El Govern impulsa un Institut Internacional pel foment de la pau i l'eradicació de la violència

28/09/2005 - 00:00
Catalunya tindrà, a partir de l'any que ve, un Institut Internacional per la Pau. Els seus objectius seran promoure la cultura de la pau; la mediació en conflictes; donar suport a les entitats i moviments socials en pro de la pau; fer recerca científica en aquest àmbit , assessorar les administracions i formar experts en resolució de conflictes.
Un comitè de 15 experts presidit per Rafael Grasa, vicerector i secretari general de la UAB, ha elaborat el projecte que serà una realitat la tardor de 2006 i el crearà per llei el Parlament de Catalunya per garantir-ne la continuïtat i independència. La seva posada en marxa també està prevista en la Llei de Foment de la Pau, aprovada per unanimitat el juliol de 2003.
La iniciativa s'emmarca en l'objectiu de la Generalitat d'impulsar, per primer cop, una política pública de foment de la pau com a resposta al moviment social contra la guerra i al principi rector de foment de la pau inclòs en el nou Estatut. Per la creació de l'Institut la Generalitat s'ha inspirat en altres projectes europeus com el SIPRI (Institut Internacional d'Estocolm d'Investigació per la Pau) i el PRIO (Institut Internacional sobre Investigació per la Pau d'Oslo).
Segons la Comissió d'experts aquest nou centre de treball ha de tenir com a trets principals: Estar reconegut com una creació del poble de Catalunya 'ja que el govern ha assumit en el seu programa la creació de l'Institut com a resposta a una demanda ciutadana i a la llei de Foment de la Pau de 2003'; ha de ser per tant independent del poder polític, tant en la pròpia creació, com en la composició dels seus òrgans de govern. A més serà una institució adreçada a la recerca, la formació i l'acció, amb el propòsit de contribuir al foment de la pau, i en particular, a l'eradicació de la violència d'origen sociopolític.
Les seves funcions han de combinar recerca, docència, observació de situacions de risc, sensibilització, acció, així com suport a les associacions i organitzacions ciutadanes. Serà un institut amb vocació d'actor en l'esfera internacional de recerca i foment de la pau, amb una doble vessant, acadèmica i d'acció.
En el seu Pla Inicial, es contempla que la creació de l'Institut sigui l'any 2006. Al llarg d'aquest any es durà endavant un treball conjunt amb el Consell Català de Foment de la Pau i una tasca de socialització i de debat profund de la idea amb la societat, les organitzacions vinculades amb la lluita per la pau, la justícia i el desenvolupament i les administracions i institucions polítiques.

Relacionats

Butlletí