El segon Pla BUITS de Barcelona cedeix sis solars a entitats sense ànim de lucre

Font: Ajuntament de Barcelona
29/02/2016 - 08:33

El concurs de la segona edició del Pla BUITS (Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social) de l'Ajuntament de Barcelona s’ha resolt amb la cessió de sis solars.

La cessió dels sis solars s'ha destinat a projectes com activitats de jardineria, cultiu d’horts urbans per persones aturades, joves o amb discapacitat i, fins i tot, un projecte que preveu habilitar un espai de foment a la inclusió de les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Les iniciatives seleccionades tindran una durada d’un any, prorrogable anualment fins a un màxim de 3 anys. Per la seva banda, l’Ajuntament assumirà les despeses relacionades amb les tasques d’adequació dels terrenys i d’instal·lació de serveis, i n’assumirà els costos de subministraments.

Es tracta d’una iniciativa que permet fomentar la convivència del barri i el desenvolupament d’usos i activitats d’interès públic en l’entorn urbà. Així mateix, gràcies a aquest projecte, s’evita que aquests espais concentrin pràctiques incíviques, usos no desitjats o situacions d’exclusió social.

A l’inici d’aquesta segona edició del Pla BUITS, l’Ajuntament va oferir un total d’onze espais, vuit dels quals van rebre propostes de projectes de diferents entitats. Un cop estudiats i avaluats aquests projectes, la comissió d’avaluació del concurs ha determinat la cessió de sis dels emplaçaments i ha declarat deserts els cinc espais restants.

 

Relacionats

Notícia
Vic, ciutat sostenible. Font: Ajuntament de Vic

Vic, ciutat sostenible. Font: Ajuntament de Vic

El guardó reconeix el millor pla urbanístic amb criteris d’innovació, capacitat de transformació i d’anticipació, i sostenibilitat, entre altres

Article

L’Ajuntament de Reus ha constituït la Comissió d’Entorn Urbà post Covid19 amb l’objectiu d’adoptar mesures per a l’adaptació de l’entorn urbà al pla de desconfinament. La Comissió es constitueix amb el propòsit d’assegurar la correcta distància física entre persones en el retorn de la ciutadania als carrers, places i espais públics a l’aire lliure, i fer-ho amb criteris sanitaris, de seguretat i de sostenibilitat.

Reportatge
Article de Núria Marín, Presidenta de la Diputació de Barcelona

Ajuntaments i Diputació ens hem posat en primera línia de la crisi de la COVID-19, gens aliena a l'emergència ambiental. I ho estarem en la postpandèmia, tot i que per a això reclamem més reconeixement institucional i capacitat de despesa i inversió.

Butlletí