El Parc Natural dels Ports guanya el Premi d'Arquitectura Tradicional Toni Cobos

Font: Generalitat de Catalunya

30/05/2019 - 17:48

El Jurat ha distingit la iniciativa del parc en la conservació del patrimoni arquitectònic dins d’aquest àmbit, que ha culminat amb la publicació de la Guia per intervenir en el patrimoni arquitectònic del Parc Natural dels Ports: Manual de bones pràctiques.

El Parc Natural dels Ports ha estat distingit amb el Premi d’Arquitectura Tradicional Toni Cobos en la categoria d’iniciatives que posen en valor l’arquitectura tradicional. En concret, en la primera edició dels guardons, el jurat ha premiat el programa de conservació del patrimoni arquitectònic desenvolupat pel parc,  que ha comportat l’estudi i caracterització de l'arquitectura tradicional en aquest àmbit i que ha culminat en la publicació de la  Guia per intervenir en el patrimoni arquitectònic del Parc Natural dels Ports: Manual de bones pràctiques.
 
El jurat ha destacat les línies guia de conservació del patrimoni arquitectònic del parc i la seva posada en pràctica en la restauració del Mas Burot, promoguda per l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan. Aquest cas no només és un exemple d'arquitectura tradicional, sinó que serveix d'exemple de restauració i difusió d'aquest tipus d'intervencions. A més, el jurat valora el desenvolupament d'un programa de formació i difusió, i considera aquest conjunt d'estudis i activitats del parc com un model de conservació i posada en valor de l'arquitectura tradicional.
El parc va iniciar el 2003 la recerca sobre el seu patrimoni arquitectònic amb l’inventari identificació i geolocalització de totes les edificacions tradicionals existents. Posteriorment, va encarregar un estudi històric dels assentaments humans a l’àrea dels Ports, per determinar l’origen i la motivació d’aquestes construccions i més endavant un estudi de caracterització de l’arquitectura que permetria conèixer quins són els trets arquitectònics, els materials i els sistemes constructius utilitzats.
 
Segons l’inventari de construccions elaborat pel Parc Natural dels Ports hi ha 1.957 edificacions (1.024 dins del Parc i 933 dins del PEIN). Es tracta d’edificacions tradicionals d’una època compresa entre el segle XVI i principis del XX, amb usos diversos. Són masos, casetes d’eines i altres construccions d’ús específic, com corrals, molins, ermites, etc.
 
Es tracta d’edificacions de mida variable, de creixement orgànic, lligades a les necessitats de l’explotació agrícola o ramadera. El sistema constructiu és senzill, simètric i preval l’economia de materials.
 
Criteris d’intervenció
 
La Guia per intervenir en el patrimoni arquitectònic del Parc Natural dels Ports és la síntesi i culminació de tot aquest procés de recerca. Es tracta d’un document senzill, fet a partir de criteris objectius i en base a un estudi rigorós de caracterització, que recull de manera essencial quins són els trets característics de l’arquitectura tradicional dels Ports, i aporta criteris d’intervenció, i  assenyala solucions no adequades utilitzades freqüentment.
 
Està destinada a propietaris, constructors, arquitectes i gestors de patrimoni, entre altres, per tal que puguin seguir aquests criteris i recomanacions a l’hora de dur a terme una intervenció en aquest tipus d’edificacions, amb l’objectiu de preservar aquest patrimoni i la seva integració en el paisatge.
 
En l’elaboració del manual, el Parc Natural dels Ports ha facilitat i potenciat la col·laboració amb altres administracions i organismes de les Terres de l’Ebre,   especialment el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics. L’àmbit d’aplicació es pot estendre més enllà del límit estricte del Parc Natural dels Ports ja que molts dels trets de l’arquitectura tradicional són comuns en bona part de les comarques ebrenques.
 
 
Premis a les tècniques tradicionals
 
Organitzats per l’Associació GRETA (Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica), els Premis d’Arquitectura Tradicional Toni Cobos neixen amb la voluntat de premiar les bones pràctiques en la intervenció en el patrimoni més feble i desprotegit, que respectin les característiques específiques de les preexistències, responent al mateix temps als reptes actuals.
 
Es pretén posar en valor les tècniques constructives tradicionals i els materials que han fet possible el patrimoni arquitectònic que conforma el nostre paisatge i els nostres pobles, així com els coneixements que són fruit de la transmissió de generació en generació, i el testimoni d’una manera de viure, d’una cultura i d’un territori. Estan dedicats a la memòria de Toni Cobos, constructor apassionat per l’arquitectura tradicional.

Relacionats

Notícia

El Parc del Garraf celebra aquest any el trentè aniversari de les observacions de la migració d'aus rapinyaires al seu pas pel massís del Garraf amb una sèrie d'activitats obertes al públic per ajudar els ornitòlegs durant el seguiment d'enguany.

Entrevista

Barcelona està desplegant la naturalització de la ciutat a través de la gestió ecològica dels espais verds. Aquest canvi cultural s’està fent de manera gradual però amb la seguretat que és un camí de millora de la salut de l’ecosistema urbà i amb ell de les persones que l’habiten. Izaskun Martí, directora de conservació d’espais verds i biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona, ens explica els procediments concrets per promoure la biodiversitat vegetal i animal a la ciutat, els reptes i els objectius que impulsen aquest canvi de filosofia.  

Notícia

Quatre nous vehicles elèctrics s'han incorporat a la flota de vehicles de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Concretament es tracta de dues furgonetes, una per al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i l'altra per al Parc Natural del Montseny, un turisme per al Parc Agrari del Baix Llobregat i un altre per als serveis generals de l'àrea de Barcelona.

Butlletí