El Pla de Mobilitat Urbana de Castellar del Vallès aposta per la pacificació del trànsit i la bici

Font: Ajuntament de Castellar del Vallès
29/07/2011

L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha aprovat el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Castellar, un document que pretén fer compatibles els diferents mitjans de transport a l'espai públic i que té com a principals objectius la pacificació del trànsit als carrers de la vila, la promoció de la mobilitat interna a peu i en bicicleta i la convivència dels diferents modes de transport. En aquest sentit, el programa d'actuacions conté com a principals prioritats l'ampliació generalitzada de les zones de limitació de la velocitat a 30 km/h i la creació d'una xarxa de vianants i d'una xarxa pedalable.

El Pla conté una anàlisi, una diagnosi i 43 propostes d'actuació relacionades amb diferents apartats. Pel que fa a la mobilitat a peu, les actuacions programades preveuen, entre d'altres, l'ampliació del nombre de carrers de vianants i dels carrers de prioritat invertida, l'eixamplament de voreres, l'ampliació de la xarxa de camins escolars o la supressió de barreres arquitectòniques, adequant el 100% dels passos de vianants.

El segon grup de propostes d'actuació fa referència a la mobilitat en bicicleta. En aquest sentit, s'ha previst la creació d'una xarxa bàsica d'itineraris urbans pedalables de prop de 36.000 metres lineals i la instal·lació de nous aparcaments per a bicicletes. El PMU també preveu, entre d'altres, la creació d'un carril bici segregat a les rondes de Tolosa i Llevant, a la carretera B-124, als carrers de connexió del nucli antic i de vianants amb la plaça de Catalunya i les zones 30, i també a la connexió de les zones 30 de l'Eixample amb la ronda de Tolosa, a més del nucli urbà amb les urbanitzacions de l'Aire-Sol A-B i C, i Sant Feliu del Racó.

Un altre bloc d'actuacions programades fa referència a la mobilitat en transport públic. Així, les propostes que tenen a veure amb aquest aspecte preveuen la millora de parades de transport públic, amb la instal·lació, entre d'altres, de marquesines, senyalització i informació diversa. També s'han previst altres propostes que es duran a terme a llarg termini, com la construcció de noves parades per millorar l'intercanvi modal amb la futura arribada del tren, o la modificació de les línies d'autobús C4 i C6 condicionades a la posada en marxa de la línia Granollers-Terrassa.

Finalment, les propostes relacionades amb la mobilitat en vehicle privat inclouen la limitació de la velocitat dels vehicles a 30 km/hora a tots els carrers veïnals del municipi, la creació d'un pla de sentits únics, de noves places d'aparcament al carrer de Sant Llorenç, i d'un park and ride proper a la futura estació de tren.

D'altra banda, al Pla de Mobilitat s'inclouen també actuacions d'altres administracions, com la construcció de la Ronda del Vallès (Ministeri de Foment), el perllongament de la línia de FGC fins a Castellar del Vallès, el desdoblament de la carretera B-124 entre Castellar i Sabadell, i la creació de noves línies de transport incloses en el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (Generalitat de Catalunya), i la conversió en plataforma única del tram urbà de la carretera BV-1249 de Sant Feliu del Racó (Diputació de Barcelona).

El PMU, que és de redacció obligatòria per a tots els municipis de més de 20.000 habitants de la Regió Metropolitana de Barcelona, té una vigència de sis anys. El document és fruit de l'avaluació conjunta de l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona, l'empresa GrecCat i els mecanismes de participació ciutadana dinamitzat per l'empresa Edas.

El gruix de les actuacions del Pla de Mobilitat, un 66%, fa referència a la mobilitat a peu. A continuació se situen les propostes programades al voltant de la seguretat viària, que equivalen a un 11% del total, les relatives a la mobilitat en transport públic, que en suposen un 10%, i les que preveuen accions sobre la mobilitat en vehicle privat i aparcaments, equivalents a un 8%. La resta d'actuacions són les relatives a l'aparcament, la mobilitat en bicicleta, al medi ambient i a la sensibilització.

Relacionats

Article

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha aprovat una instrucció per poder materialitzar un dels primers compromisos en la lluita contra la situació d’emergència climàtica: l’eliminació dels productes de plàstic d’un sol ús als edificis municipals i en activitats públiques.

Article

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha elaborat un decàleg de per lluitar contra la situació d’emergència climàtica, un dels compromisos que l’equip de govern s’ha establert com a prioritaris durant el mandat 2019-2023.

Notícia

Un total de 82 establiments comercials i de restauració situats a L’Illa del Centre de Castellar del Vallès participen en l’actualitat del servei de recollida de residus porta a porta amb identificador d’usuari que es va iniciar el mes de novembre de l’any 2017. Després d’un any de la implantació d’aquest sistema, les dades de recollida selectiva al conjunt del municipi s’han incrementat significativament, entre un 12 i un 19%, en funció del tipus de residu.

Butlletí