“Els mapes de capacitat acústica s'han d'adaptar al territori, han de ser útils i realistes'

Redacció

30/09/2010
"Els mapes de capacitat acústica s'han d'adaptar al territori, han de ser útils i amb objectius de futur realistes". Aquestes són algunes de les conclusions del primer Seminari sobre gestió del soroll, que ha tingut lloc aquest 28 de setembre, dedicat a l'elaboració i adaptació dels mapes de capacitat acústica.

Gairebé una setantena de tècnics municipals han assistit al primer Seminari tècnic de gestió municipal del soroll, organitzat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Fruit de l'aprovació del Decret 176/2009, s'han modificat els criteris per determinar la zonificació del mapa de capacitat acústica i les zones de sensibilitat acústica. Aquesta circumstància provoca que molts ajuntaments estiguin plantejant-se l'adaptació del mapa de capacitat acústica a la nova normativa o que hagin d'elaborar-lo per primer cop amb nous criteris.

Joan Antoni Baron, president de la Xarxa, ha destacat que ara és el moment que els ajuntaments assumeixin tant els recents canvis legals en unes polítiques i una gestió que no és nova, com la pressió i l'exigència que reben per part de la ciutadania en relació al soroll. Però que aquest nou marc legal obliga a reaprendre moltes qüestions i ha modificar plantejaments, resoldre dubtes... Per aquests motiu el nou Seminari tècnic de la Xarxa neix amb una clara voluntat de continuïtat per donar suport als municipis en una matèria tant complexa i sensible com la gestió del soroll.

Posterioment, s'han exposat els criteris generals per part d'en Carles López, tècnic del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i en David Casabona, cap de l'Oficina tècnica d'Avaluació Ambiental de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

També els municipis han expressat la seva veu. En primer lloc, quatre municipis, Barcelona, Granollers, Sabadell i Montmeló, els quals ja han elaborat llurs mapes de capacitat acústica, han exposat el procés que han seguit, les dificultats amb que s'han trobat, etc.

En segon terme, s'ha ampliat el debat a tots els assistents que han pogut exposar el seu punt de vista tècnic sobre els dubtes que apareixen i els possibles criteris, solucions i recomanacions en l'elaboració del mapa.

Les conclusions del treball del seminari serviran per elaborar un document destinat a tots els municipis de la província i als membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Etiquetes: 

Relacionats

Article

L'Ajuntament de Reus ha publicat l'anunci de l'aprovació definitiva del Mapa estratègic de soroll de l'aglomeració de Reus i del Pla d'acció en matèria de contaminació acústica de Reus; dues eines per al control de la contaminació acústica a la ciutat.

Notícia

El programa aquest any inclou un seguit de propostes dirigides a sensibilitzar sobre la rellevància del silenci i sobre la importància d’una bona qualitat acústica, propostes que se sumen a un conjunt d’activitats dinamitzades per la Generalitat de Catalunya, entre altres administracions.

Notícia

Amb diversos tallers encaminats a sensibilitzar la ciutadania sobre la contaminació acústica. Les activitats formen part de les mesures del Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat Acústica de Lleida

Butlletí