El nou cànon de l'aigua, punt per punt

Sostenible.cat
21/10/2011 - 00:00

Des de l'1 d'octubre són ja vigents les modificacions del cànon de l'aigua aprovades en les lleis de pressupostos i mesures fiscals i financeres del passat mes de juliol: noves tarifes, canvis en els trams d'aplicació i la creació d'un cànon social per a determinats col·lectius de població.

Per tal que els responsables de la facturació puguin informar correctament els usuaris, s'ha realitzat una jornada informativa adreçada a tècnics municipals, empreses gestores d'aigua i càrrecs electes dels ajuntaments on s'han repassat els ets i uts del nou cànon de l'aigua. Organitzada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la jornada ha estat protagonitzada per Mariona Coch, Directora de l'Àrea Tributària i d'Ingressos de l'ACA, que ha explicat els canvis ja en vigor i ha avançat els que podrien venir els propers anys per tal d'anar adequant el que paguem d'aigua als costos reals del subministrament i sanejament.

El cànon, impost ambiental
El cànon de l'aigua, que va entrar en vigor l'any 2000, va ser el primer impost ecològic i grava l'ús real o potencial de l'aigua i la contaminació que, un cop utilitzada, es pugui produir. La recaptació es destina al finançament de les inversions d'infraestructures hidràuliques (xarxes de sanejament, transport de l'aigua, etc.) i a la protecció del medi ambient.

En el cas de l'aigua per a ús domèstic, el cànon té un preu progressiu en funció del consum, seguint el principi de qui més gasta, més paga, i tot mirant de fomentar l'estalvi d'aigua.

Nous trams, noves tarifes
El cànon de l'aigua està estructurat en tres trams de consum, que amb les noves modificacions queden de la manera següent:

-        Primer tram, de dotació bàsica: 9 m3 mensuals (abans n'eren 10).

-        Segon tram: de 9 a 15 m3 mensuals (abans arribava fins als 18).

-        Tercer tram, amb preus més elevats: a partir de 15 m3 mensuals (era a partir de 18).

D'aquesta manera es busca potenciar que es limiti el consum a 100 litres per persona i dia, que és el consum previst en el primer tram per a un habitatge amb tres persones, i que ja compleixen més de la meitat dels abonats. Els preus més alts afecten un percentatge reduït d'abonats, poc més del 12%. Cal tenir en compte que es pot sol·licitar una ampliació dels trams en els habitatges on resideixen -i hi estan censades- més de tres persones.

En tots tres casos les tarifes han augmentat un 8,5%, un percentatge que pot semblar elevat, però que en termes absoluts és moderat: el m3 es paga a 0,4339 en el primer tram, a 0,9192 en el segon i a 2,2980 en el tercer.

Al preu del cànon cal sumar-hi el de la tarifa de subministrament, que varia en funció de cada municipi, i el de l'IVA. En total, per a un consum de 12 m3 mensuals, que és la mitjana per habitatge de Catalunya, l'augment mensual és de poc més d'un euro. Els qui més ho notaran són els qui gasten més: per a un consum de 20 m3 mensuals, el preu puja més de 6 euros al mes.

El cànon social
L'altra novetat és la creació d'un cànon social, que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d'aigua per a alguns sectors de població: persones de més de 60 anys que cobrin una pensió mínima i llars on tots els membres estiguin en situació d'atur. Els beneficiaris han de ser els titulars del contracte, i poden tramitar la documentació a través del telèfon 012, a l'Oficina Virtual de Tràmits o de manera presencial a les oficines de l'ACA i els ajuntaments.

El cànon social congela els preus a les tarifes vigents l'any 2010, sempre que no es superi el primer tram de consum. Ara com ara això pot suposar un estalvi econòmic d'entre 3 i 4 euros l'any, però l'impacte pot ser més important si, com s'espera, s'aproven nous augments de les tarifes en el futur.

Preus per sota d'Europa... per ara
Amb les tarifes actuals, sumant-hi tots els conceptes de la factura (subministrament, cànon i IVA) el preu mitjà de l'aigua a Catalunya es situa al voltant d'1,7€ per metre cúbic. Segons ha remarcat  Mariona Coch, "aquest preu segueix resultant baix, i en la majoria dels casos no permet cobrir els costos reals". La comparació amb altres països europeus -tot prenent com a referència els 12 metres cúbics de mitjana per habitatge- així ho evidencia: si bé Itàlia es mou en unes xifres semblants a les de casa nostra, a França o el Regne Unit el preu mitjà és d'uns 3€/m3,  a Alemanya supera els 4 i en algunes ciutats com ara Hamburg o Berlín arriba a més de 5€/m3.

Així doncs, "tenim potencial de creixement de tarifes, i s'hauran d'anar augmentar de manera gradual i progressiva, per tal de poder mantenir els serveis que ofereix l'ACA i millorar i ampliar les infraestructures necessàries", ha dit Coch. Encara més si es té en compte la complicada situació econòmica de l'ACA, que afronta un greu endeutament financer d'anys anteriors i que, tot i haver-hi aplicat un 58% de reducció de costos, acabarà l'any amb dèficit.

Per això ja s'estan estudiant nous increments de cara a l'any vinent. Segons ha avançat Mariona Coch, s'estan plantejant pujades importants en el segon i tercer trams, i la creació d'un quart tram de consum, molt més penalitzat.

 

Podeu descarregar-vos la documentació de la ponència de la Sra. Mariona Coch a l'enllaç següent.

Els membres de la Xarxa amb accés a la Comunitat virtual de la Xarxa, podeu consultar també algunes fotografies de la jornada a l'enllaç.   

També podeu continuar debatent o comentant aspectes sobre la jornada en el Fòrum de la comunitat.

 

Relacionats

Acte
24/11/2021 - 00:00
Vapor Universitari de Terrassa
Notícia

L’objectiu principal és la creació i consolidació d’hàbitats per a flora i fauna de zones humides

Article

Demanen al Govern que els fons europeus per a pal·liar la crisi de la Covid financin un nou nucli d'activitats dedicat a la innovació i la transformació sostenible del sector de l'edificació.

Butlletí