El Laboratori de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, acreditat per a presa de mostres de partícules atmosfèriques

Diputació de Barcelona
17/02/2016 - 19:37

L'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) ha lliurat l'acreditació de presa de mostres d'aire ambient de partícules atmosfèriques PM10 i PM2,5 al Laboratori de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, el que el converteix en laboratori pioner a tot l'Estat.

El laboratori de Medi Ambient va obtenir l'Acreditació segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 l'any 2008, i des de llavors ha anat mantenint i ampliant l'abast de l'acreditació, tant en els paràmetres analítics com en les normes matrius a analitzar.

Actualment, Laboratori de Medi Ambient està acreditat per l'anàlisi fisicoquímic d'aigües de consum i aigües continentals, així com per la determinació gravimètrica de partícules d'aire ambient PM10 i PM2.5

Aquests valors sobre la qualitat de l'aire ha estat establert per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com a nou indicador de la concentració de partícules materials a l'aire de partícules de diàmetre inferior a 2,5 micres, PM2,5, davant els valors utilitzats fins ara de les partícules de diàmetre inferior a 10 micres, PM10.

L'ENAC ha donat també el vist-i-plau al sistema de cooperació Diputació-Ajuntaments implantat al Laboratori de Medi Ambient, i que integren la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Diputació de Barcelona. Actualment aquesta xarxa la integren els municipis de Barberà del Vallès, Badalona, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Esplugues de Llobregat, Manresa, Montornès del Vallès, Rubí, Sentmenat, Tona, Vic i Vilanova del Camí.

Categories: 

Relacionats

Notícia

Segons un informe recent de l’Aliança Europea de la Salut Pública, amb dades del 2018, Barcelona és la dissetena ciutat europea amb més costos socials i indirectes associats a la contaminació de l’aire amb més de 2.000 milions d’euros, una xifra que representa el 4 % del PIB de la ciutat i que equival a 1.256 euros a l’any per cada barceloní.

Notícia

L'informe de qualitat de l'aire de l'Agència de Salut Pública de Barcelona recorda que des de fa més de dues dècades la ciutat supera els nivells de referència de contaminació de l'Organització Mundial de la Salut.

Notícia

Des del 2017 la circulació dels vehicles contaminants a la ciutat s’ha reduït en 550.000 desplaçaments en total. En tres anys el percentatge de vehicles sense etiqueta ambiental i no aptes per circular per la zona de baixes emissions (ZBE) Rondes de Barcelona ha passat d’un 20% a un 3%, al voltant de 285.000 desplaçaments menys.​ Les càmeres de la zona de baixes emissions han detectat 10.761 vehicles infractors en les primeres setmanes de funcionament del règim sancionador.

Butlletí