El web municipal de Barcelona ofereix el catàleg en línia dels arbres d'interès local

Els ciutadans poden consultar la informació dels 138 exemplars d'arbres, palmeres i arbustos inclosos al catàleg d'arbres d'interès local.
Font: Ajuntament de Barcelona
13/10/2011 - 00:00

El web de l'Ajuntament de Barcelona ofereix, des d'aquest octubre, una nova presentació en línia del catàleg d'arbres, palmeres i arbustos d'interès local inclosos en aquest cens municipal.

Amb aquest catàleg posa a disposició de tothom la informació per conèixer millor quins són i on es troben els exemplars d'arbres, palmeres, arbustos i conjunts arboris més valuosos que hi ha als carrers i als jardins de Barcelona.

Cada exemplar o conjunt arbori disposa d'una fitxa que inclou el nom de l'espècie, el número de catàleg, la seva ubicació, la propietat i les característiques (alçària, diàmetre de la capçada, any de catalogació i data aproximada de naixement), així com una breu descripció i una fotografia. D'entre els arbres que s'exposen a consulta en línia hi ha exemplars emblemàtics dels districtes de la ciutat.

Protecció i conservació
La inclusió en aquest catàleg n'assegura la conservació, ja que en cap cas els exemplars es poden eliminar o veure's afectats. Els elements que es tenen en compte a l'hora d'incloure un arbre dins aquest catàleg són, principalment, l'edat, la mida, la història i les qualitats estètiques.

L'elaboració d'aquest catàleg és fruit de les ordenances sobre la protecció de l'arbrat i la qualitat de vida, aprovades per l'Ajuntament de Barcelona l'any 1983.

La catalogació dels arbres dins el catàleg d'arbres d'interès local és una competència del Consell Plenari de l'Ajuntament, a proposta d'una comissió de catalogació formada inicialment per tècnics de Medi Ambient i Serveis Urbans i experts en la matèria.

El catàleg d'arbres d'interès local en línia està disponible al web de Medi Ambient i Serveis Urbans.

Relacionats

Opinió

“El problema real de la humanitat és el següent: tenim emocions paleolítiques; institucions medievals i una tecnologia omniscient”, E.O. Wilson

Article

L’ajuntament de Montblanc ha guanyat el XVII Premi Medi Ambient, amb una dotació de 5.000 €, per un projecte que té per objectiu millorar ambientalment la Sallida, una zona humida d’elevat interès natural del municipi de la Conca de Barberà, on es potenciaran les condicions òptimes perquè els ocells insectívors i ratpenats puguin refugiar-s’hi i nidificar, vetllant per la biodiversitat de la zona. La proposta planteja la integració de la zona com un espai per a l’educació ambiental i per al coneixement del medi i de la varietat d’espècies de flora i fauna pròpies de la zona, potenciant-lo com un espai d’interès natural.

Notícia

El passat 22 de juliol de 2021, el Consell Comarcal d’Osona va constituir la Comissió Consultiva de l’Accés Motoritzat al Medi Natural de la comarca d’Osona”, la primera de Catalunya.

Butlletí