El nou contracte de neteja viària i de recollida de residus de Manresa es farà amb contenidors intel·ligents

03/02/2022 - 09:30

El servei de neteja de carrers es reforça significativament, amb especial atenció a la detecció i comunicació d’incidències. Entre les principals novetats de la recollida de deixalles, hi ha el tancament dels contenidors –que només es podran obrir amb targeta–, la seva organització en illetes amb totes les fraccions i el seu buidatge, que passarà a fer-se en horari diürn. El contracte també inclou el porta a porta als principals eixos comercials.

L’equip de govern de Manresa portarà a aprovació del ple municipal d’aquest dijous el nou contracte dels serveis de neteja viària de la ciutat i de recollida de residus municipals, un pas previ a l’obertura del concurs públic en el qual es podran presentar les empreses interessades. El nou contracte contempla millores significatives en el servei de neteja i un canvi de model en el servei de recollida de deixalles domèstiques i comercials, amb un sistema mixt que combinarà els contenidors intel·ligents per a la ciutadania amb el porta a porta per als comerços. Els detalls del nou contracte han estat explicats aquest matí en roda de premsa pel regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili Prat —que ha exposat l’apartat de neteja viària— i pel regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet Estrada, que ha explicat el nou model de recollida de deixalles.

Pel que fa al contracte de neteja viària, el regidor Josep Gili ha afirmat que el servei experimentarà millores importants, amb un augment de les freqüències a diversos barris i ciutats. Tal com ha resumit, els carrers de la ciutat es netejaran més i millor, atenent  a una demanda de bona part de la ciutadania.

Entre els aspectes que es milloraran, hi ha la detecció i comunicació d’incidències –amb un canvi de rol dels operaris, que es dotaran de mitjans tecnològics per poder-les comunicar–; la resolució d’aquestes incidències –amb un seguiment a temps real i amb equips específics dedicats–; l’augment de la neteja de taques permanents a carrers, voreres i places –amb nova maquinària i increment del servei–; la millora de l’eficiència de l’escombrada mecanitzada –tots els equips comptaran amb un peó auxiliar–, i un nou redimensionat del servei per adaptar-lo a les noves necessitats.

També es reforcen les escombrades manuals els caps de setmana i festius, s’inclou dins el contracte la neteja de les pintades, i es requerirà que hi hagi un equip que tingui assignada la neteja de les papereres i el seu entorn. A més a més, es requereix la disponibilitat de plans especials de reforç de neteja per a necessitats estacionals habituals, com ara la caiguda de fulles a la tardor o el pol·len i els fruits a la primavera, per tal de garantir la disponibilitat de recursos.

El nou contracte preveu també una reducció d’emissions de CO2 i sorolls, amb maquinària elèctrica i amb una redistribució horària per preservar les hores de descans nocturn. Així, els 12 vehicles lleugers, les 4 màquines escombradores i els 2 equips d’aigua a pressió seran elèctrics i més silenciosos.

 

Contenidors intel·ligents i porta a porta

Pel que fa el nou model de recollida de la brossa, el regidor Pol Huguet ha subratllat que el canvi està motivat per qüestions ambientals, legislatives i econòmiques. Amb el model de contenidors oberts actual, la ciutat està estancada des de fa anys en uns índex de recollida selectiva del 45%, un percentatge que ja no va arribar al 50% que la Unió Europea demanava per al 2020 i que encara se situa lluny del mínim del 65% que s’exigeix per a l’any 2035, un fet que repercuteix directament en l’economia municipal, ja que a banda de les possibles sancions el preu per cada tona de rebuig i de deixalles sense separar que es porta a l’abocador augmenta any rere any.

El model escollit per implantar a la ciutat combinarà els contenidors intel·ligents per a les cases amb el porta a porta per als comerços i edificis públics (escoles, llars d’infants, ambulatoris...). Les experiències d’altres poblacions que han implantat contenidors intel·ligents demostra que amb aquest sistema s’ha aconseguit —sempre de manera progressiva— arribar a percentatges de recollida selectiva que es mouen entre el 60% i el 75%, així com duplicar i triplicar el reciclatge de l’orgànica, una fracció altament contaminant pels gasos d’efecte hivernacle que emet si no es tracta i per la transmissió de lixiviats als aqüífers. En l’àmbit econòmic, es preveu un augment d’ingressos per cada tona de material reciclat.

Abans d’explicar les principals característiques del contracte, el regidor Huguet també ha destacat que per dissenyar el nou model s’han tingut en compte les conclusions extretes del procés participatiu desenvolupat entre febrer i març del 2020, segons el qual el 80% va estar d’acord en la implantació dels contenidors intel·ligents per a les cases, el 60% va estar d’acord en el porta a porta per als comerços, el 30% va manifestar que li molestava el soroll dels camions fent la recollida a la nit i el 82% va afirmar estar d’acord amb un sistema de pagament per generació. En l’enquesta també es va demanar la preferència per treure el rebuig. Els dos dies més votats (dilluns i divendres) han estat els escollits.

 

Illetes senceres, horari diürn i tres contenidors tancats

El sistema de contenidors intel·ligents es basa en el seu tancament electrònic. De les cinc fraccions (orgànica, envasos, paper, vidre i rebuig), només els contenidors de vidre i paper continuaran oberts com fins ara. El d’envasos, orgànica i rebuig estaran tancats i només es podran obrir amb les targetes que proporcionarà l’Ajuntament. D’aquests tres, els contenidors de les fraccions orgànica i envasos es podran obrir sempre que es vulgui, mentre que el de rebuig només es podrà obrir un dia a la setmana, dilluns o divendres, a elecció de l’usuari. Aquelles famílies  que generin bolquers, podran disposar d’una targeta que els permeti  obrir el contenidor de rebuig amb més freqüència.

A banda del tancament, hi ha dues novetats més. La primera és que totes les àrees seran completes, amb tots cinc contenidors. Seran de càrrega lateral a la major part de la ciutat, i de càrrega posterior en aquells llocs on no sigui possible instal·lar els de càrrega lateral. I la segona és que el buidat dels contenidors es passarà a fer en horari diürn, de 7 a 22.30 hores, un canvi que es fa per tal de minimitzar les molèsties ocasionades pel soroll dels camions a les nits.

Pel que fa als habitatges més dispersos de fora del nucli urbà, s’habilitaran àrees tancades amb contenidors de les cinc fraccions, amb el mateix funcionament que a la resta de la ciutat.

El regidor Huguet ha afirmat que són coneixedors que el nou de model comportarà un canvi important en els hàbits de la ciutadania, però ha assegurat que permetrà a la ciutat reciclar més i millor, fent un salt quantitatiu i qualitatiu important en l’aportació de Manresa a la lluita contra el canvi climàtic.

 

Porta a porta per als comerços

El nou contracte preveu la implantació del porta a porta en els comerços situats als principals eixos comercials, amb la voluntat d’anar-lo estenent a la resta de carrers a mesura que el sistema s’assenti. Amb el porta a porta, es recolliran les cinc fraccions i també el tèxtil sanitari. Cada establiment podrà determinar la freqüència de recollida que necessita segons la generació de residus de la seva activitat, d’acord amb el servei disponible: la recollida de l’orgànica i del tèxtil sanitari es podrà concertar a diari (de dilluns a diumenge), els envasos i el paper sis dies la setmana (de dilluns a dissabte), i el vidre i el rebuig fins a tres dies la setmana.

Les fraccions orgànica, vidre i rebuig s’haurà de treure obligatòriament amb el cubell facilitat per l’Ajuntament, que portarà un codi (TAG RFID) per identificar a l’usuari. Els envasos s’hauran de treure preferentment amb bosses translúcides que subministrarà l’Ajuntament. I el paper i el cartró es trauran a granel. En cada recollida els operaris registraran la participació de l’establiment a la recollida mitjançant els TAGS dels cubells o en el seu defecte amb TAGS de façana, fet que permetrà iniciar l’estudi per al futur pagament per generació, que es preveu que primer s’implanti als comerços per, després, fer el salt cap als domicilis (mitjançant el control que es podrà realitzar amb les targetes per obrir els contenidors).

Els establiments que en aquesta primera fase quedin fora de l’àmbit del porta a porta se’ls farà la recollida de residus mitjançant els contenidors. Als establiments que actualment ja disposen de servei de recollida de cartró o d’orgànica porta a porta, i que quedin fora d’aquest primer àmbit, se’ls mantindrà el servei que tenen actualment.

 

Abast del contracte

El nou contracte incorpora els serveis de neteja viària i de recollida selectiva de les 5 fraccions, tant domèstica com comercial. La recollida de voluminosos passarà a fer-la el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, que seguirà gestionant igualment el servei de deixalleria.

Pel que fa als imports, la previsió és que l’empresa concessionària hagi de realitzar una inversió inicial en maquinària i tecnologia de 9,6 milions d’euros, que anirà amortitzant al llarg del contracte, que és d’11 anys. Per part de l’Ajuntament, s’hi destinarà un import anual de 9 milions d’euros, que cobreix l’amortització, el personal, el combustible i la resta de despeses. Del total de 9 milions d’euros, 4,1 milions corresponen al servei de neteja i la resta (4,9) correspon al servei de recollida de residus.

 

Implantació progressiva

Si el plec de clàusules i l’expedient de contractació s’aproven en el ple d’aquest dijous, el següent pas serà l’obertura del concurs públic, on podran optar les empreses interessades en prestar els serveis. L’Ajuntament treballa amb un calendari d’implantació progressiva del nou contracte. En primer lloc, s’iniciarà el nou servei de neteja (previsió tardor 2022). En segon lloc, el porta a porta comercial (finals 2022 – inicis 2023). I, en tercer lloc, la implantació del sistema de contenidors intel·ligents, que es farà barri a barri al llarg del 2023. Anirà acompanyada d’una forta campanya comunicativa i del desplegament d’informadors ambientals, que ajudaran la ciutadania a fer el canvi de model i a resoldre incidències, a més a més de vetllar per la correcció d’actituds incíviques.

La concessió actual del servei de recollida de residus s’acaba aquest abril, moment en el que es portarà a aprovació del ple una darrera pròrroga, que s’allargarà fins a l’entrada del nou sistema.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

La implantació del nou model als equipaments de la ciutat ha començat aquesta setmana i es farà de manera progressiva. Es recolliran sis fraccions diferenciades: envasos, orgànica, paper i cartró, vidre, fracció resta i tèxtil sanitari, que per primera vegada es recollirà de manera separada

Notícia

Es tracta del primer pas per a la implantació d’un nou model que inclourà també la recollida de les deixalles domèstiques a través de contenidors intel·ligents. El canvi s’emmarca en la lluita contra el canvi climàtic, en la promoció de l’economia circular i en el compliment de la normativa europea. La campanya que acompanyarà el desplegament té l’objectiu de positivitzar el fet de reciclar, fent que la ciutadania se senti partícip del canvi per ajudar a fer de Manresa una ciutat pionera en l’acció contra l’emergència climàtica

Notícia

Les dades del 2023 del Consorci del Bages per a la gestió de residus apunten una bona progressió de la gestió de residus en els municipis consorciats (Bages i part del Moianès)

Butlletí