El SES Collbató generarà energia neta

S'hi instal·laran 15.000m2 de plaques fotovoltaiques que al cap de l'any generaran 3,6 GWh
Font: Aj. Collbató
19/02/2010 - 00:00

El SES de Collbató és un dels 108 centres educatius de Catalunya escollits per acollir el conjunt de plaques fotovoltaiques que s'instal·laran a diversos llocs del país amb l'objectiu de generar energia neta. La inversió total és de 10 milions d'euros que permetran instal·lar 15.000m2 de plaques fotovoltaiques que al cap de l'any generaran 3,6GWh, l'equivalent al consum energètic de 1.200 famílies. Aquesta iniciativa suposarà, a més, deixar d´emetre 1.250Tn de CO2 a l'atmosfera.

L'empresa pública ICF Equip SAU (filial de l'Institut Català de Finances) s'encarrega de promoure, construir i mantenir equipaments públics, i ara, també, ha començat a diversificar la seva activitat promovent l'aprofitament dels equipaments de titularitat pública -principalment les teulades- per generar energia alternativa. Habitualment l'empresa que projecta, executa i gestiona la instal·lació signa un contracte d'arrendament de 25 anys amb el titular de l'equipament i aquest rep en compensació un cànon anual que en aquest cas, tractant-se de centres educatius, es complementa amb un projecte educatiu destinat a conscienciar l'alumnat i el professorat sobre l'ús de les energies netes

El sistema de generació d'energia neta aprofitant la teulada de les infraestructures públiques ja existents (centres educatius, pavellons poliesportius, casals de cultura, etc...) s'està imposant com una de les millors maneres de generar energia neta a baix cost, ja que els panells poden acoblar-se directament a la teulada ja existent i al mateix temps aquestes infraestructures solen comptar amb una connexió a la xarxa elèctrica capaç d'absorbir i distribuir l'energia generada per les plaques fotovoltaiques.     

Relacionats

Notícia

També entra en funcionament una altra electrolinera, la del carrer d’Àngel Guimerà. A més, recentment l’AMB ha millorat el punt situat al Molí dels Frares i en funcionament des del 2015.

Notícia
Radiografia de l'Autoconsum a Espanya 2024

El ritme d'instal·lació d'autoconsum va caure un 26% el primer trimestre del 2024 al conjunt de l'estat.

Butlletí