El litoral de la Costa Brava, al límit de la capacitat de recuperació dels seus ecosistemes marins

El Projecte SILMAR proposa accions per millorar la seva gestió i conservació
Redacció
14/03/2010

Durant tot el 2009 l'equip SILMAR de la Fundació Mar i un total de 30 voluntaris han realitzat els treballs de camp necessaris per a diagnosticar l'estat ambiental i ecològic de diferents zones de la Costa Brava. Des de Cadaqués fins a Tossa de Mar, passant per Begur, Mont-ras i Sant Feliu de Guíxols, s'han provat diferents metodologies científiques per aconseguir, de manera senzilla i eficaç, descriure l'estat dels ecosistemes marins litorals més representatius de la Costa Brava, analitzar el seu estat mediambiental i proposar mesures de conservació a curt i llarg termini.

En aquesta primera fase del projecte s'han detectat un total aproximat de 600 espècies marines en les 6 estacions de la xarxa. Algunes d'elles, com la fanerògama marina Posidonia oceanica, el cavallet de mar o la ciprea Luria Lurida (un mol·lusc pràcticament desaparegut de les nostres aigües) són espècies que estan incloses al Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades, al Conveni de Berna relatiu a la conservació de la vida silvestre, a la Directiva Hàbitats de 1992 o als annexes del Conveni de Barcelona d'espècies amenaçades o en perill d'extinció i que requereixen d'accions compromeses per a garantir la seva protecció i conservació des de les administracions públiques amb competències, però també des de la societat i usuaris en general.

Aquesta insòlita proximitat tan desconeguda per a la gran majoria de la població perd poc a poc, i al límit de les seves possibilitats, el seu vigor natural pels efectes col·laterals de les activitats de la nostra societat. Encara que mai tornarem a tenir els fons marins litorals originals que albergaven les aigües de la Costa Brava fa 60 anys, avui aquests desgastats ecosistemes intenten resistir al màxim la seva pèrdua de qualitat ambiental i la seva biodiversitat. Els forts impactes que es deriven del model de desenvolupament que hem imposat sobre el litoral i el mar, tal i com es detallen en els informes SILMAR, ens acosten a una crua realitat en ple any 2010, declarat any internacional de la biodiversitat per les Nacions Unides.

Els factors que influeixen negativament sobre la qualitat del medi estudiat a la Costa Brava són una alta sobrepesca amb efectes importants sobre la disminució de la biodiversitat litoral i marina, una contaminació latent i crònica que dissipa de les nostres costes les espècies més sensibles, una modificació de l'hàbitat litoral per innumerables obres i infraestructures i una freqüentació humana potent i estacional. Tots ells, juntament amb altres factors indirectes d'àmbit planetari com el canvi climàtic redueixen la capacitat de recuperació dels ecosistemes marins litorals i augmenten la seva vulnerabilitat davant noves pertorbacions. En general es detecta una regressió de la qualitat ambiental i de la biodiversitat en tots els ecosistemes estudiats a la xarxa, tot i que algunes espècies sensibles es resisteixen a desaparèixer.

Com a resultat de les avaluacions realitzades durant el 2009 en el marc de la Xarxa SILMAR es proposen a escala local diferents accions:

  • Augmentar el nivell de protecció de les àrees marines litorals sensibles que tenen capacitat de recuperació i que integren hàbitats i espècies d'interès ecològic i econòmic.
  • Dinamitzar accions de sensibilització social que aconsegueixin pràctiques personals i col·lectives de respecte i conservació permanent del patrimoni natural.
  • Promoure, ensenyar i integrar el concepte de gestió integrada de zones costaneres en les noves estratègies de desenvolupament sostenible del litoral a escala regional. Amb això s'aconseguiran millores en la gestió i conservació de les nostres costes i afavorirem els factors que influeixen en una bona governabilitat del nostre llegat marí i litoral pensant en el futur.
  • Promoure accions de custòdia marina a escala local per aconseguir un nivell de protecció del 20% de la costa mediterrània, imprescindible per a frenar la pèrdua de biodiversitat i qualitat ambiental.

Aquestes propostes permetran millorar les accions de gestió i conservació del patrimoni natural que les administracions públiques tenen l'obligació d'afrontar amb èxit i que, per falta de recursos, coneixements, estratègia i/o gestió, no són capaces d'aconseguir.

Més informació i informes de cada estació a: www.fundaciomar.org/silmar |  www.silmar.org

Relacionats

Notícia
Els lèmurs de Madagascar i l'hàmster europeu, en risc crític d'extinció

La UICN publica la llista vermella d'espècies en perill de desaparèixer a causa de la pressió humana sobre els seus hàbitats.

Entrevista

Incrementar la biodiversitat del verd urbà permetria augmentar la presència d’aus passeriformes a les ciutats mediterrànies. Aquesta és la conclusió principal d’ un estudi científic realitzat a la ciutat de Valls per investigadors del grup de recerca en Conservació, Biodiversitat i Canvi Global de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) encapçalats per Jaume Marlès. Aquest estudi pioner aporta algunes claus als gestors i tècnics per afavorir la naturalització de les ciutats.

Butlletí