El Parc Agrari del Baix LLobregat s'adhereix a la Carta de l’Agricultura Periurbana

Font: Parc Agrari del Baix Llobregat

03/05/2011

Recentment, el Consell Plenari del Parc Agrari del Baix Llobregat ha aprovat la seva adhesió a la Carta de l'Agricultura Periurbana per a la preservació, l'ordenació, el desenvolupament i la gestió dels espais agraris periurbans.

La Carta de l'Agricultura Periurbana pretén ser un document de referència en la protecció i la gestió dels espais agraris que hi ha a l'entorn de ciutats i gran conurbacions, com és el cas del Parc Agrari del Baix Llobregat. Aquests espais realitzen unes funcions ambientals, socials i econòmiques molt notables, i la proximitat amb els grans nuclis urbans els brinden moltes oportunitats en la comercialització de les seves produccions però alhora també els és una amenaça de futur, ja que són territoris que suporten una forta pressió com a resultat de l'expansió urbana i de les infraestructures.

Així doncs, la Carta de l'Agricultura Periurbana assenyala la necessitat que aquestes zones agrícoles rebin reconeixement explícit i protecció, essent conscients que cal sensibilitzar les institucions, les autoritats i la ciutadania en general de la importància de prendre part en les decisions públiques relatives a aquestes.

És en aquest sentit que la Carta, en el seu objectiu segon, insta «els municipis amb presència d'agricultura periurbana, especialment en els àmbits metropolitans, a disposar d'instruments eficaços per a la planificació, la preservació i la gestió dels seus espais agraris periurbans». En aquest sentit, el document assenyala la importància d'incorporar «figures d'ordenació i gestió adaptades a cada realitat com a elements significatius de la voluntat per dotar aquests espais d'un projecte» per tal d'assegurar-hi la pervivència d'una activitat agrària productiva (objectiu sisè).

Amb aquesta adhesió, el Consorci del Parc Agrari incorpora la Carta de l'Agricultura Periurbana com a document de referència en la protecció i desenvolupament de l'espai agrari del Baix Llobregat, i s'afegeix a l'objectiu de difondre'n l'esperit mitjançant un debat permanent amb tots els actors que conflueixen en la gestió d'aquest territori.

La Carta de l'Agricultura Periurbana és el resultat del Seminari Agroterritorial que va organitzar al setembre de 2010 el Parc Agrari del Baix Llobregat conjuntament amb la Fundació Agroterritori i la Xarxa Agroterritorial, en el marc del projecte europeu transfronterer AGRIPROXI. Aquest document de referència recull el testimoni de la proposta del Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre Agricultura Periurbana (NAT/CESE 1209/2004) en què es demanava redactar una carta de l'agricultura periurbana.

 

Relacionats

Entrevista

Alexander L. Jones és Director del Clima i Medi Ambient de la l’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). En aquesta entrevista, reflexiona sobre el gran impacte de l’agricultura en el canvi climàtic, ja que és responsable d’un 24% de les emissions globals. I desgrana el reptes als quals s’enfronta: el necessari augment de la producció per abastir una població mundial cada dia més nombrosa, i l’augment de la inseguretat alimentària a causa dels canvis de patrons que ens ha portat l’escalfament global. Sens dubte un dels temes cabdals als que s’haurà de fer front i sobre el que podem actuar amb decisions molt personals, com la nostra dieta.

Butlletí