o la recuperació de calor entre d'altres,. La incorporació d'aquests criteris ambientals ha suposat una inversió 1,2 milions d'euros que tindrà un període de retorn d'entre 4 i 5 anys, gràcies als beneficis en la reducció del consum.

LEED vs BREEAM, dues certificacions amb un mateix objectiu, l'excel·lència ambiental
Ivan Capdevila
, director tècnic d'ERF. Gestió i Comunicació Ambiental i Carla Planas, directora del Departament de Consultoria i Simulació de JG Ingenieros, han exposat dos dels segells de certificació voluntaris amb més reconeixement a nivell mundial: el LEED i el BREEAM. Ambdós segells valoren la sostenibilitat de diferents tipus d'edificis durant totes les fases de vida, otorgant-los una puntuació segons diverses categories (materials, ús de l'aigua, ús de l'energia, ús del terreny, transports, salubritat, etc.). A dia d'avui 201.000 edificis han estat certificats amb el segell BREEAM (la gran majoria al Regne Unit) i, respecete al LEED, a 31 de desembre de 2009, hi havia 4.531 edificis certificats I 27.000 en process.

Tres exemples d'equipament eficient per a edificis: microcogeneració, fred activat tèrmicament i geotèrmia
Tot i suposar inversions inicials altes, les tecnologies presentades aconsegueixen resultats notables quan la situació és favorable. És a dir són solucions que no poden generalitzar-se per tots els casos, són només aplicables a certes situacions. Daniel González (Aiguasol) va remarcar la importància de la implantació del District Heating i les Smart Grid com la xarxa elèctrica 2.0. Per la seva banda Joan Carles Bruno (URV) va fer notar que el procés de generació de fred és un important consumidor d'electricitat i intentar substituir aquesta electricitat per energia solar tèrmica serà una opció viable i sostenible d'aquí uns anys.

EFIENSA impulsar i catalitzar projectes d'energies renovables des de l'ICAEN
Cal destacar també la participació de Cristina Guillén, cap d'Àrea de Participades de l'ICAEN, qui va presentar el pla estratègic d'EFIENSA com a Empresa de Serveis Energètics (ESE) de l'Administració Pública. L'objectiu d'aquest òrgan licitador i interlocutor únic de la Generalitat és identificar barreres del mercat i assolir un model de negoci per extrapolar-lo posteriorment al sector privat.

EFIENSA aprovat a principis d'any, preveu la inversió de 10,7 milions d'euros en projectes empresarials relacionats amb l'estalvi i l'eficiència energètica, i mobilitzarà inversions per valor de 610 milions fins al 2015. Els objectius d'Efiensa fixats en el Pla de l'Energia 2006-2015 són l'impuls de les empreses i del mercat de serveis en l'àmbit de l'estalvi i l'eficiència energètica, la promoció de tecnologies emergents en l'àmbit de les energies renovables i el lideratge de projectes d'estalvi en el sector públic, de manera que es doni compliment a l'acord de Govern en matèria d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics

La darrera part de la jornada va incloure una Taula Rodona amb empreses de serveis energètics on cada participant exposà la tasca de la seva empresa i l'aplicació d'alguns exemples pràctics. Pels cinc ponents l'aplicació correcta dels Contractes de Rendiment Energètic i dels Protocols de Mesura i Verificació són elements clau per garantir l'èxit dels projectes i aconseguir els estalvis d'energia i costos garantits pels contractes.

Podeu consultar aquí les ponències del Congrés

Relacionats

Acte
Acte
15/06/2019 - 11:30
La Fàbrica del Sol

Butlletí