El formigó biològic desenvolupat a la UPC, premiat a Construmat

Font: UPC
25/05/2015 - 00:00
El formigó biològic desenvolupat pels investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Sandra Manso, Ignacio Segura i Antonio Aguado, del Grup d'Enginyeria de la Construcció, ha estat guardonat en la categoria de Projecte Inovador en la 16ena edició dels premis Beyond Building Barcelona-Construmat.

El premi Beyond Building Barcelona-Construmat al Projecte Innovador ha recaigut, en aquesta 16ena edició, al projecte de formigó biològic desenvolupat pels investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Sandra Manso, Ignacio Segura i Antonio Aguado, del Grup d'Enginyeria de la Construcció.

Aquest nou tipus de formigó té capacitat perquè hi creixin organismes pigmentats de manera natural i accelerada i, d'aquesta manera, busca una major integració de la natura a les ciutats, responent a una nova tipologia de façana vegetal. El material, que està ideat per a façanes d'edificis o altres construccions en climes mediterranis, ofereix avantatges ambientals, tèrmics i ornamentals respecte a d'altres solucions de construcció similars.

Els sistemes de formigó biològic actual presenten alguns inconvenients com ara els costos d'instal·lació i manteniment o la restricció que pot donar-se en el seu ús per a rehabilitacions. Aquest projecte pretén donar resposta a les limitacions actuals i permet un elevat grau d'integració, té un cost menor i un ús més ampli. La innovació d'aquest formigó és que es comporta com un suport biològic natural

per al creixement i desenvolupament de determinats organismes biològics, concretament de certes famílies de microalgues, fongs, líquens i molses.

Una altra de les particularitats del formigó biològic és que disminueix els impactes negatius de la indústria de la construcció i,  des d'un punt de vista ecològic, contribueix al manteniment de la biodiversitat, així com també a la purificació de l'aire.

Reducció de CO2

Des del punt de vista ambiental, el nou material permet absorbir i, per tant, reduir el CO2 de l'atmosfera, gràcies al recobriment biològic. Alhora, té capacitat per captar la radiació solar, la qual cosa permet regular la conductivitat tèrmica a l'interior dels edificis en funció de la temperatura assolida.

El formigó biològic funciona no només com a material aïllant i regulador tèrmic, sinó també com a alternativa ornamental, de manera que serveix per decorar la façana d'edificis o la superfície de construccions amb diferents acabats i tonalitats cromàtiques. Està pensat per colonitzar àrees determinades sense necessitat de cobrir tota una mateixa superfície incorporant varietat de colors. La idea és crear una pàtina de matèria com a cobertura biològica o pintura "viva". D'altra banda, també ofereix possibilitat d'usos en zones enjardinades com a element decoratiu i d'integració paisatgística i sostenible.

Etiquetes: 
AdjuntMida
Image icon formigo2.jpg27.77 KB

Relacionats

Butlletí