El Programa Català d’Ecodisseny 2012-2015 proposa 42 actuacions per assolir una economia verda

L'ecodiscat 2012-2015 defineix les línies d'actuació, mesures i accions per potenciar un consum i una producció sostenibles
Sostenible.cat
13/07/2012 - 00:00
El sistema productiu actual va ser pensat únicament per generar capital, considerant que els recursos naturals eren inacabables. Ara més que mai, la problemàtica ambiental ha adquirit una importància clau a nivell social, polític i econòmic. Tant els ciutadans com els empresaris i els polítics s'estan conscienciant d'una nova realitat: el planeta té una capacitat de càrrega que estem superant i que més que afectar als sistemes naturals (els quals trobaran l'equilibri i se'n sortiran) afecta al nostre sistema productiu. Cada cop més els consumidors demanen productes de major qualitat en tots els aspectes, incloent el social i l'ambiental. La sostenibilitat s'està convertint en un factor de competitivitat.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, acompanyat de Josep Enric Llebot, Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, i la Directora de Qualitat Ambiental, Assumpta Ferran; van presentar el passat 11 de juliol el Programa català d'ecodisseny 2012-2015 (ecodiscat 2012-2015). Aquest programa és una eina per promoure una manera sostenible de produir i consumir, incentivar la incorporació del disseny ecològic en el procés productiu, impulsar la transversalitat del disseny ecològic en universitats i centres de recerca i la transferència de coneixement, i incentivar el consum de productes i serveis sostenibles. Després de més de deu anys duent a terme diverses actuacions en matèria d'ecodisseny, Territori i Sostenibilitat crea l'ecodiscat 2012-2015en simptonia amb l'Acord estratègic per a la competitivitat de l'economia catalana i la millora de l'ocupació (ECAT 2020), com a eix per impulsar la transició cap a una economia més eficient en l'ús dels recursos.

L'ecodiscat ha estat el resultat d'un procés sistemàtic i participatiu amb tots els actors socials. Comprèn 3 eixos d'actuació, 7 línies estratègiques i 42 actuacions concretes, quantificables i transversals amb la finalitat d'assolir una major ecoefiència, tant de la gestió dels recursos com de consum energètic, una major competitivitat en el món empresarial, i, per tant, evolucionar cap a una economia verda que sigui sostenible per a generacions futures.

(F)

La sessió va comptar amb la participació de Joan Rieradevall (ICTA), que va exposar els resultats d'un estudi d'ecodisseny en empreses, el qual corrobora el benefici que aquest suposa finalment per a les pròpies empreses, sobretot a nivell econòmic; més enllà del benefici ambiental i social global. Per altra banda, 4 empreses catalanes van tenir l'oportunitat de presentar les seves experiències empresarials, existoses, en el camp de l'ecodisseny. És el cas de Mobles m114, Compostadores, Stimulo i Abar arquitectos. Tots aquests casos reals van mostrar com la transició vers una economia verda no és una utopia.

La sostenibilitat, un factor de competitivitat
L'ecodisseny o millora ambiental de productes consisteix en la incorporació de nous valors: respecte per l'entorn i un més gran benefici social col·lectiu. El productes resultants d'un procés d'ecodisseny passen de ser productes aïllats (visió lineal) a ecoproductes (visió de cicle). Fins ara, el repte establert al dissenyador ha estat donar respostes singulars (en forma de producte) a unes necessitats. Però cada vegada més s'han d'elaborar respostes globals (en forma de serveis) que integrin una multiplicitat de factors. La sostenibilitat deixa la seva tangencialitat i passa a situar-se centralment en l'acció productiva i projectual. D'aquesta manera, s'obre davant l'usuari un espai d'integració, de participació i de satisfacció.

A l'hora de dissenyar un producte cal tenir presents totes les seves etapes: extracció de materials, producció, comercialització, utilització i eliminació. En cadascuna d'aquestes fases es consumeix energia i recursos i cadascuna d'elles també pot generar impactes com serien les emissions contaminants i els residus. Per tant, cal passar de la cultura del tractament i del reciclatge -que consisteix en estratègies ambientals puntuals i finalistes d'un procés- a l'ecodisseny, que persegueix una integració dels aspectes ambientals, socials i empresarials.

(F)

En la presentació de l'ecodiscat 2012-2015 es va posar sobre la taula que l'ecodisseny hauria de donar pas al bon disseny, perquè un disseny que no incorpori criteris ambientals i socials no és un bon disseny. De moment, però, cal incorporar el prefix "eco".

'Fa temps que hi treballem, però calia un Pla d'Acció'
Exemples clars d'ecodisseny són els productes fruit del projecte d'investigació Ecojoguina, iniciat l'any 2006, i impulsat per la Generalitat. D'aquest projecte en van sortir productes com la joguina Winnie, Cuentos y Canciones, de IMC Toys, que, gràcies a la recerca, va poder millorar, substituint-ne alguns components electrònics per d'altres menys contaminants, reduint la quantitat de plàstic emprat, reduint el consum energètic durant l'ús, i utilitzant materials reciclats.

Del premi Disseny per al Reciclatge, impulsat per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) també n'han sorgit bons exemples. És el cas de la plataforma modular per accedir a l'autobús fabricada amb recobriments reaprofitats de cables elèctrics, persianes i canonades, de l'empresa Zicla, que va guanyar el guardó l'any passat.

També els productes i serveis identificats amb l'etiqueta ecològica de la Unió Europea compleixen criteris ambientals  en el procés de fabricació, ús, comercialització o finalització de la seva vida útil.

El tercer eix de l'ecodiscat, un eix per implementar el Programa
L' ecodiscat 2012-2015 compta amb tres eixos d'actuació. Un dedicat a l'oferta, un altre a la demanda i un tercer eix en el qual s'especifiquen els camins a seguir per aconseguir implementar amb èxit el Programa. La directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Ferran, va insistir en que aquesta estratègia no posa recursos que no hi siguin i que serà revisable i modificables en els pròxims anys. De fet, una part important del Programa consisteix en l'aglutinament d'accions que ja es portaven a terme des de la Generalitat, aprofitant així els recursos ja existents.

Finalment, en la cloenda, Lluis Recoder va destacar que la sostenibilitat no ha de ser un fre per avançar i "projectar-nos" cap al futur; sinó tot el contrari. Segons ell: "fa uns 20 anys que l'impacte ambiental anava contra l'economia. Però ara no es posa en dubte que la sostenibilitat va en favor d'aquesta i n'és un factor de competitivitat. Ara li toca moure peça a la societat i als sectors econòmics, i l'ecodiscat és l'eina que el Departament de Territori i Sostenibilitat posa al seu abast per fer-ho".

Relacionats

Butlletí