El sector elèctric espanyol pot reduir les seves emissions en més d'un 50% l'any 2020, segons WWF

31/01/2006 - 00:00
Segons un estudi (descarregable aquí) encarregat per WWF/Adena a l'Institut d'Investigació Tecnològica de la Universitat de Comillas (Madrid), el sector elèctric espanyol pot retallar fins a un 58% les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en l'horitzó de 2020, respecte els valors de l'any 2003. Tot això, apunta WWF, 'amb costos assumibles per a les empreses del sector i els consumidors, gràcies a l'impuls de mesures ambicioses d'eficiència energètica i de promoció d'energies renovables, juntament amb un eficaç i estricte mercat d'emissions'. En el marc del Protocol de Kyoto, l'estat espanyol s'ha compromès a no augmentar més d'un 15% les emissions pel que fa a les de l'any 1990, dins d'un objectiu global de la Unió Europea de reduir el total d'emissions un 8%. L'any 2004, les emissions espanyoles havien augmentat en un 45% respecte a 1990, fet que convertia l'estat en el que més s'allunyava de Kyoto. Part d'aquest compromís s'ha articulat dins la Directiva Europea de Comerç d'Emissions 2003/87 i un dels principals sectors afectats per la Directiva com emissor de CO2 és el sector elèctric, amb aproximadament un 55% de les emissions totals contemplades per la Directiva. De fet, a l'estat espanyol el sector elèctric és responsable d'aproximadament un 25% de les emissions totals de gasos d'efecte d'hivernacle. Això el converteix en un dels actors principals que ha de contribuir a la reducció d'emissions perquè sigui possible el compliment de l'objectiu de Kyoto, valora l'entitat ecologista. L'estudi desenvolupa diversos escenaris d'evolució del sector elèctric espanyol per a 2010 i 2020, amb l'objectiu de proporcionar una guia al sector elèctric i als legisladors sobre els patrons de generació elèctrica i consum que han de seguir-se per a permetre a aquest sector estar lliure d'emissions de CO2 per a l'any 2050. Els resultats de l'estudi indiquen que és possible assolir una reducció significativa (37%) de les emissions de CO2 del sector elèctric el 2020, fins a situar-se en un nivell del 63% de les emissions de 1990 (o, vist d'una altra manera, una reducció del 58% sobre les emissions de l'any 2003). Per a aconseguir aquest objectiu serien necessàries actuacions decidides en matèria de política energètica. El seu cost, si es realitzen adequadament, 'és suportable'. No en va, el cost resultant per als consumidors (+22-23% respecte a l'escenari tendencial) seguiria sent inferior al que afronten els ciutadans d'altres països que en alguns casos paguen més del doble que el consumidor espanyol. 'Com queda palès en l'estudi, aconseguir aquest objectiu no depèn de si tenim o no les tecnologies necessari; depèn de la capacitat del Govern d'adoptar polítiques fermes i enèrgiques de gestió de l'energia', afirma Heikki W. Mesa, expert en Canvi Climàtic i Energia de WWF/Adena. 'Amb una política ambiciosa, un sistema de mercat d'emissions eficaç i objectius d'obligat compliment per a l'estalvi energètic i les energies renovables protegits per recursos econòmics adequats, l'estat espanyol arribarà a ser un lloc eficient, segur i respectuós amb el medi ambient, on viure i fer negocis'.

Relacionats

Butlletí