El vehicle elèctric, una eina més per sortir de la crisi

Sostenible.cat
24/09/2012 - 00:00
La progressiva implantació del vehicle elèctric comportarà l'emergència de nous perfils professionals i de nous models de negoci. Aquesta ha estat una de les conclusions destacades de la jornada de treball (e-jornada) celebrada al Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials de Barcelona  com a part d'Expoelèctric.  Es tracta d'una iniciativa que, en la seva segona edició, vol acostar el vehicle elèctric a la ciutadania a través d'un conjunt d'activitats lúdiques i divulgatives, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2012

 

Experts de diversos sectors han coincidit a assenyalar el potencial del vehicle elèctric per generar ocupació i reactivar l'economia. Raül Rodriguez, director de l'Associació de Gremis d'instal·ladors de Catalunya, ha indicat que, en una previsió realista, el 2015 podria haver-hi 100.000 cotxes d'aquesta tipologia circulant pel país. "I en aquest context s'obren noves possibilitats per als tallers, les empreses de material elèctric, les enginyeries, els assessors energètics i els dissenyadors". Rodriguez ha recordat que, no només caldrà explotar els punts de recàrrega, "sinó mantenir-los contínuament, senyalitzar-los adequadament, i fer bons dissenys antivandalisme".

Per la seva banda, José Enrique Vázquez, president del Grup de Gestors Energètics, ha reivindicat el paper d'aquest col·lectiu de professionals en la mobilitat elèctrica. I n'ha defensat la versatilitat qualificant-los de "multidisciplinars". Emili Rousaud, director de Factor Energia, ha subratllat "els avantatges que ofereixen les recàrregues en les hores nocturnes per ajudar a gestionar la demanda elèctrica" i ha recordat que el problema en aquest país és l'excés de generació que hi ha en determinats moments.  "Els nous vehicles ens podrien ajudar a absorbir aquesta energia sobrant", ha assenyalat.

Sobre les perspectives de negoci, Rousaud  ha dit que n'hi ha de molt bones en la recàrrega dels vehicles en les grans superfícies d'aparcament. Seguint l'argumentació, s'ha mostrat partidari de desenvolupar les infraestructures de forma prioritària, "com una manera de donar seguretat als usuaris i estimular la compra de vehicles elèctrics".

Traves legals
Òscar Sánchez,
coordinador del Cluster d'Eficiència Energètica de Catalunya, ha repassat els obstacles de tipus legal que els darrers anys han impedit la implantació de les infraestructures de suport al vehicle elèctric. En aquest sentit ha apuntat que fins ara les normatives existents no han permès desenvolupar totes les possibilitats de recàrrega dels cotxes, atenent a les diferents tipologies d'habitatges existents al país. Mentre que les recàrregues en aparcaments públics s'han regulat, no s'ha clarificat la situació a les comunitats de propietaris, on sovint han sorgit nombrosos dubtes juridico-tècnics. L'aprovació de la Instrucció Tècnica 08/2012 a Catalunya ha suposat un avenç en aquest terreny perquè, segons Sánchez, "possibilita més modalitats de recàrrega". 

Enric Fajula, representant de l'Associació de Fabricants de Material Elèctic, ha informat que el proper mes de gener s'aprovarà a nivell estatal el reglament ITC-BT52. Aquesta norma definirà, amb detall, com hauran de ser les infraestructures de recàrrega, tenint en compte elements com: els esquemes d'instal·lacions, les càrregues, els circuits. A més, introduirà un sistema intel·ligent de gestió.

El repte de les bateries
La qüestió de les bateries, lligada estretament a l'autonomia i la potència dels vehicles, és un dels camps on s'està produint més recerca en els darrers temps. Ho ha confirmat Maria Rosa Palacín, investigadora a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, destacant que, en aquest àmbit, "els avenços es produeixen molt lentament".  Palacín ha comparat el ritme de la investigació en bateries amb el de la indústria farmacèutica quan crea nous medicaments.  Igualment, ha dit que "avui cap material compleix al 100% tots els requisits per assolir una bateria òptima".

El liti és un dels materials més usats perquè ofereix bones prestacions en autonomia i potència  però en contrapartida té un cost elevat, necessita d'una electrònica sofisticada i té pendent millorar alguns aspectes de seguretat. Des del punt de vista de la sostenibilitat del recurs, la doctora Palacín ha afirmat que "el liti no és tan abundant, sobretot pensant en un escenari d' ús massiu en els propers anys". Ha citat al respecte les anàlisis del Critical Materials Strategy del govern dels Estats Units, que qualifica la durada d'aquest recurs com a "mitjana".

La investigadora ha pronosticat que, en funció de la dimensió de les bateries que seran molt variades, hi haurà una gran diversitat de vehicles elèctrics.  La fabricació de bateries és un subsector que també experimentarà un important creixement, segons els experts.

Tot i les bones perspectives de cara al futur immediat expressades durant la jornada, de moment les vendes de cotxes elèctrics segueixen sent escasses. El primer semestre del 2012 només se n'han venut 279 unitats a tot l'estat, segons dades de la patronal del sector, ANFAC. Actualment al mercat hi ha una trentena de models elèctrics que representen un 0,75% del total. Els híbrids tenen més sortida: el primer semestre de 2012 se'n van vendre 6.200 unitats.

Relacionats

Notícia

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat de manera inicial el passat divendres, 5 de maig el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, així com sotmetre a exposició pública el document i l'estudi ambiental estratègic.

Butlletí