El govern impulsa un acord nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya

Font: Generalitat de Catalunya

25/04/2019 - 14:39

L’Executiu dona compliment al mandat del Parlament, que instava el Govern a impulsar una aliança àmplia entre el sector públic i el privat que contribueixi a la localització a Catalunya dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides per mitjà de compromisos concrets

El Govern ha aprovat ampliar les funcions de la Comissió Interdepartamental encarregada de coordinar l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, per tal que elabori un document de base d’un acord nacional i dinamitzi l’aliança d’actors públics i privats que hagin subscrit aquest acord.
 
El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre una moció que instava el Govern a prioritzar l’Agenda 2030 en totes les seves polítiques i continuar amb els treballs d’elaboració del pla per a l’Agenda 2030. A més, demanava que impulsés una aliança àmplia entre el sector públic i el privat que contribueixi a la localització a Catalunya dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides per mitjà de compromisos concrets.
 
El Govern recull l’encàrrec del Parlament i farà les modificacions oportunes per optimitzar el pla per localitzar els 17 ODS a Catalunya, que pren com a referència l’informe del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) ‘L’Agenda 2030: transformar Catalunya,  millorar el món’.
 
L’acord de Govern també preveu modificar la composició de la Comissió per tal d’incorporar-hi una presidència i una vicepresidència assumida per persones del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència competents en els àmbits d’acció exterior i sostenibilitat, respectivament; i una tercera persona designada per la direcció de l’Idescat.
 
El potencial transformador de l’Agenda 2030
 
L’Agenda, aprovada pels caps d’Estat i de Govern de 193 països durant la Cimera de les Nacions Unides per a l’adopció de l’agenda per al desenvolupament post-2015, conté objectius tan ambiciosos com posar fi a la pobresa i la fam arreu del món, combatre les desigualtats en i entre països, construir societats pacífiques, justes i inclusives, protegir els drets humans i promoure la igualtat de gènere, així com l’apoderament de les dones i les nenes, i garantir una protecció duradora del planeta i els seus recursos naturals.
 
L’Agenda hauria d’ajudar a crear les condicions necessàries per a un creixement econòmic sostenible, inclusiu i sostingut, una prosperitat compartida i ocupació digna per a tothom, tenint en compte els diferents nivells de desenvolupament i les capacitats de cada territori.
 

En vigor des de l’1 de gener de 2016, la comunitat internacional disposa fins a l’any 2030 per assolir els ODS i fer efectiu tot el potencial transformador que hi ha darrere de l’Agenda 2030, explicitat en el títol de la resolució de Nacions Unides que l’aprova: ‘Transformar el nostre


 

Relacionats

Butlletí