El govern facilitarà la tramitació dels requeriments ambientals per activitats econòmiques

L'executiu català aprova el projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats econòmiques
11/02/2009 - 00:00

El Govern català ha aprovat aquest dimarts el Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats econòmiques, anomenada 'Paca', que abaratirà els costos econòmics de les empreses perquè reduirà la tramitació dels requeriments ambientals. El Parlament tramitarà d'urgència aquest text que refon la normativa europea i estatal i que substituirà l'actual llei d'Impacte ambiental. La seva entrada en vigor farà que només un 10% de les activitats sotmeses a la Llei necessitaran llicència ambiental, la resta s'acolliran al règim de comunicació o d'intervenció preventiva.

La Llei comporta una simplificació administrativa ja que tan sols el 10% de les activitats que consten en els annexos de la Llei han de disposar d'una autorització (unes 4.900 instal·lacions) o llicència ambiental (unes 21.600). D'aquestes, només el 22% haurà de disposar d'autorització o llicència sectorial, segons la matèria (com ara llicències energètiques o mineres), quedant així la tramitació integrada en d'altres autoritzacions administratives.

El gruix de l'estimació de les activitats de la Llei, un 90%, o el que és el mateix, unes 235.000 activitats, estaran subjectes al règim de comunicació, i no els caldrà sol·licitar la llicència ambiental, o bé s'integraran en la intervenció preventiva d'altres matèries.

El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, ha presentat aquest dimarts el projecte de llei aprovat pel govern català i ha destacat "la feina de gairebé un any" per consensuar el nou text. Segons el conseller, la simplificació administrativa comportarà un estalvi anual de 178 milions d'euros per a les empreses, que també veuran com es redueix el temps que triguen les administracions en resoldre les seves sol·licituds.

Relacionats

Butlletí