El Porta a Porta s'amplia a tot el municipi d'Arenys de Mar

12/01/2022 - 13:45

El Ple municipal, del passat 30 de desembre, va aprovar l'adjudicació del servei de recollida selectiva a l'empresa ARCA SERVEIS AMBIENTALS com a guanyadora del concurs públic que s'ha fet per la licitació del Servei de recollida de residus a la vila.

L'empresa ARCA va ser l'única que es va presentar al concurs. Malgrat només haver-hi una empresa s'ha fet tota la tramitació reglamentària a través de les meses de contractació dels serveis jurídics i econòmics per tal d'establir la puntuació de cada oferta presentada i va obtenir una totalitat de 76,50 punts (a un màxim de 100 punts) entre criteris objectius i subjectius.

En les millores del servei, més enllà de les que exigia el plec del contracte, l'empresa s'ha compromès a reduir les emissions de CO2 en els seus vehicles i també la millora de l'eficiència del consum de carburant. Per altra banda, disposarà d'un educador ambiental durant 6 mesos i sense cost per l'Ajuntament, així com una millora i augment de la dotació de contenidors de vidre per la vila, que  estaran geolocalitzats digitalment. El contracte tindrà una vigència de 4 anys amb 1 any més de pròrroga.

 

100% del Porta a Porta 

Aquest nou contracte és el canvi de model de recollida selectiva, passant d'un sistema mixt al 100% del Porta a Porta (PaP) a Arenys de Mar. Un nou model que es farà realitat aquest 2022. Els propers mesos la nova empresa amb l'Àrea de Medi Ambient han d'articular com s'apliquen el nou sistema de recollida, com s'incrementen les recollides comercials o com s'organitzen les anomenades àrees d'emergència.

El contracte inclou uns supòsits de modificacions durant la seva vigència per adaptar-se a les necessitats del servei i no haver de celebrar noves licitacions o contractacions extres. Això ha de permetre la millora del nivell de recollida selectiva amb l'aplicació de nous serveis:

  • Una possible recollida PaP de vidre domèstic
  • L'ampliació o reducció del servei per augment o reducció d'habitatges que cobreixi el servei.
  • Una possible recollida PaP de poda grossa i no restes vegetals petites com tenim ara.
  • Increments de les freqüències de recollides ja siguin temporada alta o baixa.
  • Una dotació de contenidors intel·ligents per les Àrees d'Emergència Especials.

Una de les grans diferències que ha marcat aquest concurs és l'apartat d'obligacions per part de l'empresa, les quals volem destacar les 3 condicions ambientals que cal que l'empresa compleixi en cada any d'execució del contracte:

  • La corresponsabilitat amb la fita d'incrementar els nivells de selectiva bruta.
  • Limitar la recollida de nivells d'impropis (residus que no són propis de la fracció que es recull) de les fraccions i no superar els límits màxims.
  • Reducció de la petjada ecològica derivada de les emissions de CO2

I també de condicions socials:

  • Oferir unes bones condicions laborals de la plantilla.
  • Oferir la igualtat d´oportunitats d´homes i dones per accedir a la plantilla.

Finalment, destacar que aquest contracte també compta amb una sèrie de supòsits específics pel què fa els incompliments del contracte, amb sancions molt greus, greus i lleus per tal que l'empresa ofereixi el millor servei per la vila i en deteniment a la salvaguarda i protecció del medi ambient.


 

Municipis: 
Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Cunit canviarà el model de recollida de residus actual per un model que combina la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents.

Notícia

El barri residencial de Vistalegre de Mataró adopta un sistema de llençar la brossa i recollida de residus mixt entre els existents a les urbanitzacions i el del Centre

Notícia
Qui recicli més, pagarà menys

Aquest dilluns 19 de febrer comença el nou sistema de recollida de residus porta a porta amb identificador xip i els nous cubells

Butlletí