El Parc Agrari del Baix LLobregat s'adhereix a la Carta de l’Agricultura Periurbana

Font: Parc Agrari del Baix Llobregat

03/05/2011 - 00:00

Recentment, el Consell Plenari del Parc Agrari del Baix Llobregat ha aprovat la seva adhesió a la Carta de l'Agricultura Periurbana per a la preservació, l'ordenació, el desenvolupament i la gestió dels espais agraris periurbans.

La Carta de l'Agricultura Periurbana pretén ser un document de referència en la protecció i la gestió dels espais agraris que hi ha a l'entorn de ciutats i gran conurbacions, com és el cas del Parc Agrari del Baix Llobregat. Aquests espais realitzen unes funcions ambientals, socials i econòmiques molt notables, i la proximitat amb els grans nuclis urbans els brinden moltes oportunitats en la comercialització de les seves produccions però alhora també els és una amenaça de futur, ja que són territoris que suporten una forta pressió com a resultat de l'expansió urbana i de les infraestructures.

Així doncs, la Carta de l'Agricultura Periurbana assenyala la necessitat que aquestes zones agrícoles rebin reconeixement explícit i protecció, essent conscients que cal sensibilitzar les institucions, les autoritats i la ciutadania en general de la importància de prendre part en les decisions públiques relatives a aquestes.

És en aquest sentit que la Carta, en el seu objectiu segon, insta «els municipis amb presència d'agricultura periurbana, especialment en els àmbits metropolitans, a disposar d'instruments eficaços per a la planificació, la preservació i la gestió dels seus espais agraris periurbans». En aquest sentit, el document assenyala la importància d'incorporar «figures d'ordenació i gestió adaptades a cada realitat com a elements significatius de la voluntat per dotar aquests espais d'un projecte» per tal d'assegurar-hi la pervivència d'una activitat agrària productiva (objectiu sisè).

Amb aquesta adhesió, el Consorci del Parc Agrari incorpora la Carta de l'Agricultura Periurbana com a document de referència en la protecció i desenvolupament de l'espai agrari del Baix Llobregat, i s'afegeix a l'objectiu de difondre'n l'esperit mitjançant un debat permanent amb tots els actors que conflueixen en la gestió d'aquest territori.

La Carta de l'Agricultura Periurbana és el resultat del Seminari Agroterritorial que va organitzar al setembre de 2010 el Parc Agrari del Baix Llobregat conjuntament amb la Fundació Agroterritori i la Xarxa Agroterritorial, en el marc del projecte europeu transfronterer AGRIPROXI. Aquest document de referència recull el testimoni de la proposta del Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre Agricultura Periurbana (NAT/CESE 1209/2004) en què es demanava redactar una carta de l'agricultura periurbana.

 

Relacionats

Notícia

Contribuirà a preservar patrimoni natural, agrícola i cultura d'aquest espai de 4.400 hectàrees.

Notícia

La Comissió Europea va adoptar aquest 22 de juny diverses propostes capdavanteres que tenen per objectiu restaurar els ecosistemes del continent i recuperar la natura i la biodiversitat, de les terres agrícoles als mars, els boscos i els entorns urbans. A més, la CE també proposa reduir l’ús i els riscos dels plaguicides químics en un 50% el 2030 com a molt tard. Unes propostes fermes per continuar en el camí del Pacte Verd Europeu per millorar la resiliència i la seguretat del subministrament d’aliments a la UE i al món.

Opinió

Per un país petit, amb una producció audiovisual feble, i sovint acomplexada, haver guanyat un premi de prestigi mundial com l’Ós d’or del Festival de Berlin hauria d’haver estat un estímul per a tota mena d’iniciatives, entre les quals, com a mínim, una discussió pública sobre autonomia energètica i alimentària. 

Butlletí