Els municipis repassen les eines per gestionar el soroll a l'espai públic

16/12/2011 - 00:00

El coneixement de la normativa aplicable i les seves repercussions jurídiques, l'avaluació, la planificació, la gestió, la comunicació i sensibilització, el control i paper de la policia local, i la mediació. Totes aquestes són les eines que s'han repassat en el Seminari organitzat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, a través del Grup de treball de contaminació atmosfèrica, ha organitzat una nova edició del Seminari tècnic de gestió local del soroll, continuació dels dos que ja s'han celebrat anteriorment dedicats a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica i sobre plans d'acció municipal sobre soroll.

Un cop s'ha desplegat completament la normativa supramunicipal en matèria de prevenció de la contaminació acústica, cal centrar-se a partir d'ara en aprovar les Ordenances municipal de soroll i gestionar la complexa realitat en àmbits diversos.

Per aquest motiu aquesta tercera edició del Seminari tècnic, seguint les prioritats fixades pel propi Grup de treball, es dedica monogràficament a la gestió del soroll i l'ús de l'espai públic.

Els objectius del Seminari han estat:

1.     Oferir pautes i eines als municipis per gestionar el soroll i els problemes que se'n deriven en l'àmbit de l'espai públic.

2.     Aportar casos pràctics i experiències en l'avaluació i gestió del soroll

3.     De l'àmplia casuística que podem trobar en l'ús de l'espai públic, el Seminari s'ha centrat especialment en la gestió del soroll i molèsties ocasionats per festes, concerts, activitats lúdiques... al carrer i places, i també per l'ús habitual de l'espai públic en horari nocturn, presència de terrasses...

Gairebé un centenar d'assistents entre tècnics municipals, inspectors ambientals, agents de la Policia Local, encarregats de la gestió i control de la contaminació acústica i l'espai públic i experts d'empreses i consultories, han pogut conèixer les diverses eines i casos pràctics que els poden ajudar a millorar i prevenir el soroll a l'espai públic.

Un cop s'ha desplegat completament la normativa supramunicipal en matèria de prevenció de la contaminació acústica, s'ha destacat de la importància que els municipis disposin de totes les eines necessàries.

En aquest sentit s'ha fet una crida a que tots els municipis que encara no ho hagin fet aprovin o adaptin llurs ordenances municipals de soroll i vibracions a la normativa actual - que deixava un límit per fer-hi fins el passat 17 de novembre -, i també disposin del corresponent mapa de capacitat acústica. Tant la Diputació de Barcelona com la Generalitat de Catalunya han ofert el seu suport al respecte, a través del model d'Ordenança municipal aprovat l'any 2010 i el suport tècnic.

Un segon aspecte on s'ha posat molt èmfasi és en la necessitat de no quedar-se inactiu davant les queixes, instàncies i problemes generats per soroll a l'espai públic, tant per les possibles repercussions jurídiques, com per la manca de solució a problemes reals de convivència, qualitat de vida i salut.

Un tercer element que s'ha remarcat per part de tots els ponents és la necessitat de coordinació entre tots els agents implicats en la gestió municipal de la prevenció de la contaminació acústica: cossos de policia local, serveis tècnics, serveis jurídics, promotors culturals...

A partir d'aquests criteris s'han exposat experiències pràctiques sobre com gestionar casos concrets de soroll al carrer: des de les terrasses a l'aire lliure - que han augmentat molt la seva presència arran de la nova llei del tabac -, passant per les molèsties per converses a la nit en places i carrers, o la gestió d'esdeveniments musicals i concerts a l'aire lliure a través de l'ús de limitadors de so.

Per cada experiència pràctica s'ha explicat com avaluar el soroll i interpretar la normativa i quines pautes de gestió i de ressolució del problema es poden fer servir.

Les eines exposades doncs han estat: el coneixement de la normativa aplicable, l'avaluació, la planificació, la gestió, la comunicació i sensibilització, el control i paper de la policia local, i la mediació.

Per acabar, la Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha informat que es proposarà a la propera Assemblea general de la Xarxa l'aprovació de la constitució d'un Grup de treball de prevenció de la contaminació acústica per continuar treballant aquestes temes i intercanviar experiències i coneixements entre els municipis.

Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

La investigació, publicada a la revista ‘Nature Communications Biology’, constata que les praderies mostren lesions greus i permanents als òrgans sensorials després d’haver estat exposades a soroll antropogènic.

Notícia

L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat el Mapa Estratègic de Soroll (MES). El MES és una eina de gestió ambiental que avalua l'exposició que té la població al soroll i visualitza els nivells sonors existents, sent la principal base per elaborar, posteriorment, plans de reducció del soroll i plans d'acció per millorar i recuperar la qualitat acústica. 

Article

L’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona i el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica de la Generalitat de Catalunya han elaborat una Guia d’aprenentatge i servei (APS) sobre prevenció de la contaminació acústica en equipaments públics per donar suport als centres educatius per dissenyar projectes d’aprenentatge i servei enfocats a millorar la qualitat acústica d’equipaments sensibles.

Butlletí