El Govern aprova desenvolupar l'estratègia SOLARCAT perquè l'energia solar esdevingui el pilar de la transició energètica

El programa de sostres solars amb emmagatzematge distribuït ha de garantir la possibilitat que els ciutadans puguin generar energia
20/10/2017 - 18:01

El Govern també ha acordat desenvolupar el programa de sostres solars amb emmagatzematge distribuït, que ha de garantir la possibilitat que els ciutadans de Catalunya puguin generar, emmagatzemar, compartir i vendre  l’energia que generen tot aprofitant el principal recurs energètic de què disposa Catalunya, el Sol. Per a l’execució i desenvolupament del conjunt d’accions aprovades, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) del Departament d’Empresa i Coneixement, destinarà 5,6 milions d’euros.

 

El Consell Executiu ha aprovat elaborar l’estratègia SOLARCAT per preparar Catalunya per a la captació, aprofitament i emmagatzematge elèctric de l’energia solar, l’energia del segle XXI. L’estratègia SOLARCAT es fonamenta en la capacitat de la Generalitat d’actuar com a consumidor actiu i amb capacitat d’influència en el mercat i alhora un exemple d’aposta per un model energètic més net, renovable, autòcton, participatiu i distribuït.

En el marc d’aquesta estratègia, el Consell Executiu també ha acordat licitar en l’horitzó de l’any 2020 la compra garantida a llarg termini de la totalitat de l’energia elèctrica generada en un parc solar fotovoltaic de nova construcció que se situarà en els terrenys d’una infraestructura en ús i de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Així, la comissió interdepartamental que es crea haurà de desenvolupar un nou model de contractació pública en el marc de la col·laboració públicoprivada i ciutadana que permeti la compra d’energia per part de l’Administració als promotors privats del futur parc solar per un període proper als 25 anys. L’objectiu és garantir que a Catalunya es generin nous models d’inversió en energies renovables, on plataformes com el crowdfunding puguin facilitar la participació ciutadana i on  les entitats financeres i els promotors tinguin garantida la seguretat jurídica i el retorn de les inversions. Alhora, el Govern també es garanteix un preu estable de l’energia en un entorn tan volàtil i insegur com el del mercat espanyol.

D’aquesta manera,  Catalunya aposta per un model alternatiu a les subhastes de l’estat espanyol que només han donat l’opció a la participació en la generació i gestió energètica a grans empreses, replicant-se així el model energètic del segle XX, centralitzat i en mans de poques empreses i deixant fora projectes cooperatius i participatius que,  en països com Alemanya o Dinamarca suposen més del 50% de la capacitat instal·lada.

En els darrers 5 anys les plaques solars han reduït el seu cost en un 80% alhora que el seu caràcter modular les fa ideals per desenvolupar un model distribuït i renovable que es pugui implementar en tot el territori català.

Un nou model econòmic per una nova energia
Amb l’aprovació d’aquest acord, el Govern també reconeix que el model sociocultural, legal, territorial, econòmic, fiscal i financer avui vigent ha estat l’òptim per desenvolupar l’economia del segle passat, fonamentada en les tecnologies de les energies fòssils i l’urani. Aquestes tecnologies han requerit un model centralitzat i integrat de grans inversions en transport i generació. Però les tecnologies del segle XXI, tant pel que fa a l’energia solar, els sistemes d’emmagatzematge en bateries, les xarxes de distribució intel·ligents, el vehicle elèctric i la digitalització fan del tot innecessari repetir el model centralitzat anterior alhora que ens interpel·len en la necessitat de treballar per sistemes més flexibles i on la gestió de la demanda esdevingui clau fent del ciutadà el veritable motor de la transició energètica.

Per aquest motiu, la Comissió Interdepartamental també tindrà entre les seves funcions analitzar els marcs legals, econòmics, territorials, fiscals i culturals vigents a Catalunya i que suposen clares barreres a la necessitat d’avançar en la transició energètica cap a un model 100% renovable, distribuït i participatiu. La Comissió també treballarà en la necessitat de definir el model català que permeti un acord entre els territoris productors d’energia i els territoris fonamentalment consumidors. El model PPA de compra d’energia perseguirà ser un exemple per als municipis clarament demandants d’energia respecte dels municipis que la poden generar, sovint amb pocs habitants i amb molt de terreny però que resten absents als beneficis de la generació renovable.

Programa de sostres solars amb emmagatzematge distribuït
El Govern també ha acordat destinar 5 milions d’euros a desenvolupar el programa de sostres solars amb emmagatzematge distribuït, que ha de garantir la possibilitat que els ciutadans de Catalunya puguin generar, emmagatzemar, compartir i vendre (quan la normativa espanyola ho permeti)  l’energia que generen tot aprofitant el principal recurs energètic de què disposa Catalunya, el Sol.

Així s’aprova la línia d’incentius econòmics per a la implantació de més de 1.000 equips d’emmagatzematge elèctric distribuït -bateries d’ió liti- associades a aproximadament un miler instal·lacions solars fotovoltaiques residencials amb una potència total aproximada de 3 MW, amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència de les instal·lacions i afavorir la creació de comunitats solars de ciutadans amb participació activa en el mercat elèctric.

L’acord de Govern s’emmarca dins del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya que el Govern va aprovar  el  passat mes de gener de 2017, amb l’objectiu d’assolir un nou model energètic per a Catalunya i arribar al 100% d'energies renovables el 2050. Les prioritats que marca el document de bases del Pacte són situar el ciutadà en el centre del model energètic, garantir la seguretat en el subministrament i esdevenir un instrument essencial en la lluita contra la contaminació ambiental.


 

 

Categories: 

Relacionats

Notícia

S'ha realitzat la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l'edifici de la Biblioteca Frederica Montseny. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Canovelles fa un pas més en l'aposta per les energies renovables, la sostenibilitat i l'eficiència energètica.

Notícia

La instal·lació compta amb més de 1000 plaques dividides en 9 zones que proporcionaran fins al 20% de l’energia que consumeix actualment la planta depuradora.

Notícia

Actualment s'està a l'espera de la connexió definitiva a la xarxa

Butlletí