El nou Pla d'Energies Renovables projecta inversions totals de 23.598 milions d'euros

29/08/2005 - 00:00
El Consell de Ministres va aprovar divendres 26 d'agost el nou Pla d'Energies Renovables (PER) 2005-2010. Aquest document preveu unes inversions totals de 23.598 milions d'euros i manté l'objectiu que les renovables suposin el 12,1% del consum global d'energia en l'any 2010 i el seu pes en la generació elèctrica abasti el 30,3% del consum brut d'electricitat. A més, pretén que el consum de biocarburants sigui equivalent al 5,83% del de les gasolines i el gas-oil en el transport.
Algunes de les mesures previstes són els incentius fiscals a l'explotació per a biocarburants, amb exempcions de l'impost sobre hidrocarburs en el preu de venda per un total de 2.855 milions que es reparteixen entre el bioetanol i el biodièsel. També estableix subvencions per a la generació d'electricitat amb fonts renovables, que arribaran als 4.956 milions d'euros per a les instal·lacions que s'engeguin fins a 2010. La meitat del pressupost previst correspondrà a l'eòlica.
Quant a la revisió dels objectius actuals per a cada tipus d'energia, el PER dóna un important impuls a l'eòlica, elevant la previsió inicial de 13.000 megawats (MW) instal·lats en 2010 fins a 20.155 MW. La solar fotovoltàica passarà dels 37 MW de mitjana que hi ha instal·lats en l'actualitat a 400 MW; la solar termoelèctrica arribarà als 500 MW instal·lats, i el biogàs de 37 a 235 MW en 2010. Respecte a la biomassa destinada a generació d'electricitat la potència instal·lada passarà dels 344 MW de l'actualitat a 2.039 en l'any 2010.
Creixement de la demanda L'increment del consum d'energia primària a Espanya experimentat aquests mesos i l'aprovació de dues directives comunitàries que inclouen nous objectius per als biocarburants i la generació elèctrica mitjançant energies renovables han estat les raons que han dut a l'Executiu a abordar la revisió del Pla 2000-2012, elaborat en 1999.
Segons el balanç de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic (IDAE), el pla anterior es va basar en unes previsions d'increment de la demanda d'energia primària anual del 1,2%, mentre que només en 2003 i 2004 va créixer el 3,7 i el 2,4%, respectivament. Aquest fort augment de la demanda va provocar que en el 2004 el pes de les energies renovables en el consum total de l'Estat fora del 6,5%, 0,5 punts menys que en 2003, xifres inferiors a les de 1999 i molt per sota de l'objectiu del 12% ja marcat llavors. Per això el grau de compliment del pla anterior es va situar en un 28,5% al tancament de 2004.
Dels 23.598 milions d'euros d'inversió que contempla el PER, 680 corresponen a subvencions de l'Administració, i la resta ho aportaran les companyies afectades (77%) i els promotors dels projectes (20%). El PER també proposa que una part del finançament sigui suportat per les comunitats autònomes, 'de forma voluntària' i a través de convenis de col·laboració, en unes proporcions decreixents al llarg del període, que van des del 19% en l'any 2005 fins al 4% en 2009 i 2010.
El nou pla s'ha aprovat, tanmateix, amb les crítiques de les principals entitats ecologistes de l'Estat. Tant Greenpeace com Ecologistes en Acció han qualificat el pla d'insuficient i poc ambiciós, encara que han reconegut avanços importants respecte als objectius del pla anterior. En concret demanen que s'inclogui l'energia eòlica marina i que es plantegi un augment d'objectius per la fotovoltàica i l'eòlica. A més han indicat la necessitat de vincular aquest document amb el Pla d'Estalvi Energètic.

Relacionats

Butlletí