El Govern presenta la Guia d'integració paisatgística dels horts urbans i periurbans

L'objectiu bàsic és la millora d'aquests espais i potenciar la seva funció social
16/01/2009

La Generalitat de Catalunya acaba de presentar la Guia d'integració paisatgística dels horts urbans i periurbans. El document, editat juntament amb l'ajuntament de Girona, vol ser un instrument pràctic adreçat a les administracions per tal d'orientar actuacions de millora paisatgística dels horts situats a les perifèries urbanes, sovint en espais degradats i en condicions precàries.

El secretari per a la Planificació Territorial, Oriol Nel·lo, i el director general d'Arquitectura i Paisatge, Joan Ganyet han estat els encarregats de donar a conèixer aquest projecte de paisatgisme urbà que promou el Departament de Política territorial i Obres Públiques (PTOP) del Govern català. La voluntat és millorar la implantació dels horts existents i fomentar la creació d'espais socials per a la gent gran i els escolars.

Objectius de la guia
L'objectiu bàsic és la millora dels espais i potenciar la seva funció social, tenint en compte que la producció d'aquests horts es dedica exclusivament a l'autoconsum. Així, la Guia promou ordenar els usos permesos, definir els materials constructius idonis, garantir l'accessibilitat, fomentar la gestió comunitària dels horts, així com l'agricultura ecològica i, en general, les bones pràctiques agrícoles. A més, presta una atenció especial als criteris per a la ubicació dels horts, els sistemes de reg, la xarxa de camins, els models de tanques i les petites construccions.

Relacionats

Butlletí