El nou Pla de Residus valencià tanca la porta a la incineració i a macroplantes i macroabocadors

Font: Diari La Veu

09/04/2019 - 15:56

Entre les innovacions incorporades pel nou PIR, cal destacar l'aposta per sistemes de pagament per generació a través de nous sistemes de recollida, com ara el 'porta a porta' adaptat al municipi o un equivalent decidit per l'entitat local i que incorpore noves tecnologies. 

El ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es modifica el Decret 81/2013 que aprovava el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV).El nou pla està associat a la transició cap a un nou model de gestió de residus, d'acord amb les opcions de gestió jeràrquicament prevalents segons les directives europees, és a dir, prevenció en la generació, reducció en origen, preparació per a la reutilització, reciclat de qualitat. Es fonamenta així una nova planificació autonòmica de residus completament basada en els principis de l'economia circular que preveu les polítiques orientades al "residu zero". 

En aquest marc, el nou pla impulsa la recollida selectiva, tant en l'àmbit municipal com en centres públics i privats de tota índole. Així mateix, la recollida selectiva de bioresidus en origen es converteix en una proposta d'àmbit autonòmic a fi de maximitzar el seu rendiment i no superar el màxim d'un 10% destinat a abocador que marquen les directives a futur. 

També es fomenten algunes tècniques de valorització material, com ara l'ús de materials obtinguts a partir de bioresidus, especialment per a la fracció orgànica no obtinguda selectivament. 

Innovacions del nou pla de residus

Pel que fa a les sentències del TSJ que van anul·lar l'article de l'anterior text sobre incineració, el PIR desestima el desenvolupament per part de la Generalitat d'infraestructures d'incineració en relació amb els residus domèstics i assimilables. 

A més, introdueix nous criteris per a la gestió adequada de residus industrials i no es preveu la incineració, coincineració ni valorització energètica de residus perillosos de qualsevol mena susceptibles de tractaments previs o alternatius. 

Entre les innovacions incorporades pel nou PIR, cal destacar l'aposta per sistemes de pagament per generació a través de nous sistemes de recollida, com ara el 'porta a porta' adaptat al municipi o un equivalent decidit per l'entitat local i que incorpore noves tecnologies. 

També s'indiquen ràtios mínimes d'educadors ambientals per municipi que treballen diàriament amb la ciutadania en la prevenció, reutilització i reciclatge de qualitat, i s'obliga al fet que tots els elements d'un sol ús fabricats amb plàstics siguen, com a mínim, realment i efectivament reciclables. 

També són novetat les bonificacions de les taxes de gestió de residus a les famílies reconegudes oficialment en risc d'exclusió social, així com l'estímul a la col·laboració amb empreses d'inserció social per a la gestió d'alguns tipus de residus, com ara tèxtils, estris o RAEES (residus d'aparells elèctrics i electrònics). D'altra banda, el pla abandona definitivament la perspectiva de projectes de macroplantes i macroabocadors.

Cal destacar que la revisió del Pla era necessària tant pel prescrit quant a terminis en la Llei estatal 22/2011 com per l'adaptació al Pla Estatal Marco de Gestió de Residus 2016-22 (PEMAR), així com per diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià que anul·laven l'article 17.3 de l'anterior text. 

S'ha tingut en compte, així mateix, el que es disposa en recents directives europees, com ara el paquet d'economia circular del 2018 o la directiva de plàstics d'un sol ús. Addicionalment, pretén ser un mecanisme d'implementació de l'acord de l'ONU sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, com ara l'objectiu 11 sobre ciutats i assentaments humans inclusius, resilients i sostenibles; el 12, sobre consum i producció sostenibles, o el 13, sobre mesures urgents contra el canvi climàtic. 

Tot i que es tracta de la modificació i adaptació d'un decret, formalment i pràcticament s'ha realitzat una tramitació de decret nou, atés el caràcter normatiu i de pla d'acció territorial d'obligat compliment al País Valencià. El procés de tramitació ha inclòs una avaluació ambiental estratègica i un elevat grau de debat i participació. 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia
Estima reduir en 1.500 tones les emissions de gasos d'efecte hivernacle

Sis mesos després de la implantació del cinquè contenidor, el marró, en la meitat de València, el barri de Sant Marcel·lí lidera esta recollida selectiva d’orgànica, en arribar al 15% del total de residus generats.

Article

Un equip d’educació ambiental de l’Ajuntament informarà als mercats municipals dels barris on s’ha instal·lat el contenidor marró per a sensibilitzar la població del bon ús d’este servici habilitat per a la recollida de matèria orgànica. En total, es duran a terme setze accions informatives en el marc d’una campanya organitzada arran la implantació de la recollida selectiva dels residus de matèria orgànica que, de moment, dona cobertura a prop de 400.000 persones.

Notícia

Es van presentar al barri de Sant Marcel·lí de València els 25 contenidors intel·ligents que permeten saber què i com reciclen els seus veïns i veïnes els envasos lleugers. Una iniciativa que, a través d'un sistema de punts, premiarà les bones pràctiques i permetrà als veïns aconseguir diferents premis. També es va celebrar un taller de conscienciació entre els veïns perquè aprenguin a reciclar bé i resolvervlas dubtes que tenen a l'hora de triar un contenidor o un altre per als seus residus.

Butlletí