El Govern aprova l’EDSCAT, el full de ruta per dissenyar la Catalunya del 2026

Set eixos fonamentals articulen l'esquelet de l'Estratègia, desenvolupats en 15 línies estratègiques que alhora es concreten en 101 objectius

Sostenible.cat

01/09/2010 - 00:00

El Govern ha aprovat avui l'Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya (EDSCAT), el full de ruta que estableix els objectius quantificats i les línies estratègiques prioritàries per garantir l'evolució de Catalunya cap a escenaris de major sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Pretén així dibuixar un escenari on el creixement econòmic estigui plenament integrat en l'assoliment d'objectius socioambientals i al mateix temps donar resposta a escala local als compromisos adquirits des de l'àmbit internacional.

L'objectiu central de l'Estratègia és, segons el conseller de Medi Ambient i Habitatge Francesc Baltasar -qui ha presentat l'Estratègia aquest 31 d'agost- que ‘Catalunya segueixi sent un país capdavanter a Europa, on les persones tinguin dret a viure en un medi sostenible i respectuós amb la salut, així com a gaudir tots nosaltres de recursos naturals i de paisatge en condicions d'igualtat i alhora fer-ho a traves d'una solidaritat no sols internacional, sinó també col·lectiva'

Cal subratllar que com a constatat el conseller la conjuntura actual de crisi econòmica s'ha considerat com una oportunitat per 'encarar els objectius de l'EDSCAT' ja que ha baixat la intensitat de pressió sobre el territori i els recursos energètics'.

Dibuixar la Catalunya del 2026 amb set eixos estratègics, 15 línies i 101 objectius concrets
Gràcies a un intens procés de treball, reflexió i participació, es van identificar un conjunt de reptes prioritaris dels quals finalment han emergit els set eixos fonamentals que articulen l'esquelet de l'Estratègia, desenvolupats en 15 línies estratègiques que alhora es concreten en 101 objectius estratègics.

Els eixos es basen en la consolidació d'un model territorial que reforci els nodes urbans minimitzant el consum de sòl; la reorientació del model de consum energètic prioritzant la baixa intensitat energètica, l'estalvi i la reducció de les emissions de carboni; l'increment de la quota modal de transport sostenible i la internalització de les externalitats socioambientals en els balanços dels sectors d'activitat econòmica. Però també integren la facilitació de canvis culturals per transformar els actuals patrons de consum; l'increment de la integració i la cohesió social, i l'aprofundiment en la comunicació i participació de tots els agents socials, econòmics i la ciutadania en general en la presa de decisions i la gestió.

La quantificació dels objectius estratègics fa que el full de ruta esdevingui veritablement innovador i ambiciós, adquirint la seva potencialitat integradora. Aquest és un dels punts forts del treball, ja que garanteix que l'Estratègia sigui un instrument eficaç de prospectiva i alerta de gran interès per a la presa de decisions a curt i mitjà termini, per tal de mantenir, aprofundir o reorientar -si cal- polítiques, estratègies i instruments.

En aquest sentit, segons Francesc Baltasar, l'EDSCAT 'marca el concepte d'externalitat, és a dir, veure que cada agent econòmic podem generar un impacte directe sobre el benestar d'altres persones, la qualitat del medi i els procesos productivos. Actualment les externalitats negatives suposen un 4% del PIB, i al 2026, amb l'Estratègia definida situaríem aquestes externalitats en el 2,3%'

Un full de ruta fruit de la participació
Per a l'elaboració de la proposta d'Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb la col·laboració del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, va endegar el mes de maig de 2009 un procés participatiu, tenint en compte els diferents sectors d'activitat, i amb la voluntat d'arribar a tot el territori català. Des de llavors, s'han utilitzat diverses vies de participació, tant presencials com virtuals, amb espais de debat territorials amb diferents sectors socioeconòmics en diversos municipis catalans, i amb sessions de debat dirigides a col·lectius específics com el tercer sector social, el jovent o el món de l'educació, a més de treballs determinats amb periodistes especialitzats.

A través d'aquestes vies de participació, s'han recollit les propostes d'entitats, administracions, empreses, món acadèmic i ciutadania en general, les quals han estat valorades i considerades en la redacció final de la proposta d'estratègia.

A les sessions de debat sectorial, celebrades entre els mesos de maig i setembre de 2009, es van recollir 407 propostes dels agents socials participants, amb 244 assistents, representants de 109 entitats. Pel que fa a les sessions de debat amb diferents col·lectius específics, hi van participar 155 persones de 72 entitats que van fer 385 propostes. Finalment, la participació virtual, via pàgina web de l'Estratègia, el fòrum de debat virtual i el Facebook de l'Estratègia, ha estat de 666 participants, amb 29 propostes. En total, 821 propostes per a l'elaboració del document.

Segons el govern, aquest procés ha estat clau per aglutinar un ampli ventall de percepcions i propostes, garantint que el model de la Catalunya sostenible que emergeix de l'Estratègia sigui compartida amb els qui han volgut fer-ne aportacions.

El desenvolupament d'aquesta estratègia dóna compliment al Pla de Govern (2007-2010), que té entre els seu objectius estratègics impulsar el canvi cap a un desenvolupament sostenible i especifica la necessitat d'establir i desenvolupar una estratègia catalana de sostenibilitat. Així mateix, amb l'aprovació de l'Estratègia també es dóna resposta a la mesura 76 de l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana 2008-2011.

Podeu accedir a tota la informació sobre l'EDSCAT aquí

Relacionats

Notícia

Els ajuntaments de Sant Boi, Castelldefels, el Prat de Llobregat, Gavà i Viladecans, el Consorci de Turisme i el Consell Comarcal del Baix Llobregat han presentat el Pla de Sostenibilitat Turística del Delta del Llobregat (PSTD). Aquest projecte transformador i sostenible té com a repte principal millorar el capital natural del sistema turístic i la seva adaptació al canvi climàtic.

Entrevista

Entrevistem Joan Vila a la seva empresa a Besalú, LC Paper. Triem per al plànol una antiga màquina de paper que ell mateix va dissenyar i crear prenent com a base una màquina de segona mà. Reciclar, aprofitar, renàixer de les crisis que ens diu “ha pogut viure” i l’han convertit en la persona que és, un empresari que parla d’aturar el ritme frenètic i ineficient d’un sistema econòmic obsolet i tornar a la felicitat d’allò frugal. Al seu llibre explica la seva experiència al capdavant d'una empresa referent i vol ajudar a construir un full de ruta per al nou paradigma.

Entrevista

Sense cap mena de dubte, l’estrès hídric a Catalunya s’incrementarà degut al canvi climàtic, amb aquesta certesa parlem amb Xavier Latorre, president del Comitè Organitzador del IV Congrés de l’aigua a Catalunya celebrat recentment. Amb aquesta conversa, arrel del Dia Internacional de l'Aigua, celebrat aquest 22 de març, volem analitzar la situació i perspectives de futur de l'aigua a Catalunya i tenir claredat respecte als reptes i solucions per tenir un abastiment segur i de qualitat, davant la perspectiva d’un canvi global accelerat que demana noves maneres de gestionar aquest recurs vital per la vida, i davant el que Latorre anomena una inmmediata nova edició de la guerra de l'aigua a nivell mundial. 

Butlletí