El Govern aprova el Decret sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya

24/10/2017 - 11:35

El Consell Executiu, en la sessió de 17 d'octubre, va aprovar el Decret sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. La norma, sota el criteri  de simplificació administrativa i normativa, estableix les vies de gestió dels residus que es produeixen o gestionen a Catalunya i que substitueixen les previstes en el Decret 34/1996, de 9 de gener. L’objectiu és recollir l’experiència assolida en l’aplicació del Catàleg de residus de Catalunya, les normatives posteriors i els avenços en la gestió de residus derivats de l’estat de la tècnica, a la vegada que vetlla i preserva el compliment de la jerarquia de gestió establerta a les diferents normatives.

Aquesta norma determina en quines condicions les operacions d’incineració o coincineració es consideren operacions de valorització, prioritzant-les sobre la disposició del rebuig. Alhora, revisa la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya i determina els que han de considerar-se com a perillosos. Finalment, estableix el termini d’un any per desenvolupar una guia tècnica que detallarà les operacions de gestió admeses per a cada residu.

Amb l’aprovació de la Llei reguladora de residus, l’any 1993, Catalunya ja va preveure que la llavors Junta de Residus havia de mantenir al dia un codi d'identificació dels residus industrials produïts, i que s'havia de regularitzar una llista al més àmplia possible dels materials i de les substàncies que eren objecte d'ampliació en la normativa vigent. Per aquest motiu va néixer, el 1996, el primer Catàleg de residus que s’avançava a nivell de tot l’Estat. El Catàleg es va convertir en una peça essencial per al sector de la gestió de residus, recollint l’experiència a nivell europeu.

Aquest Decret entra en vigor als tres mesos de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


 

Relacionats

Butlletí