Els índex de contaminació de 10.000 indústries europees, consultables a internet

25/02/2004 - 00:00
Per primera vegada, la informació sobre la contaminació que emeten sobre 10.000 grans indústries de la Unió Europea, Noruega i Hongria és accessible a internet, a través d'aquesta adreça. L'EPER (European Pollution Emission Register) assegura el dret a la informació als ciutadans, una eina, per tant, gens menyspreable. A través del llistat de l'ETER els veïns d'una zona molt industrial poden comparar els graus de contaminació de territoris semblants en altres llocs d'Europa i exigir explicacions. De la mateixa manera, científics, autoritats locals i altres empreses poden afinar molt més les seves decisions. La Comissió Europea i l'Agència Europea de Medi Ambient han engegat aquest registre. Les principals fàbriques de cada país hauran d'informar dels seus nivells de contaminació a les autoritats ambientals. Després que aquestes verifiquin les dades, aquestes passaran al registre de la UE, que recollirà fins a 50 tipus d'elements contaminants que s'emeten tant a través de l'aire com de l'aigua. La propera actualització de dades es farà el 2006 per informar de les emissions de les indústries dels nous estats membres de la UE, que s'incorporaran al maig. El 2008, l'Agència Europea del Medi Ambient té previst posar en marxa una versió extesa de l'actual web amb tota la informació disponible ambientalment, consultable per territoris. A hores d'ara, s'està treballant en la traducció del portal en les llengües oficials de la UE i en la publicació d'imatges per satèl·lits. Molt probablement, la informació també podrà incloure aviat temes relacionats amb la gestió que les indústries recollides fan amb els residus. Aquest estiu, la Comissió Europea publicarà un informe, en el qual es repassaran i evaluaran les dades processades a la web. La pàgina permet fer búsquedes per territoris, noms d'empreses, tipus de contaminants, o per una combinació d'aquestes variables. Així es pot saber, per exemple que la majoria de les grans empreses establertes a l'estat espanyol superen els valors orientatius de Brussel·les. Les autoritats europees volen augmentar la transparència en les qüestions ambientals, on conflueix la salut humana i de l'entorn, i motivar, igualment, els industrials perquè redueixin les emissions de gasos contaminants. L'Eper, tal i com va subratllar la mateixa comissària de Medi Ambient, Margot Wallström, dóna força al ciutadà per exigir, 'la informació que conté la web, vigoritza els moviments ciutadans', va subratllar en la roda de premsa de presentació. La idea de fer aquesta mena de directori d'emissions va sorgir de la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro, l'any 1992. La directiva de 1996 sobre prevenció i control de contaminació ja en determinava l'existència.

Relacionats

Butlletí