El Pla de Sostenibilitat Agenda 2030 del Port de Tarragona incorpora objectius i accions

Font: laciutat.cat

10/05/2021 - 13:14

El Pla de Sostenibilitat Agenda 2030 del Port de Tarragona, presentat públicament el passat juliol de 2020, ha estat actualitzat i ara conté 2 nous objectius i 6 noves accions. La primera versió del Pla recollia 23 objectius i 82 d’accions reunides en 3 blocs: Sostenibilitat  ambiental, Creixement sostenible i Compromís social. Amb la revisió i actualització, ara presenta 25 objectius amb 88 accions. 

Tal com va declarar el president del Port, Josep Maria Cruset, es tracta d’un ferm compromís i d’un document viu que, a més d’ajudar a la programació de les accions per a  lluitar contra el canvi climàtic, afegeix transparència i rendiment de comptes en uns reptes,  com la cura mediambiental i l’economia sostenible, que implica a totes les persones, com organitzacions i com a societat. 

Després de 8 mesos de funcionament, de juliol 2020 a març 2021, ja s’han assolit diverses fites: 6 dels objectius del pla estan executats en més d’un 50% i 2 objectius s’han assolit  completament.

Un Pla viu 

Un dels nous objectius, i assolit en un 100%, tracta de minimitzar les activitats amb  potencials efectes negatius sobre la qualitat de l’aire amb el desmantellament de la fàbrica  de ciment situada al Moll d’Aragó i aconseguir un canvi d’activitat de la zona  concessionada. Fet que es va consumar el passat 29 de setembre de 2020. 

També s’ha aconseguit assolir en un 100% l’eliminació de les pèrdues de la xarxa d’aigua,  sigui per fuites o per consums incontrolats amb el monitoratge de la xarxa amb nova tecnologia. 

També s’hi suma l’objectiu de millorar la gestió d’animals domèstics i fauna salvatge amb  accions preventives i correctives. Així com la creació de noves zones verdes, la col·locació  d’hotels d’insectes i caixes niu per falcons i per ocells insectívors.

Un altre objectiu que s’assolirà en un 100% durant l’any 2021 és el de la creació de nous  canals de comunicació amb l’entorn. El Port de Tarragona ha posat en marxa en els darrers  mesos l’Espai d’Opinió del Port de Tarragona, creat el 18 de novembre de 2020 i format amb una vintena de representants del teixit social i cultural de la ciutat de Tarragona, Vila seca i d’altres poblacions de la zona d’influència del Port amb l’objectiu d’apropar el Port al  seu entorn, establir una comunicació bidireccional periòdica entre Port i comunitat i  conèixer les inquietuds de la societat per millorar la relació i connexió entre societat i Port. I, aviat, posarà en marxa el Panell Econòmic Port Tarragona, per interactuar amb  representants i experts empresarials del seu hinterland. Més informació a  https://tuit.cat/uxvb8 

Metes i noves aliances per al 2021 

Un dels objectius que l’organisme preveu assolir al 100% és la implementació d’un sistema  d’alerta a les persones usuàries de la zona del Dic de Llevant per avisar sobre l’afectació per episodis de partícules en dies de fort vent. Es tracta de la instal·lació d’una pantalla  informativa per mostrar les recomanacions més adients a les persones usuàries d’aquesta  zona. 

Per altra banda, el Port treballa per arribar, a finals de 2021, i assolir un 70% en la creació  de noves aliances en el marc del desenvolupament sostenible i compromís amb l’entorn. En aquest cas, accions com la participació en la Vall de l’Hidrogen de la Catalunya Sud, i  en projectes per a la utilització de l’hidrogen com a combustible alternatiu.

Fomentar la realització de convenis de bones pràctiques ambientals a la comunitat  portuària, o la presentació del gran projecte de futur “Cal·lípolis Next Generation’, impulsat  conjuntament amb l’Ajuntament de Vila-Seca i Repsol són clars exemples de l’abast del  pacte de responsabilitat sostenible que té el Port. 

Avenços notables 

Cal afegir, que dels 25 objectius actuals n’hi ha 6 amb més d’un 50% executat i assolit. És  el cas de l’objectiu per millorar la qualitat de l’aire a l’entorn portuari, amb un assoliment previst del 80% durant l’any 2021. El Port treballa per implementar noves instruccions  operatives per les famílies de granels, en el seguiment de les emissions de benzè al Moll  de Costa i en la caracterització i seguiment de la presència de metalls pesants en els  diferents punts de control.  

Per altra banda el Port durant 2021 també vol invertir en la recuperació de l’ecosistema  marí. Per una banda, la instal·lació Seabins a les dàrsenes interiors del Port. Per altra  banda, es tracta de la restauració de la vida marina d’interès comercial a Tarragona, en 3 ubicacions de la zona d’influència portuària, mitjançant la col·locació de biòtops.

Dins del tercer eix del Pla de Sostenibilitat sota el títol, ‘Creixement Sostenible’ també  apareixen objectius que s’assoliran en un alt percentatge. Per exemple el fet de fomentar  el vehicle elèctric a l’organització i a la comunitat portuària. De vital importància és  l’augment del transport de mercaderies per ferrocarril que s’està donant al Port de  Tarragona amb el projecte de futur de la Terminal Intermodal de la Boella 

Energia neta 

El Pla recull també l’aposta del Port per l’augment de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables, amb accions com la renovació d’enllumenat amb la instal·lació de LED’s, la  compra de vehicles elèctrics i la contractació d’energia verda.  

Actualment el Port ja produeix energia elèctrica amb plaques fotovoltaiques en el sostre de  l’edifici administratiu, a l’edifici del nou Punt d’Inspecció Fronterer (PIF), a les dependències  de Duanes, a la Confraria de Pescadors i a l’edifici de la Policia Portuària. En curt termini  s’hi afegirà la imminent instal·lació de plaques fotovoltaiques en el sostre del renovat  Museu (389 Mwh/any per autoconsum instantani). Aquest darrer fet produirà amb energia  solar el 26% del consum elèctric del Moll de Costa. D’igual forma, tota l’energia que es  consumeix actualment prové de fonts renovables amb certificat de garantia d’origen. 

Un Port intel·ligent 

El passat febrer van ser admesos els 6 projectes presentats pel Port al fons d’innovació  oberta 4.0 i, seleccionada el passat 8 d’abril la idea presentada pel Port ‘World  Friendly/Ports’. Fet enquadrat en un altre dels objectius del Pla. Esdevenir un port 4.0,  apostant per l’ús d’ intel·ligència artificial. El Pla de Sostenibilitat del Port advoca per una  reindustrialització orientada a la transició ‘verda i digital’. En definitiva un concepte que es  recolza, no tan sols en criteris de competitivitat, sinó també de sostenibilitat ambiental i social.


 

Relacionats

Opinió

L’ecoactivisme no pot ser una qüestió de seguidors, sinó de compromís. Aquesta va ser i segueix sent la clau de Greenpeace: el voluntariat compromès. Es va aconseguir donant rigor científic i capacitat política a les seves campanyes. Per més que canviïn els vehicles per acomodar-se a les noves formes de comunicació social, aquest hauria de continuar essent el camí si no volem buidar els moviments de contingut i legitimitat. 

Opinió

“El problema real de la humanitat és el següent: tenim emocions paleolítiques; institucions medievals i una tecnologia omniscient”, E.O. Wilson

Article

L’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona posarà en marxa el proper mes de gener el Punt d’Assessorament Energètic de la ciutat. Aquest Punt té per objecte la prestació d’un servei especialitzat d’assessorament i suport en matèria de pobresa energètica i de garantia de dret als subministraments bàsics d’aigua, llum i gas.  

Butlletí